WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України - Реферат

Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України - Реферат

валюті банк проводить через систему СВІФТ.
Загалом, за даними Національного банку України, на валютному ринку в 1996 p. здійснювали операції 203 банки, розмір оплаченого статутного фонду яких станом на 1 січня 1996 p. становив: 4 банки - понад 5 млн ЕКЮ кожний; 29 банків - від 1 до 5 млн ЕКЮ;
45 банків - від 0,5 до 1 млн ЕКЮ; 87 банків - від 100 до 500 тис. ЕКЮ; 38 банків - до 100 тис. ЕКЮ.
Станом на 1 вересня 1998 p. в Україні було зареєстровано вже 219 комерційних банків, з яких діючих - 185, а решта 34 перебували у стадії закриття, санації або об'єднання. За участю іноземного капіталу створено 27 банків (14 %), причому 8 з них мають 100 %-й іноземний капітал.
У зв'язку з функціонуванням на валютному ринку України значної кількості малих і середніх банків, останнім часом все частіше виявляється тенденція до зменшення їх кількості за рахунок злиття. Цьому процесу сприяє прийнятий Верховною Радою Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність", де зазначено, що з метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності комерційних банків мінімальний розмір статутного фонду встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком.
Постановою Верховної Ради України про введення в дію цього Закону Національному банку України доручено встановити мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків з участю іноземного капіталу в сумі, збільшеній не менш як у три рази від суми, передбаченої для комерційних банків без участі іноземного капіталу, а для комерційних банків зі 100 %-м іноземним капіталом - не менш як у п'ять разів.
З 1 січня 1998 p. у випадках, якщо розмір внесеного статутного фонду комерційного банку станом на 1 березня кожного року становитиме суму, еквівалентну менш як 1 млн ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, Національний банк України повинен скасувати дозвіл на створення комерційного банку і відкликати ліцензії на виконання банківських операцій.
Згідно з чинним законодавством національна валюта України - гривня - єдиний законний засіб платежу на території нашої держави. Лише в окремих випадках НБУ дозволяє проводити на території України торгівлю і надавати послуги резидентам і нерезидентам за вільно конвертовану валюту в основному згідно з індивідуальними ліцензіями НБУ.
Суб'єкти господарської діяльності можуть мати у своїй касі готівкову іноземну валюту в межах ліміту залишку іноземної валюти. Ці ліміти встановлюються установами уповноваженого банку як у номіналі, так і в гривневому еквіваленті на підставі клопотань підприємств з детальною аргументацією необхідності такого ліміту. Готівкова іноземна валюта, що отримується з установ уповноважених банків, використовується виключно на цілі, на які вона отримана.
Нормативними документами НБУ і Держмиткому України перед-бачається порядок переміщення національної та іноземної валюти через митний кордон України громадянами нашої держави, іноземними громадянами і особами без громадянства. Суми у валюті України, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон, можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну.
Про проведення декларування обласні управління НБУ і державні податкові адміністрації надають суб'єктам підприємницької діяльності довідку. Ця довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення операцій з валютними цінностями банками України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.
Постановою Правління НБУ № 129 від 7 липня 1994 p. було затверджено "Положення про пункти обміну іноземної валюти". Пункти обміну іноземної валюти організовуються для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. Обмінні пункти відкриваються уповноваженими банками та іншими кредитно-фінансовими установами, що одержали ліцензію НБУ, а також іншими юридичними особами-резидентами, що уклали агентську угоду з уповноваженим банком.
Для відкриття обмінного пункту потрібно виконати такі умови:
1) забезпечити належне зберігання валютних цінностей; 2) мати не-обхідну оргтехніку, бланки для обліку валютних операцій; 3) найняти кваліфікованих працівників для проведення валютних операцій тощо.
Крім валютно-обмінних операцій, обмінний пункт може здійснювати також інші операції, зокрема: 1) прийняття на експертизу грошових знаків іноземних держав і платіжних документів в іноземній валюті, справжність яких викликає сумнів; 2) обмін (конверсію) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої держави; 3) розмін платіжного грошового знака іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї ж держави;
4) купівлю і продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкові гривні; 5) продаж і оплату платіжних документів в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту. До платіжних документів в іноземній валюті належать дорожні та іменні чеки і грошові акредитиви, виражені в іноземній валюті.
Усі операції з купівлі та продажу іноземної валюти в обмінному пункті підлягають обов'язковому обліку. Пункти обміну іноземної валюти здійснюють розрахунки з використанням електронних контрольно-касових апаратів. Про проведення обмінної операції фізичним особам надається довідка встановленої форми.
Курси валют встановлюються самостійно щоденно і протягом дня не повинні змінюватися, при цьому різниця між курсами купівлі й продажу іноземної валюти має бути, як встановив НБУ, не більше 10 %. Забороняється одностороннє здійснення операцій - тільки купівля або тільки продаж іноземної валюти. Не можуть служити підставою для відмови в купівлі валюти незначні дефекти банкнот внаслідок природного зношування їх, невеликі плями і написи.
При здійсненні контролю за роботою обмінних пунктів перевіряються видача, здавання й облік іноземної та національної валют, додержання вимог зберігання валютних коштів, правильність ведення бухгалтерського обліку, оформлення реєстрів-журналів та додержання курсів валют. У разі порушення правил здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти уповноважений банк позбавляється ліцензії НБУ на право здійснення таких операцій. Підставою для позбавлення ліцензії може бути акт перевірки обмінного пункту уповноваженим органом.
Для роботи банку з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті можуть бути організовані прибуткові, видаткові, прибутково-видаткові каси й обмінні пункти (залежно від умов, обсягів і режиму роботи банків).
Література
1. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
3. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
4. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
5. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997.
6. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1997.
7. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Ефимова О. В. Финансовый анализ. - М., 1996.
9. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...