WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сутність і склад капітальних вкладень, джерела і порядок фінансування капітальних вкладень, фінансування ремонту основних фондів - Реферат

Сутність і склад капітальних вкладень, джерела і порядок фінансування капітальних вкладень, фінансування ремонту основних фондів - Реферат

СУТНІСТЬ І СКЛАД КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Капітальні вкладення - це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних фондів.
Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат включає такі дані:
o первісну вартість усіх основних фондів на початок планового періоду;
o наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду;
o суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду;
o орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду;
o орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні фонди протягом планового періоду;
o вартість основних фондів та суму амортизаційних відрахувань. яка буде в підприємства на кінець планового періоду.
На підставі бюджету капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень.
За складання бюджету капітальних витрат і здійснення капітальних вкладень, треба враховувати їхню структуру. Розрізняють технологічну та відтворювальну структури капітальних вкладень.
Технологічна структура капітальних вкладень відображає спів-відношення таких витрат:
o будівельні роботи;
o придбання устаткування, інструментів та інвентарю;
o монтаж устаткування;
o проектно-дослідні роботи;
o інші витрати.
Важливе значення для підвищення ефективності виробництва має поліпшення технологічної структури капітальних вкладень за рахунок збільшення питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих фондів (табл. 1).
Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ЗА 1990-1996 роки, %
Капітальні вкладення Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Усі капітальні вкладення
у тім числі :
100
100
100
100
100
100
100
- будівельно-монтажні роботи 48,0 48,0 49,0 50,0 40,0 38,0 59,0
- устаткування, інструмент та інвентар 40,0 35,0 34,0 28,0 43,0 44,0 34,0
- інші капітальні роботи й витрати 12,0 17,0 17,0 22,0 17,0 18,0 7,0
Наведені дані свідчать, що за останні роки технологічна структура капітальних вкладень погіршала. Так, у 1996 p. питома вага витрат на придбання устаткування, інструменту та інвентарю становила 34% загальної суми капітальних вкладень, що на 6 відсоткових пунктів нижче проти 1990 p. Разом з тим збільшилася питома вага витрат на будівельно-монтажні роботи (з 48% в 1990 році до 59% в 1996 p.).
Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки витрат: нове будівництво; технічне переозброєння та ре-конструкція діючих підприємств; розширення діючих підприємств; витрати на окремі об'єкти діючих підприємств. Відтворювальна структура капітальних вкладень оцінюється як прогресивна, коли в її складі збільшується питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств (табл. 2).
Дані таблиці 2 показують, що відтворювальна структура капітальних вкладень у 1996 p. проти 1995 p. поліпшилась. Так, питома вага витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств збільшилася з 54,6% в 1995 р. до 59,3% в 1996 p.
Таблиця 2
ВІДТВОРЮВАЛЬНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ОБ'ЄКТИ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА 1990-1996 роки, %
Напрямки капітальних вкладень Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Усі капітальні нклалсння
утім числі:
100
100
100
100
100
100
100
-технічне переозброєння та рекон-струкція діючих підприємств 61,4 62,5 62,0 57,2 58,6 54,6 59,3
- будівництво нових підприємств включаючи розширення діючих підприємств
34,3
31,0
29,4
33,3
34,7
33,2
29,0
- витрати на окремі об'єкти діючих підприємств
4,3 6,5 8,6 9,5 6,7 12,2 11,7
ДЖЕРЕЛА І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів (рис. 8.4).
Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства; темпів зростання реалізації товарної продукції та їхньої стабільності; структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами підприємства; суті стратегічних цільових фінансових рішень підприємства тощо.
Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний аналіз:
по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;
Рис. 1. Склад джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві
по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'язаного із подорожчанням капітальних витрат.
Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести до погіршання фінансового стану підприємства.
Фінансовий менеджер повинен визначити граничний розмір ка-пітальних витрат виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які можна залучити для здійснення капітальних вкладень.
Відповідно до чинного законодавства джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:
1) власні фінансові ресурси;
2) позичені фінансові ресурси;
3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;
4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) кошти іноземних інвесторів.
Власні фінансові ресурси включають внески засновників підприємства, амортизаційні відрахування; прибуток, який використовується у вигляді фондів, резервів у процесі господарської діяльності.
Грошова частина внесків власників підприємства передовсім спрямовується на придбання основних фондів.
Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні вкладення, залежить від балансової вартості основних фондів, норм амортизаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...