WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інфраструктура ринку фінансових послуг - Реферат

Інфраструктура ринку фінансових послуг - Реферат


Реферат на тему
Інфраструктура ринку фінансових послуг
План
1 Інфраструктура ринку державних та муніципальних боргових обов'язань
2 Проблеми та напрями вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів в Україні
3 Інфраструктура страхового ринку
Література
1 Інфраструктура ринку державних та муніципальних боргових обов'язань
В Україні функціонує створена Національним банком автоматизована система комплексного обслуговування суб'єктів ринку державних цінних паперів, яка об'єднує:
- Міністерство фінансів (емітент);
- Національний банк (агент із розміщення);
- комерційні банки (зберігачі);
- біржові торговельні майданчики;
- Державне казначейство (платіжний агент уряду).
Програмними засобами забезпечується проведення аукціону з первинного розміщення, біржових торгів, виконання біржових і позабіржових угод, організація грошового клірингу та перерахування коштів при сплаті доходів і погашенні. Схема побудови системи така: розробляється робоче місце, яке встановлюється в головному офісі комерційного банку (АРМ-КБ), і програмне забезпечення як функціональна основа роботи аукціонного комітету, депозитарію, торговельного майданчика тощо. Комерційний банк виконує всі операції безпосередньо у своєму офісі, користуючись електронною поштою НБУ. Ядром цієї системи є електронний депозитарій, який, крім розміщення та зберігання цінних паперів, обслуговує угоди, надає послуги щодо клірингу, розрахунків та ведення операцій на вторинному ринку, формування розрахункових документів для виплати прибутку, побудови аналітичних викладок тощо.
Депозитарій працює за принципами, дуже близькими до передбачених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні" для корпоративних та інших цінних паперів. Ця система тісно пов'язана із системою грошових розрахунків за ОВДП між Державним казначейством та комерційними банками.
Для комплексного вирішення актуальних та перспективних завдань автоматизації інфраструктури ринку ДЦП та створення Депозитарію Національного банку України з усіма його складовими НБУ при сприянні агенції США з міжнародного розвитку (USAID) придбав потужну ЕОМ класу "сервер" ASVR 4100 фірми Digital Eguipment, технічні та програмні засоби адміністрування, відновлюваності та резервування даних. Із підключенням суб'єктів ринку ДЦП до каналів обміну інформацією згідно з протоколом ТСР/ ІР можна оптимально перереєстровувати права власності, будувати аналітичні та довідкові форми у реальному масштабі часу.
Електронна пошта НБУ об'єднує понад 1800 поштових вузлів, що працюють в усіх філіях комерційних банків. У серпні 1998 року введено в промислову експлуатацію телекомунікаційну мережу обміну інформацією в реальному часі. Абонентам надають послуги голосового зв'язку та передачі даних. Це є основою on-line-мережі НБУ.
Потреба у комунікаційних мережах, які об'єднували б реєстраторів, депозитаріїв та зберігачів, диктує необхідність електронної перереєстрації прав власників. Учасники цієї системи повинні бути зв'язані між собою жорсткими договірними відносинами.
На сьогодні первинний ринок ОВДП не має офіційних дилерів, і комерційні банки - це єдині установи, які можуть брати участь в аукціонах, за допомогою яких відбувається розміщення ОВДП. Саме тому є велика потреба у створенні інституту офіційних дилерів державних цінних паперів. Цілком природним буде виконання функцій офіційних дилерів найбільшими комерційними банками і, насамперед, колишніми державними.
Рис.1. Структура доходів відділу щодо роботи з цінними паперами черкаської філії КБ "Приватбанк"
Інвесторів перестали цікавити не лише акції, а й державні цінні папери. ОВДП тепер менш популярні, ніж корпоративні цінні папери.
Роздробленість та децентралізація даних, різнорідність інструментальних засобів програмного забезпечення, відсутність промислових технологій архівування, відновлення та резервування - усе це гальмує вирішення як актуальних, так і перспективних завдань інформаційного забезпечення суб'єктів ринку цінних паперів.
У зв'язку зі вступом України до світових фінансових інститутів для забезпечення виконання операцій з українськими урядовими та муніципальними облігаціями в міжнародних торговельних та депозитарних системах необхідно організувати обмін повідомленнями щодо операцій із цінними паперами згідно з вимогами стандартів ISO та S.W.I.F.T.
Муніципальні облігації, відповідно до світового досвіду, влаштовують і місцевих мешканців, й інвесторів, і муніципалітети, і державний бюджет. Їхній низький номінал дає змогу позбутися ефекту перерозподілу доходів на користь більш заможної частини суспільства, що має місце у випадку з ОВДП. Регіональна ринкова інфраструктура, що забезпечує механізм випуску і функціонування місцевих облігацій на сучасному етапі, в принципі відсутня, але в деяких регіонах є вже певний досвід. Перший муніципальний займ на Україні був здійснений у 1995 році у Дніпропетровську. В Україні муніципальні позики вже здійснено в Черкасах, Харкові, Херсоні, Луганську, Дніпропетровську, Львові та Києві (у тому числі і районах області).
Особливість багатьох випусків МЦП на Україні полягає в тому, що їх первинне розміщення розтягнуте і здійснюється не цілком. Основними причинами слабкого розвитку цього сегмента фінансового ринку в Україні є такі: відсутність продуманих стратегій розвитку регіонів; значні розміри субсидій, що надаються центральним урядом; інфляція і висока вартість позик; недостатній досвід у справі фінансування місцевих видатків за рахунок випуску облігацій; небажання місцевих властей брати на себе ризик невиконання своїх зобов'язань. Ринок МЦП відрізняється також слабким інформаційним забезпеченням, відсутністю рейтингу цих фінансових інструментів та відсутністю відпрацьованої нормативної бази в сфері проведення місцевих позик. Крім того, відсутні локальні депозитарії або депозитарно-клірингові центри.
Використання цього способу залучення коштів є і буде поширюватись, але при умові фінансового обґрунтування ефективності їх використання; створення відповідної чотирьохелементної інфраструктури; свідомого вибору реальних проектів; урахування ризиків, що пов'язані з можливими змінами місцевого, державного і світового масштабу. Щоб зробити облігації внутрішньої місцевої позики (ОВМП) привабливими для інвесторів (насамперед, для комерційних банків), за облігаціями повинен встановлюватись досить високий рівень дохідності або введене пільгове оподаткування на прибутки.
2. Проблеми та напрями вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів в Україні
Перерозподіл прав власності без грошей, без готівки не дає можливості розпочати виробничий процес. Цю проблему, відповідно до світового досвіду, можна розв'язати через механізм ринку цінних паперів. Змінити ситуацію та кардинально вплинути на подальший розвиток інфраструктури українського ринку цінних паперів можуть тільки рішення регуляторів ринку,спрямовані на подальшу розбудову Національної депозитарної системи та наповнення її фінансовими активами; зменшення значення реєстраторів для депозитарної системи, передача їх функцій зберігачам цінних паперів; створення розрахунково-клірингових центрів або банків для забезпечення принципу "поставка проти оплати"; централізація вторинних торгів та первинного розміщення емісійних паперів на фондових біржах або організаційно оформленому позабіржовому ринку, надання статусу офіційного центру укладання угод із цінними паперами одній із фондових бірж.
Для покращання ситуації на ринку цінних паперів України доцільною була б розробка нових економічно важливих засад подальшого розвитку, а саме:
- у зв'язку з тим, що реанімація фондового

 
 

Цікаве

Загрузка...