WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

розрахунку індексу (13 червня 1997 року).
Значення індексу Wood-15 = Загальна дана ринкова капіталізація компаній, які входять у базу 1,000 / Початкову капіталізацію компаній, які входять у базу
Початкове значення індексу: 1000.
База індексу включає в себе 15 компаній, що займають перші місця на українському фондовому ринку за величиною ринкової капіталізації.
INDEX-SGU (SGen -INDEX)
Формула розрахунку індексу:
INDEX-SGU = S(Cr Q) / S(Cb Q),
де Cr та Cb - відповідно поточна та базова середні ринкові ціни акцій кожної з компаній, включених у базу розрахунку індексу. Середня ринкова ціна визначається як середня зважена за усіма угодами, що були укладені і ПФТС, на фондових біржах або дилерами банку у поточний та базовий періоди відповідно.
Q - загальна кількість акцій емітента.
Початкове значення індексу: 100.
ProU-50
Формула розрахунку індексу:
ProU-50 = S(Cn Q) / S(Cb Q),
де Cn та Cb - відповідно поточна та базова середні ринкові ціни акцій кожної з компаній, включених у базу розрахунку індексу. Ціна визначається як середня зважена за котируванням попиту учасників ПФТС, фондових бірж та "телефонного ринку" у поточний та базовий періоди відповідно.
Q - загальна кількість акцій емітента.
Початкове значення індексу: 100.
3. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)
В економічній статистиці зарубіжних країн застосовується ряд коефіцієнтів, індексів і абсолютних показників, які дозволяють всебічно охарактеризувати величину і ступінь використання акціонерного капіталу, ефективність вкладення засобів інвесторів у цінні папери, вартість цінних паперів та інші цінові параметри. Використовуючи закордонний досвід, у міру розширення лістингу Української фондової біржі та збільшення об'єму угод розпочато вираховування відповідних показників і публікація їх у діловій пресі.
Цінні папери можуть давати дохід 2-х видів:
у вигляді процентів та дивідендів;
1) у результаті зростання курсової вартості цінних паперів.Ці фактори в більшості випадків є наслідком діяльності фірми-емітента, а зростання курсової вартості буває пов'язане і з очікуванням - результатами від впровадження проекту для інвестування якого випущені цінні папери.Для оцінки очікуваних результатів:
1) визначають початкову вартість проекту (початкові інвестиції ПІ);
2) обчислюють передбачуваний чистий дохід за період впровадження проекту та визначають:
3) підраховують додатковий грошовий потік з урахуванням податкових пільг на період впровадження проекту.
Після цього розраховують:
=
Для оцінки доцільності капіталовкладень, з урахуванням зміни вартості майбутніх грошових потоків у часі, використовують показники:
1. Чиста теперішня вартість (ЧТВ):
ЧТВ = РV - ПІ > 0, (8.37)тоді індекс прибутковості =
Розрахунок РV робиться з використанням дисконтної ставки, за рівень якої приймається та ставка доходу, що могла б мати фірма в разі альтернативного використання коштів.
2. Внутрішня ставка доходу (ВСД) - це міра прибутковості, що визначає таку ставку дисконту, за якої РV - ПІ, тобто ЧТВ = 0. Надалі ВСД порівнюють з граничною ставкою, тобто тією мінімальною ставкою, яка вважається ефективною при реалізації проекту на даному підприємстві. Частіше за все це та ставка доходу, з якою нині працює фірма і без впровадження нового проекту.
Необхідна ставка доходу (вартість капіталу) - це мінімальний майбутній дохід, на який погоджується інвестор, вкладаючи гроші в проект, шляхом купівлі цінних паперів.
Фактори, що обумовлюють вартість капіталу:
- ризикованість доходів;
- частка заборгованості в структурі капіталу;
- фінансова стабільність;
- ринкова оцінка цінних паперів фірми.
Високі доходи повинні обіцяти ті фірми, які мають змінні надходження, грошові потоки з високою часткою заборгованості та без міцної фінансової репутації.
На низькі доходи погоджуються покупці цінних паперів тих фірм, де доходи зростають, низька заборгованість, добра фінансова репутація.
Використання зовнішніх джерел для фінансування проекту, а значить і одержання додаткового прибутку, називається фінансовим левереджем.
Цей показник є аналогом коефіцієнта еластичності і показує, на скільки процентів змінюється дохід на 1 акцію зі зміною доходів фірми на 1 %.
<0,4 обумовлює рівень фінансового левереджу.
Дохідність фірми також залежить від структури витрат - відношення так званих постійних витрат (у першу чергу управлінських) до загальних. Залежність від цієї структури вимірюється показником рівня операційного левереджу.
Етапи оцінки інвестиційної привабливості:
1) вибір галузей (підгалузей) економіки;
2) 2) вибір регіону;
3) 3) вибір компанії (фірми).
4) Для вибору компанії (фірми) використовують:
1) показники ліквідності:
2) Показники активності:
3) показники заборгованості: відношення боргових зобов'язань або довгострокових зобов'язань до активів чи капіталу та коефіцієнт кратності процентів.
4) показники прибутковості:
Вибір привабливих емітентів та їх цінних паперів може також бути зроблений зіставленням показників, що характеризують дохідність цінних паперів.
2. У подальшому ця акція буде змінюватися під дією 3-х факторів:
- річних сплачених дивідендів;
- темпів приросту дивідендів;
- дисконтної ставки (необхідна ставка, яку пропонує використовувати емітент для компенсації ризику від вкладання грошей у його фірму, тобто це норма прибутку, яку обіцяє забезпечувати фірма при використанні отриманих інвестицій):
Література:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...