WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

біржового індексу за тиждень дорівнював:IБІ = 5,93/5,49 = 1,08.
Темпи зростання курсів акцій компаній, що розглядаються за тиждень склали:
ПАКБ: 22/20 = 1,1; АТ "Гама":. 48/48 = 1;
АТ "Рубін":. 2,9/2,6 = 1,12; АПБ: 3,4/3,3 = 1,03;АТ "Веселка": 2,3/1,8 = 1,28.
Значення коефіцієнтів "бета" для акцій, що розглядаються рівні:
ПАКБ: 1,1/1,08 = 1,02; АТ "Гама": 1/1,08 = 0,93;АТ "Рубін": 1,12/1,08 = 1,04; АПБ: 1,03/1,08 = 0,95;
Т "Веселка". 1,28/1,08 = 1,19.
2. Індекси українського фондового ринку
Українські фондові індекси почали розповсюджуватись на початку 1997 року . Компанії, що публікують свої індекси, намагаються не обмежуватись одним тільки значенням, а ще й аналізувати причини його зміни та стану ринку, давати прогнози розвитку ринку та рекомендації інвесторам. Ця інформація є прообразом майбутніх інформаційних агенцій, аналогічних тим, що діють на світових фінансових ринках. Порівняльний опис українських біржових індексів наведено у табл.1.
Методики розрахунку індексів дуже схожі. Головні розбіжності криються у джерелах отримання інформації про ринкову ціну акцій, що викликано відсутністю єдиного центру котирування.
Проблемою є відносно невеликий обсяг ринку та його залежність від руху коштів іноземних портфельних інвесторів. Фактично українські фондові індекси є індикатором руху коштів іноземних інвесторів на українському ринку. Іноземний капітал іде на Україну - і фондові індекси починають рости.
Збіг у поведінці індексів може служити доказом аналогічності підходу до цієї проблеми з боку різних створювачів індексів. Як видно з табл. 2 кореляції різних індексів, відповідність між деякими з них досить висока, тобто вони "рухаються в одному напряму".
Таблиця 1
Порівняльний опис українських фондових індексів
Індекси Компанія, що розраховує Галузь, що досліджується Кількість цінних паперів у базі Методика розрахунку На яких котируваннях базується Періодичність розрахунку Початок розрахунку
Business Partners Business Partners Загальний 4 - 8 зважене середнє ПФТС щотижня 1.08.97
INDEX-SGU Societe Generale Ukraine Загальний Близь-ко 15 зважене середнє ПФТС та власні угоди щотижня 1.08.97
ProU-50 Prospect Investments Загальний 50 зважене середнє ПФТС, телефонний ринок до серпня щотижня, потім щоденно 1.01.97
Wood-15 Wood&Company Загальний 15 зважене середнє ПФТС щоденно 13.06.97
KAC-галузеві індекси Альфа-Капітал Металургійна, хімічна, енергетична, нафтогазова, машинобудів-на відповідно 3 - 10 зважене середнє ПФТС щоденно 29. 0 8.97
KAC-20(s) Альфа-Капітал Загальний 20 середнє арифме-тичне ПФТС щоденно 1.01.97
KAC-20(w)
Альфа-Капітал Загальний 20 зважене середнє ПФТС щоденно 9.06.97
ПФТС-індекс ПФТС Загальний Близь-ко 20 зважене середнє ПФТС щоденно 1.10.97
Індекси ProU-50, Wood-15, KAC-20(w) настільки сильно корелюють між собою, що, маючи інформацію про зміну одного з трьох, можливо сміливо робити передбачення щодо зміни двох інших. З цими трьома добре корелюють ПФТС -індекс та індекс Business Partners, які з'явилися пізніше. Це призводить до цікавих висновків: для оцінки поведінки фондового ринку України достатньо бази в 4 - 8 компаній, яка використовується при розрахунку індексу Business Partners (початкове значення індексу: 100).
Таблиця 2
Кореляція між біржовими індексами
Індекси ProU-50 KAC-20(w)
Wood-15 ПФТС BP KAC-20(s) INDEX-SGU
ProU-50 ……….. 0,98 0,92 0,94 0,90 0,93 0,47
KAC-20(w) 0,98 ……… 0,98 0,96 0,85 0,92 0,35
Wood-15 0,92 0,98 ………. 0,94 0,91 0,94 0,60
ПФТС 0,94 0,96 0,94 ………. 0,97 0,94 0,83
BP 0,90 0,85 0,91 0,97 …….. 0,88 0,70
KAC-20(s) 0,93 0,92 0,94 0,94 0,88 …….. 0,78
INDEX-SGU 0,47 0,35 0,60 0,83 0,70 0,78 ……….
Менше корелює з перерахованими індексами індекс KAC-20(s) з огляду на те, що це єдиний індекс, що базується не на зваженому середньому, а на середньому арифметичному між вартістю акцій різних компаній. Такий же принцип використовується при розрахунку популярних індексів агенції Dow-Jones. INDEX-SGU слабо корелює з іншими індексами та одночасно є найбільш оптимістичним серед них.
На фондовому ринку України, починаючи з 01.01.1997 року офіційно розраховується дві модифікації фондового індексу КАС-20 - простий і зважений. Методика його розрахунку відповідає світовим стандартам розрахунку фондових індексів і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, які входять у базу індексу. Індекс КАС-20 простий розраховується для портфельних інвестицій, за базу для розрахунку індексу приймаються котировки на купівлю та продаж акцій у ПФТС.
KAC-20(s)
Формула розрахунку індексу:
KAC-20(s) = S1(Pbid + Pask) / S0( Pbid + Pask),
де S0 - сума котировок на купівлю та продаж у базисному періоді;
Початкове значення індексу: 1000.
Індекс КАС-20 (W) зважений показує динаміку розвитку фондового ринку України, його зріст або спад. Розраховується даний індекс за формулою:
KAC-20(w)
Формула розрахунку індексу:
KAC-20(w) = S1(Mсap) / S0(Mсap),
де S1 - сума ринкової капіталізації в базисному періоді;
S0 - сума ринкової капіталізації на поточний час;
Mсap - ринкова капіталізація підприємств.
Початкове значення індексу: 1216.
Якщо має перевагу простий індекс порівняно із зваженим, то це говорить про те, що інвестору вигідніше купувати акції різних підприємств, ніж вкладати кошти в акції великих емітентів.
Галузеві індекси компанії Альфа-Капітал: для металургійної, хімічної, енергетичної, нафтогазової, машинобудівної відповідно.
Формула розрахунку індексів:
Галузевий КАС- індекс = S1(Mсap) / S0(Mсap),
де S1(Mсap) та S0(Mсap) - сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази відповідного індексу на поточну та базову дати відповідно.
Початкове значення індексу: 1000.
ПФТС-індекс
Формула розрахунку індексу:
ПФТС-індекс = S MСt / SMCb,
де S MСt та S MCb - сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази індексу у поточний та базовий період відповідно. Ринкова капіталізація визначається як добуток ціни та кількості емітованих акцій. Ціна ж, у свою чергу, визначається як ціна останньої угоди в поточний період, яка потрапляє у коридор: найкраща ціна покупки - найкраща ціна продажу у момент закриття торгової сесії. Якщо ж такої угоди немає, то за ціну акції приймається значення середини цього коридору.
Початкове значення індексу: 100.
Wood-15
Індекс "Wood-15" заснований на методології, що розроблена Міжнародною фінансовою корпорацією для ринків, які розвиваються. Дана методологія дозволяє отримувати всі зміни ринку, в тому числі злиття і поглинання компаній, банкрутство, включення нових компаній у базуіндексу. База індексу фіксується на період в один місяць.
Формула розрахунку індексу:
I поточний = К поточна / К0,
деI поточний - поточне значення індексу;
К поточна - поточна сумарна ринкова капіталізація компаній, включених до бази індексу;
К0 - сумарна ринкова капіталізація компаній, включених до бази індексу, на дату початку

 
 

Цікаве

Загрузка...