WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат


Реферат на тему
Фінансові послуги на ринку цінних паперів
План
1 Біржові індекси
2 Індекси українського фондового ринку
3. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)
Література
1. Біржові індекси
Крім наведених вище показників, що використовуються для оцінки акцій та облігацій окремих корпорацій, у статистичній практиці використовуються біржові індекси, які застосовуються для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. При продажу і покупці акцій на фондових біржах вони є основними показниками, що визначають активність фондового ринку. Реєстрація курсів цінних паперів і публікація їх у курсовому бюлетені є однією з функцій біржі.
Публічність курсів полегшує емітентам цінних паперів вирішення питань умов і доцільності нових випусків, дає можливість власникам паперів швидше орієнтуватися у кон'юнктурі фондового ринку. Крім публікації середніх курсів кожного виду цінних паперів, які мають обіг на біржі, вираховуються і публікуються середні курси акцій певних груп компаній, а також усіх компаній, зареєстрованих на біржі. Серед цих показників найвідомішими є : на біржі в Нью-Йорку - індекс Доу-Джонса, у Токіо - індекс Ніккей, у Франкфурті-на-Майні - індекс ФАЦ, у Лондоні - "Файненшл Таймс" і "Рейтер".
Більшість біржових індексів характеризує середню ціну окремого набору акцій. При побудові індексу Доу-Джонса і ряду інших біржових індексів застосовується принцип рівноваги акцій поза залежністю від їх числа і вартості. Такі індекси є простим середнім арифметичним, тобто це частка від ділення суми цін акцій компаній, що розглядаються, на їх кількість. У деяких індексах використовується зважування курсів акцій різноманітних за тим чи іншим принципом. Для характеристики динаміки цін акцій використовують різницю індексів за два періоди (поточний і базисний) у пунктах, а також темпи їхнього зростання - відношення індексу поточного періоду до індексу базисного.
Промисловий індекс Доу-Джонса було запропоновано ще в 1897 році. Він характеризує на певну дату курс акцій 30 американських ведучих промислових корпорацій, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі:
Індекс Доу-Джонса (промисловий) = Сумарна ціна акцій 30 промислових корпорацій / К,
де К - коригуючий коефіцієнт, який змінюється із зміною переліку корпорацій і при роздрібленні акцій.
Крім індексів Доу-Джонса в США публікуються індекси, які характеризують курси акцій, що котируються на фондовій біржі Нью-Йорка, Американській і регіональних біржах, а також позабіржового ринку.
У Канаді на Торонтській фондовій біржі розраховується комбінований індекс, який визначає щоденно акції близько 300 корпорацій, поділених на 14 груп і 41 підгрупу. Ці групи представляють різні сектори канадської економіки, включаючи і фінансовий сектор. Аналогічні індекси розраховуються і в інших країнах, де функціонують біржі, в тому числі і на Україні.
Курсова ціна акцій прямо залежить від доходу, який вони приносять, і від співвідношення пропозиції та попиту на них. У період економічного піднесення і пожвавлення курс акцій зростає, а в період депресії та кризи - падає. Тому за зміною загального курсу акцій можна судити про економічну кон'юнктуру в країні. При цьому курс акцій має здатність передбачати тенденції щодо змін у стані економіки.Особливо чутливо він реагує на спад виробництва, що наближається, перші симптоми якого спричиняють "скидання" акцій на біржі власниками, які мають найоперативнішу інформацію про стан виробництва і ринку в країні. Курс акцій починає падати, біржу охоплює паніка. Всі ці процеси, що відбуваються на фондовій біржі, роблять її барометром, який реєструє зміни у діловій активності економічного життя країн. Ця здатність біржі дозволяє державі вживати заходів, які дещо пом'якшують наслідки циклічності виробництва.
Для кількісного опису співвідношень загальноринкової динаміки та динаміки цін окремих акцій світова інвестиційна практика застосовує такі показники як "альфа" та "бета".
У практиці біржової статистики показник "бета" використовується для оцінки якості акцій, що визначається як відношення темпу зміни курсу акцій розглянутої компанії до темпу зміни загального біржового індексу. "Бета" акції характеризує інтенсивність зв'язку зміни її прибутковості при зміні загальноринкової прибутковості.
Якщо курс акцій деякої компанії змінюється (росте або падає) швидше зміни (зростання або падіння) середнього біржового індексу, коефіцієнт "бета" для таких акцій буде більше одиниці, якщо повільніше - меншим одиниці. Значення "бета", рівне одиниці, означає, що темп зміни курсу акцій компанії співпадає з темпом зміни середнього біржового індексу. Якщо "бета" більше нуля, то при зростанні фондового індексу зростає і прибутковість акції, і навпаки. Якщо "бета" більше одиниці, то прибутковість акції зростає швидше прибутковості ринку в цілому.
Оскільки зміна курсу акцій визначає ризик їх придбання, коефіцієнт "бета" використовується для оцінки ризику операцій з акціями. Вважається, що при "бета", рівному одиниці, акція буде мати такий же ризик, як і "середня" акція, при "бета", більшому одиниці, акція буде більш ризикована, а при "бета", меншому одиниці, - менш ризикована, ніж "середня" акція.
"Альфа" показує, наскільки повинна змінитись прибутковість акції порівняно із середнім значенням за певний період при гіпотетичній реалізації середньої за період загальноринкової прибутковості. Тобто, цей коефіцієнт характеризує здатність акції виявити надлишкову прибутковість у типових умовах.
У багатьох випадках знання "бети" акції є для інвестора більш важливим, ніж "альфи", оскільки для прогнозування середньої очікуваної прибутковості індивідуальних акцій існує ряд методів фундаментального аналізу. Дані ж про "бету" акцій унікальні в тому відношенні, що дозволяють інвестору диверсифікувати портфель акцій і, таким чином, отримувати слабку залежність прибутковості від ринкової кон'юнктури. При обчисленні даних коефіцієнтів дані про результати торгів з конкретними акціями обробляються за допомогою стандартних статистичних методів.
Приклад 1. У відділі цінних паперів комерційного банку ведеться аналіз котировок акцій на фондовій біржі з визначенням власного біржового індексу, що розраховується як середнє арифметичне зважене курсів акцій п'яти найбільших емітентів, поділене на 1000. В якості ваги беруть обсяг угод за акціями кожного емітента (кількість проданих акцій). У таблиці наведені підсумки торгів на біржі на початок і кінець тижня.
Емітент Початок тижня Кінець тижня
Курс акцій, тис. гр. од Об'єм угод, тис. штук Курс акцій, тис. гр. од Об'єм угод, тис. штук
ПАКБ 20,0 3,4 22,0 3,8
АТ "Гама" 48,0 1,6 48,0 1,8
АТ "Рубін" 2,6 30,5 2,9 33,5
АПБ 3,3 1,6 3,4 1,4
АТ "Веселка" 1,8 7,0 2,3 8,8
Визначити: біржові індекси на початок і кінець тижня, темп зростання біржового індексу, темпи зростання курсів акцій кожного емітента ікоефіцієнт "бета" для акцій кожного емітента.Розв'язання. Біржовий індекс на початок тижня був рівний:
Біржовий індекс на кінець тижня склав:
Темп зростання

 
 

Цікаве

Загрузка...