WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

обумовленою ціною в обмовлений термін. Продавець опціону буде зобов'язаний купити ці акції, якщо того зажадає власник опціону.
При угодах з опціонами їхні учасники розраховують на протилежні тенденції. Покупець опціону при покупцы розраховує на підвищення курсу акцій, а продавець - на його пониження. Якщо курс акцій виявиться вищим від зазначеного в опціоні на покупку, його покупець отримає зиск за рахунок курсової різниці (за винятком премії продавцю опціону), а продавець матиме збитки. Якщо ж курс акцій знизиться, збережеться або підвищиться несуттєво, покупцю опціону буде невигідно його реалізовувати, і він понесе збитки в розмірі премії, виплаченої продавцю при виписуванні опціону. Продавець же опціону на покупку в цьому випадку без всякого вкладення своїх засобів отримає зиск у розмірі премії.
Фінансові ф'ючерси, що є також контрактом на операцію з цінними паперами у чітко встановлений час у майбутньому, відрізняються від опціонів тим, що вони передбачають зобов'язання, а не право на проведення тієї або іншої операції, яке бере на себе покупець ф'ючерсу.
В операціях із цінними паперами беруть участь посередники, що поділяються на брокерів та дилерів. Брокер зводить продавця з покупцем, одержуючи за посередництво комісійні. Дилер купує цінні папери від свого імені та за свій рахунок з метою їх перепродажу. У ролі посередників виступають як окремі особи, так і цілі фірми, інтегруючи у своїй роботі брокерські та дилерські операції, а також комерційні банки. Спеціалізовані посередницькі фірми не мають єдиної загальноприйнятої назви. Найчастіше їх називають інвестиційними дилерами (банками, домами), біржовими, дилерськими фірмами.
3. Механізм реалізації опціонних операцій
Приклад 1. Курс акцій компанії складає 4000 гр. од. Гравець, що розраховує на підвищення курсу акцій, купує опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 4200 гр. од., сплативши при цьому премію 500 гр. од. за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:
а) 5000 гр. од.;
б) 4100 гр. од.;
в) 4400 гр. од.
Розв'язання
а) якщо курс акцій складе 5000 гр. од., держатель (покупець) опціону реалізує своє право на їхню покупку. При цьому його прибуток на одну акцію складе: 5000 (прибуток від продажу куплених акцій) - 4200 (ціна, за якою він відповідно до опціону купить акції) - 500 (премія продавцю опціону) = 300 гр. од.
Якщо продавець опціону не мав у своєму розпорядженні акцій до моменту подання йому вимоги на продаж, він буде вимушений купити їх за ціною 5000 гр. од. і продати держателю опціону за обумовленою ціною 4200 гр. од. З урахуванням отриманої премії його збитки становитимуть тих же 300 гр. од. на акцію.
Якщо ж продавець опціону мав акції у момент його продажу, його збитки будуть пов'язані з недоотриманим прибутком, оскільки він буде вимушений продати акції за ціною, нижче ринкової;
б) якщо курс акцій складе 4100 гр. од., держателю опціону буде невигідно його реалізовувати, і він відмовиться від свого права. При цьому його збитки і, відповідно, прибуток продавця опціону будуть дорівнювати сплаченій премії - 500 гр. од. за акцію;
в) якщо курс акцій буде рівний 4400 гр. од., відмовившись від свого права на їхню купівлю, утримувач опціону понесе збитки в розмірі сплаченої премії - 500 гр. од. за акцію. При реалізації ж опціону збитки його складуть: 4200 (ціна акцій за опціоном) + 500 (премія) - 4400 (ціна, за яку він продасть куплені акції) = 300 гр. од., тобто менше сплаченої премії.
Таким чином, потенційні збитки держателя опціону на покупку обмежені розміром премії, а потенціальний прибуток може, залежно від росту курсу, бути великим. Продавець такого опціону іде на ризик великих збитків, а його потенційний прибуток обмежений розміром премії. Якщо ж опціон на покупку придбано для фактичної покупки необхідного товару, його держатель страхується від непередбаченого росту цін.
При виписуванні опціону на продаж його покупець розраховує на зниження курсу акцій. Якщо курс акцій буде нижче означеного в опціоні, його покупець отримає прибуток за рахунок курсової різниці (за вирахуванням сплаченої премії), а продавець понесе збитки. Якщо ж курс акцій зросте, збережеться або знизиться несуттєво, покупець опціону буде змушений відмовитися від його реалізації. При цьому збитки покупця і прибуток продавця будуть дорівнювати розміру премії.
Приклад 2. Курс акцій компанії складає 4000 гр. од. Гравець, що розраховує на пониження курсу акцій, купує опціон на їхній продаж за ціною 3700 гр. од., сплативши при цьому премію 500 гр. од. за акцію. Визначити результати угоди, якщо курс акцій після закінчення терміну опціону становитиме:
а) 3000 гр. од;
б) 3800 гр. од;
в) 3500 гр. од.
Розв'язання
а) якщо курс акцій складе 3000 гр. од., держатель опціону реалізує своє право на їхній продаж особі, що виписала опціон. При цьому його прибуток на акцію становитиме:
3700 (ціна, за якою він продає куплені акції) - 3000 (ціна, за якою він купить акції для перепродажу) - 500 (сплачена премія) = 200 гр. од.
Продавець опціону буде змушений у цьому випадку купити акції за ціною, вище ринкової;
б) якщо курс акцій буде рівний 3800 гр. од., держателю опціону буде невигідно його реалізовувати, і він відмовиться від свого права, понесе при цьому збитки в розмірі сплаченої премії - 500 гр. од. на акцію. Прибуток продавця опціону в цьому випадку буде дорівнювати отриманій премії;
в) якщо курс акцій складе 3500 гр. од., збитки держателя опціону при його реалізації будуть рівні: 3500 (ціна, за якою він буде змушений купити акції) + 500 (премія) - 3700 (ціна, за якою він продає акції відповідно до умов опціону) = 300 гр. од., тобто менше сплаченої премії.
Теоретично можливий прибуток на акцію держателя опціону на продаж і, відповідно, теоретично можливий ризик продавця такого опціону (при падінні курсу акцій до нуля) будуть рівні різниці між фіксованою в опціоні ціною і премією (в розглянутому прикладі - 3200 гр. од. на акцію).
Література:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від 26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...