WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному) - Реферат

Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному) - Реферат


Реферат на тему
Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному)
План
1 Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками
2 Порядок відкриття фінансування капіталовкладень
3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Факторингові операції
4 Лізингові операції
Література
1. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками
Комерційні банки проводять операції з фінансування і кредитування капітальних вкладень. Капітальні вкладення - це використання суспільством валового національного продукту для створення нових, а також технічне переозброєння, реконструкцію та розширення діючих основних фондів виробництва і невиробничого призначення. Як важливий фактор розширеного суспільного відтворення капітальні вкладення спрямовані на створення матеріально-технічної бази суспільства, впровадження в народне господарство досягнень науково-технічного прогресу, формування матеріальних умов для зростання й удосконалення суспільного виробництва і підвищення матеріального добробуту народу. Сучасна інвестиційна політика вимагає забезпечити соціальну спрямованість і високу народногосподарську ефективність капітальних вкладень, а також їх використання переважно на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. Капітальні вкладення забезпечуються грошовими коштами з різних джерел, основним з яких є національний дохід, що створюється у сфері матеріального виробництва.
У практиці забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами існують різні за характером джерела. До них належать:
- власні кошти інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування);
- позичкові кошти (облігаційні позички, банківські кредити);
- залучені кошти (кошти під продажу цінних паперів, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
- бюджетні інвестиційні асигнування і кошти позабюджетних фондів.
Структура коштів, які направляються на капітальні вкладення, залежить від того, хто є інвестором і яку форму власності він уособлює. Так, інвесторами державних капітальних вкладень є органи влади й управління країни, областей та інших адміністративно-територіальних утворень, а також державні підприємства й організації. У першому випадку капітальні вкладення здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів.
Частка довгострокового кредиту в джерелах фінансування державних капітальних вкладень порівняно ще мала. Розвиток ринкових відносин у народному господарстві створює умови, необхідні для розширення кредитних відносин у сфері капітального будівництва.
Розрізняють два основні методи забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами - безповоротний, або фінансування, та поворотний, або
кредитування.
Безповоротне надання коштів не передбачає їх повернення у наперед встановлені строки. У такому порядку використовуються бюджетні асигнування, власні та залучені кошти інвесторів і, як правило, кошти спеціальних позабюджетних фондів.
Поворотне надання коштів, або кредитування, провадиться на умовах поворотності наданих коштів у конкретні строки та у визначених розмірах.
Банки надають довгостроковий кредит на капітальні вкладення переважно на тих же принципах, на яких провадиться фінансування. Крім того, кредитування є поворотним, платним, строковим.
Довгострокове кредитування повніше, ніж безповоротне фінансування, відповідає умовам переходу до ринку. Необхідність погашення кредиту й оплати процентів за користування ним більшою мірою спонукає позичальників до раціонального техніко-економічного обґрунтування напряму і розміру кредиту, сприяє посиленню режиму економії в процесі його використання, а також є засобом контролю за окупністю капітальних вкладень.
2 Порядок відкриття фінансування капіталовкладень
Банки проводять фінансування капітальних вкладень за дорученням інвесторів. Воно починається лише після того, як банк переконається в додержанні інвестором умов, які забезпечують раціональне використання коштів, що виділяються на капітальні вкладення. Такими умовами є:
- забезпечення будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією;
- включення їх у план капітального будівництва, перелік будов і титульні списки;
- виділення капітальних вкладень і грошових коштів відповідно до норм тривалості будівництва.
Дотримання кожної вимоги підтверджується відповідними документами, які надходять до установ банків у встановленому порядку. Порядок оформлення фінансування залежить від того, як здійснюються витрати, - згідно з планом державних централізованих капітальних вкладень чи за рахунок власних коштів інвесторів.
Для оформлення фінансування державних централізованих капітальних вкладень у банк надходять такі документи:
- річний план капітальних вкладень, виписка з переліку будов і об'єктів виробничого призначення;
- титульний список;
- копія зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва;
- підрядний контракт.
Крім того, банки можуть запросити від інвесторів і інші документи, зокрема розрахунки джерел фінансування, внутрішньозабудований титульний список тощо. План капітального будівництва, перелік будов та об'єктів виробничого призначення і титульні списки є основними документами для оформлення фінансування державних централізованих капітальних вкладень. Ці документи надходять до фінансуючих установ банку безпосередньо від їх вищого органу.
План капітального будівництва включає дані про обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, виділених на поточний рік, завдання введення в дію виробничих потужностей та основних фондів, строки їх введення та ін. Перелік будов і об'єктів виробничого призначення розробляється в складі перспективних прогнозів розвитку економіки. Вони включають основні техніко-економічні показники цих будов і об'єктів (введення в дію виробничих потужностей, обсяги капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт тощо).
Банк ретельно перевіряє документи, що надійшли йому для оформлення фінансування будови. Головна мета такої перевірки - не допустити фінансування будов і об'єктів, які не включені в план-контракт, не мають затвердженої проектно-кошторисної документації або яким виділені капітальні вкладення, встановлений обсяг будівельно-монтажних робіт і грошові кошти в розмірах, менших, ніж потрібно для їх завершення в нормативні строки, що призводить до розпорошування коштів, зростання незавершеного будівництва, що завдає

 
 

Цікаве

Загрузка...