WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Структуризація та сегментація фінансового ринку - Реферат

Структуризація та сегментація фінансового ринку - Реферат

сучасній фінансовій науці не існує якоїсь загальновизначеної величини, яка б характеризувала вартість інвестиційних активів. Тому для оцінки використовуються різні економічні показники. Так, для оцінки величини ринку американської нерухомості у 70-их роках застосовувався спосіб порівнянняневиплачених іпотечних боргових зобов'язань з іншими борговими зобов'язаннями (облігаціями тощо). Другим показником, що характеризує розміри вартості нерухомості, американські економісти вважають вартість нового будівництва. Активність пенсійного фонду США на ринку нерухомості призвела до зростання інтересу банківських установ до кредитування проектів, пов'язаних з новим будівництвом, бо в особі пенсійних фондів для комерційних банків з'явився платоспроможний інвестор. Діяльність пенсійного фонду на ринку нерухомості визначила новий напрям в інвестуванні вільного капіталу й іншим стратегічним інвесторам. При формуванні інвестиційних портфелів інвестори розглядають нерухомість як один із засобів диверсифікації інвестиційного ризику. Крім того, особливості інвестиційного ринку дозволяють таким інституціональним інвесторам, як пенсійні фонди, використовувати недоліки ринку нерухомості - низьку ліквідність. Така характеристика ліквідності цього ринку фактично позбавляє можливості участі у ньому інвесторів з короткотерміновими перспективами, які спрямовані на отримання спекулятивного доходу.
У ринковій економіці нерухомість є досить привабливим фінансовим активом. Це підтверджують розміри ставок дохідності за різними видами активів.
Порівняно з рівнем дохідності облігацій та акцій, нерухомість не демонструє рекордних показників. Проте на відміну від акцій та облігацій, кожен рік протягом періоду, що досліджується, нерухомість давала позитивні реальні ставки дохідності, окрім одного року (1974).
Точно оцінити інвестиційні активи, які існують в економіці, неможливо. Проте можна стверджувати, що нерухомість, тобто земля та все, що на ній знаходиться, займає найбільшу частину світового "портфеля" багатства та є одним з найпривабливіших фінансових активів, вартість якого постійно зростає. Особливо це характерно для вартості земельних ресурсів.
Таблиця 1
Показники ставок дохідності за акціями, облігаціями, нерухомістю порівняно з рівнем інфляції у 1971 - 1989 роках (станом на 31.12.89)
Номінальні ставки дохідності, % ІСЦ Реальні ставки дохідності, %
Рік Акції Облігації Нерухомість Акції Облігації Нерухомість
1971 14,3 11,0 5,3 3,4 10,6 7,4 1,8
1972 19,0 7,3 7,2 3,4 15,0 3,7 3,7
1973 14,7 1,1 11,0 8,8 21,6 7,0 2,0
1974 26,5 3,1 9,6 12,2 34,5 13,6 2,3
1975 37,2 14,6 8,8 7,0 28,2 7,2 1,7
1976 23,8 18,7 10,3 4,8 18,1 13,2 5,3
1677 7,2 1,7 15,2 6,8 13,1 4,8 7,9
1978 6,6 0,1 16,0 9,0 2,3 8,4 6,4
1979 18,4 4,2 20,7 13,3 4,5 15,4 6,6
1980 32,4 2,8 18,1 12,4 17,8 13,5 5,0
1981 4,9 1,2 16,9 8,9 12,7 9,3 7,3
1982 21,6 42,5 9,4 3,9 17,1 37,2 5,4
1983 22,4 6,3 13,3 3,08 17,9 2,4 9,1
1984 6,1 19,9 13,0 4,0 2,1 12,4 8,8
1985 31,6 30,1 10,1 3,8 26,8 25,4 6,0
1986 18,2 19,8 6,5 1,1 16,9 18,5 5,3
1987 5,2 0,3 5,4 4,4 0,7 4,5 0,9
1988 16,5 10,7 7,0 4,4 11,6 6,0 2,6
1989 31,4 16,2 5,8 4,6 25,6 11,1 1,4
Наведені особливості нерухомості, а також те, що багатство найчастіше асоціюється саме з об'єктами нерухомого майна, створили необхідні умови для розвитку оподаткування операцій з нерухомим майном у ринковій економіці.
Податок на нерухомість в умовах ринкової економіки забезпечує вирішення кількох завдань:
1) забезпечення місцевих органів влади достатніми доходами для виконання ними своїх функцій;
2) регулювання цін на ринку нерухомості;
3) попередження спекулятивного зростання цін на нерухоме майно;
4) регулювання відносин у сфері землекористування, будівництва та інвестиційної діяльності;
5) виконання соціальної функції при оподаткуванні нерухомості як основного компонента багатства.
6) Об'єкти нерухомості в системі оподаткування України повинні розрізнятися як нерухомість в якості житла, виробнича нерухомість (із внутрішнім поділом на виробничі будинки і споруди) та прибуткова нерухомість (приміщення крамниць, ресторанів та інше). Важливим аспектом формування ефективної системи оподаткування нерухомості є врахування внутрішньої природи нерухомості як такої. У класичному варіанті під нерухомістю розуміється власне земля і те, що міцно пов'язано з нею природно-фізичним чином або діями людей (невіддільні від землі капітальні поліпшення). Запровадження такого податку повинно сприяти розвитку фінансового ринку шляхом обмежень можливостей здійснення значних спекулятивних операцій на ринку нерухомості, а також забезпечити виконання податком функції соціальної справедливості. Це дасть можливість основний тягар платежів перекласти на власників великої нерухомості. Крім того, даний податок може забезпечити дохідну частину місцевих бюджетів, на території яких знаходиться нерухомість.
Досвід країн з ринковою економікою при управлінні нерухомістю має знайти відображення у вітчизняній економіці з урахуванням особливостей її розвитку.
Література:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від 26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...