WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків - Реферат

Декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків - Реферат

відсотків.
Еквівалентні відсоткові ставки - це такі ставки різного виду,застосування яких при різних початкових умовах дає однакові фінансові результати.
i = ;
d = ; (5.31)i = [(1 + ic)n - 1]/n;
ic = ;
i = ;
J = m ( ).
Отримана за формулою річна ставка складних відсотків, еквівалентна номінальній відсотковій ставці, називається ефективною ставкою складних відсотків.
ic = (1 + j/m)m - 1;
j = m ( );
ic = .
Визначення індексу інфляції. Відношення ^s/s, що виражене у відсотках, називається рівнем інфляції. При розрахунках використовують відносну величину рівня інфляції - темп інфляції - a.
Величину (1 + а), що показує, у скільки разів sа більше за s (тобто у скільки разів у середньому виросли ціни), називають індексом інфляції іі.
ii= (1 + dr)naЧ(1 + nbdr) (якщо відомо річний темп інфляції);
ii = (1 + am)m (якщо відомо темп інфляції за короткий інтервал).
Ін = (1 + dr)na (1 + nadr) ( якщо відомий річний темп інфляції);
Ін = (1 + am)m (якщо відомий темп інфляції за короткий інтервал).
Формула Н. Фішера:
.
Для визначення відсоткових ставок, враховуючи інфляцію, використовують формули:
i = ;
;
ica = ;
;
dca = 1 - ;
.
Для нарощеної суми ануїтету. При погашенні кредиту частинами поточне значення суми боргу буде після чергової сплати зменшуватись, і відповідно, буде зменшуватись сума відсотків, що нараховується на черговому інтервалі.
Розмір сплати в кінці першого року :
S1 = D/n + Dg;
D - сума кредиту;g - річна ставка відсотків за кредитом у відносних одиницях.
Залишок боргу в кінці другого року становитиме:
D2 = D - D/n = D (1 - 1/n).
Розмір сплати в кінці другого року становитиме:
2 = D/n + Dg = D/n + Dg (1 - 1/n).
Залишок боргу на початок третього року становитиме:
D3 = D - D/n = D (1 - 2/n) і т. д.
Сума виплачених відсотків буде дорівнювати:I = Dg + D2g + D3g + ….. +
g = Dg (1+ 1 - 1/n + 1 - 2/n +….+ 1 - {(n -1)/n}.
Застосувавши до виразу в дужках формулу для суми членів геометричної прогресії, отримуємо:
I = Dg [(n + 1)/2].
Загальна сума погашення кредиту буде дорівнювати:
S = D + I = D (1 + g (n +1)/2].
Якщо внески на погашення кредиту будуть здійснюватись p раз на рік, сума сплачуваних відсотків, визначена аналогічно, буде дорівнювати:
I = [(D/p)g] [(np +1) / 2].
Якщо умовами кредитної угоди передбачено, що кредит і відсотки за ним погашаються протягом його терміну рядом платежів за вказаною в угоді схемою, суму відсотків і загальну суму, що повинна бути погашена, можна визначити, послідовно використовуючи наведені вище формули.
Кредити можуть погашатись однаковими терміновими сплатами, що включають погашення основної суми боргу і виплату відповідної суми відсотків. Якщо відсотки за кредит нараховуються за простою ставкою, загальна їх сума I буде визначатись наведеною вище формулою.
Загальна сума витрат з погашення кредиту в розмірі D буде дорівнювати:
S = D + I,
і, відповідно, розмір однакових термінових сплат буде дорівнювати:
R = (D + I)/np;
де n - термін кредиту в роках;
p - кількість сплат на рік.
При погашенні рівними терміновими сплатами довгострокових кредитів з нарахуванням відсотків за складною ставкою відсотків розміри термінових сплат можуть бути визначені, якщо перерахувати (перевести) суми сплат до моменту видачі кредиту, або, інакше кажучи, здійснювати їх дисконтування з використанням формули
P = S/(1 + i)n = Skd;
де kd - коефіцієнт дисконтування (приведення);
kd = 1/(1 + i)n.
Якщо платежі розміром R будуть здійснюватись щорічно в кінці кожного року, то їх значення, дисконтовані за складною ставкою відсотків i на початок першого року виплат, будуть дорівнювати:
A1 = R / (1 + i),
A2 = R / (1 + i)2,
до цих формул ….
An = R/(1+i)n.
Застосувавши до суми цих величин формулу для суми членів геометричної прогресії, отримуємо для сучасної (наведеної) величини суми всіх платежів наступне вираження:
t = 1,
A = е At = R [1 - (1 + i) -n] / i,
t = n.
Із цієї формули можна визначити розмір платежу:
R = Ai / [1 - (1 + i)-n].
Оскільки сума всіх платежів з погашення кредиту і нарахованих відсотків повинна бути рівною сумі кредиту D, розмір сплат, що вносяться в кінці кожного року при ставці складних відсотків i за формулою буде дорівнювати:
R = D i/[1 - (1 + i)-n].
Загальна сума погашення кредиту складе:
S = nR = nD i/[1 - (1 + i)-n].
А сума сплачених відсотків буде дорівнювати:
I = S - D.
Якщо рівнозначні виплати за кредитом у розмірі R будуть вноситись p раз на рік, їх розмір, що визначається аналогічно, складе:
R = D [(1 + i)1/p - 1] / [1 - (1 + i)-n].
S = R .
Для сучасної величини ануїтету:
A = R .
Для коефіцієнта нарощення ануїтету:
kн,а = .
Для коефіцієнта приведення ануїтету:
.
Для визначення розміру чергового платежу:
R = ;
R = .
Для визначення терміну ануїтету:
n = ;
n = .
Для визначення доходу за акціями:
.
Для визначення дохідності покупки акцій у вигляді складної ставки озичкового відсотка:
ic .
Для визначення дохідності покупки облігацій у вигляді складної ставки позичкового відсотка:
Література
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від 26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...