WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України - Реферат

Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України - Реферат

торговельна система" створена торговцями цінними паперами у 1996 році з метою об'єднання операторів фондового ринку в єдиний позабіржовий інформаційно-торговельний простір. ПФТС об'єднує найбільшу кількість торговців порівняно з іншими системами та біржами, але її торговельна система не інтегрована у депозитарну систему та не має клірингового банку (що гарантувало б укладання угод за твердими котуваннями та забезпечувало б розрахунки за трансакціями). Незважаючи на ці недоліки, наявність торговельної позабіржової системи дуже актуальна для ринку цінних паперів України: по-перше, сьогодні це альтернативний "мертвим"біржам майданчик концентрації попиту-пропозиції на цінні папери, яким мають змогу користуватися торговці з 16 міст України; по-друге, асоціація має низку кодексів (арбітражний, дисциплінарний, етичний), додержання яких є гарантіями (звісно, досить умовними) при здійсненні операцій у рамках системи; по-третє, асоціація має статус саморегулюючої організації, що дозволяє виходити на регулюючі органи з ініціативами взаємодії з багатьох питань ринку цінних паперів та відстоювати права своїх членів.
У ПФТС котируються цінні папери 83 підприємств та облігації. Вона об'єднує понад 84 торговці цінними паперами (16 банків, 68 небанківських установ).
Таблиця 2
Обсяги торгівлі на організаційно оформлених ринках цінних паперів за 1997 - 1998 рр.
Назва біржи Обсяг торгів (млн. грн)
1997 1998
ДБФ 2,15 22,8
КМФБ 4,709 26,1
УМВБ 381,441 76,8
УФБ 23,109 50,1
ПФТС 350,543 338,5
На ринку корпоративних цінних паперів сталися якісні зміни. Вони пов'язані із запуском у ПФТС системи обігу векселів.
Для оцінки привабливості акцій, що виставляються на продаж для емітентів, у ПФТС запроваджено трирівневу систему лістингу. До першого рівня належать цінні папери широковідомих і авторитетних в Україні емітентів (табл.10.2). Ці папери перебувають в обігу не менше року. Папери емітентів другого рівня викликають зацікавленість лише торговців певного регіону і тільки протягом відносно короткого терміну. Котирування цінних паперів третього рівня мають в основному інформаційний характер. За обсягами торгівлі в системі ПФТС незмінним лідером залишаються акції підприємств енергетики. Незважаючи на припинення приватизації у цій галузі, акції енергетичних компаній залишаються популярними серед нечисленних покупців фондового ринку України. Акції підприємств металургії користуються значно меншим попитом на позабіржовому ринку корпоративних цінних паперів. Однак чорна металургія залишається для України стратегічною галуззю. Близько третини експорту товарів з України становить саме продукція чорної металургії.
З метою інформування про дохідність ринку акцій, визначення загальних тенденцій ринку, динаміки цін певної групи (портфеля) акцій Асоціацією ПФТС розроблено і впроваджено в практику власний біржовий індекс: ПФТС - індекс українських цінних паперів, який виступає інструментом виходу українських цінних паперів на світові ринки.На фондовому ринку України, починаючи з 01.01.97, офіційно розраховуються дві модифікації фондового індексу КАС-20 - простий і зважений. Методика його розрахунку відповідає світовим стандартам розрахунку фондових індексів і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, які входять у базу індексу. Головний принцип розрахунку КАС-20 - повнота відображення фондового ринку України акціями великих підприємств провідних галузей, які мають перспективу стати українськими blue chips (презентабельність індексу). Використання принципу презентабельності дозволяє індексу КАС-20 бути реальним і об'єктивним, відстежуючи котировки акцій лише 20 підприємств. Індекс "Wood-15" заснований на методології, розробленій Міжнародною фінансовою корпорацією для ринків, які розвиваються. База індексу "Wood-15" включає в себе 15 компаній, що займають перші місця на українському фондовому ринку за величиною ринкової капіталізації, акції яких активно торгуються на ринку. Крім індексів "Wood-15", КАС-20, зустрічаються такі індекси : ProU-50, "Комекс-Брок" і "ІСІФІР", DD-індекс, L-індекс тощо. Складаються також рейтинги журналу "Компаньйон - 200", рейтинги ПФТС, інформаційно-аналітичного центру "ДАР" тощо.
Для кількісного опису співвідношень загальноринкової динаміки та динаміки цін окремих акцій світова інвестиційна практика застосовує такі показники, як "альфа" та "бета". У багатьох випадках знання "бети" акції є для інвестора більш важливим, ніж "альфи", оскільки для прогнозування середньої очікуваної прибутковості індивідуальних акцій існує ряд методів фундаментального аналізу. Дані ж про "бету" акцій унікальні в тому відношенні, що дозволяють інвестору диверсифікувати портфель акцій і таким чином отримувати слабку залежність прибутковості від ринкової кон'юнктури.
Література:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від 26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...