WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста - Реферат

Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста - Реферат

передбачає наявністьринку, обмін товарів шляхом купівлі-продажу із застосуванням грошей. Просування товару від виробника до споживача зумовлене рухом грошової форми вартості, грошовими відносинами. В умовах госпрозрахункової діяльності підприємств вони забезпечують формування грошових доходів та нагромаджень розподіл та використання їх на потреби виробництва, потреби працівників, на загальнодержавні потреби.
Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Вони формують життєздатність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань та цілей. Лише на основі всебічних та ґрунтовних знань фінансової теорії можливе в подальшому успішне вивчення окремих сфер та ланок фінансової системи та форм і методів фінансової діяльності.
Добре, щоб майбутній фінансист за часи навчання сформував цілісну систему знань про сутність та форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізми функціонування та впливу фінансів, склад та структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування та функціонування окремих сфер та ланок фінансової системи та вмів користуватися знаннями і орієнтуватися на фінансовому та страховому ринках країни.
На сучасному етапі фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайний активний елемент економічного життя, розвинулися методи і форми мобілізації коштів та їх розподіл у державі з метою задоволення потреб населення, вдосконалення виробничих та соціальних процесів. Фінансам належить провідна роль в економічній системі. Це зумовлене тим, що їх функціонування визначає кількісні та якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності.
Фінанси призначені - забезпечити необхідні умови ля здійснення процесу створення, розподілу й використання валового внутрішнього продукту. У практичному плані фінанси - це складова економічної системи будь-якої держави, використання такої системи дає можливість успішно реалізувати кінцеву мету економічного та соціального розвитку. Свого найвищого розвитку й досконалості фінанси досягають в умовах ринкової економіки, фундаментальною основою якої є різні форми власності. Фінанси слід розглядати як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державної її функції у кінцевому результат мета функціонування фінансів - це досягнення високого рівня добробуту як самої держави, так і окремого громадянина.
3. Основні риси професії фінансиста
Коло професійних обов'язків фінансиста по вирішенню завдань, які стоять перед ним досить широкий.
Серед них можна виділити наступні блоки:
визначення раціональної структури пасивів підприємства (співвідношення між власними й позиковими засобами, їхня структура);
визначення оптимальної структури активів;
розробка інвестиційної політики;
розробка дивідендної політики;
визначення напрямків витрати засобів;
забезпечення фінансування поточної діяльності - комплексне оперативне управління оборотними активами й короткостроковими зобов'язаннями;
дослідження зовнішнього економічного середовища, взаємодія з державними органами й елементами фінансового ринку з різних аспектів фінансової діяльності підприємства;
фінансове планування й прогнозування;
фінансовий контроль - аналіз даних обліку й звітності підприємства.
Фінансист - людина, яка займається залученням, розміщенням і використанням грошових ресурсів (у різних видах), що має своєю метою одержання запланованого обсягу прибутку, і враховує всі можливі види ризику при здійсненні цих операцій.
Більш загальне визначення фінансиста - людина, яка займається операціями на ринках капіталу (акціонерних, боргового, похідних інструментів) або на ринку фінансових послуг, обслуговуючи юридичних та фізичних осіб (кредитування, рентне збереження грошей, конверсійні операції).
Фінансист - це:підприємець, що для провадження своєї підприємницької діяльності став засновником або (спів)власником підприємства, на якому здійснюється діяльність у галузі фінансів (банк, страхувальна фірма тощо) і тим підприємець-фінансист відрізняється від промисловця та/або підприємця, що займається торгівельною діяльністю (таких раніше називали купцями).
Підходи фінансистів до грошей суттєво відрізняються від поглядів і підходів людей інших спеціальностей. Так, наприклад,
По-перше, фінансисти чітко усвідомлюють необхідність планування. По-друге, вони відносяться до грошей набагато спокійніше. Є чимала фінансових директорів, які роблять для своєї родини те ж, що і для своєї компанії. Для фінансистів гроші - скоріше, засіб досягнення чогось, але не самоціль.
У фінансистів інший стиль мислення. У фінансистів більш скрупульозний підхід до грошей, тому що вони з грошима мають справу постійно, і підходи по управління корпоративними фінансами відбиваються на фінанси особисті.
Робота фінансиста вимагає особливої відповідальності, дисципліни і організованості. Але і з цифрами можна працювати творчо. Навіть у тому, як їх оформити, як працювати зі спеціальними комп'ютерними програмами.
Висновок
Отже, в підсумку хочеться сказати, що фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Вони формують життєздатність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань та цілей. Вміти керувати грошовими потоками є вкрай важливим умінням, яке має бути в наявності практично у всіх фінансистів.
Особливо хотілося б стати фінансистом на певному підприємстві, краще - великому та успішному. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому.
Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.
За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.
Список використаної літератури
1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000.- 416с.
2. Кириленко О.П. Фінанси. (Теорія та вітчизняна практика). - К., 2000.
3. Опарін В.М. Фінанси. - К., 1999.
4. Фещкенко Л.В., Проноза П.В. Фінанси. - Харків, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...