WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Необхідність формування, напрямки використання резервних страхових фондів в державі - Реферат

Необхідність формування, напрямки використання резервних страхових фондів в державі - Реферат

рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:
а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє Мінфіну (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків державного бюджету (коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів) та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;
б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.
Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
Державне казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності - місцевий фінансовий орган) після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання вустановленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, відповідним органам Державного казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або інших заходів, погодженого з Мінекономіки та Мінфіном (уповноваженими місцевими органами), а у разі потреби - Держбудом.
Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету і щомісяця інформує Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.
Державне казначейство (його територіальні органи) щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу) щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду бюджету.
За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету.
Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству (уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 28 цього Порядку, а у разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до державного бюджету.
Державне казначейство (його територіальний орган) готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду бюджету і подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Мінфіну та Мінекономіки (Мінфіну Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчого органу відповідної ради) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.
Додатково кошти з резервного фонду бюджету протягом одного бюджетного періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та подання Мінекономіки, Мінфіну та Держбуду (уповноваженим місцевим органам) звіту про їх цільове використання.
Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.
У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби порушують перед Державним казначейством (його територіальними органами) питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) та Мінфін (місцевий фінансовий орган).
На підставі актів ревізій, складених відповідно до законодавства, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.
За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повідомляє про це орган державної контрольно-ревізійної служби, який виявив факт нецільового використання коштів.
Державне казначейство (його територіальний орган) щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, Мінфіну (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчому органу місцевого самоврядування).
Список використаної літератури
1. Постанова "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету " від 29 березня 2002 р. N 415 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 647 від 27.07.2005 N 1618 від 16.11.2006).
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Держанві фінанси. Навчальний посібник. - К., 2002.
3. Загальна теорія фінансів / Діденко В.М. та ін. - Чернівці, 2000.
4. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). Навчальний посібник. - К., 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...