WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теорії інвестицій та нагромадження. Стабілізація економіки - Реферат

Теорії інвестицій та нагромадження. Стабілізація економіки - Реферат

режиму економії.
Ідеальних моделей створити не можна. Практика показала, що стримування грошової маси може певний час гальмувати зростання цін, але суто монетарними методами зупинити інфляційні процеси, розв'язати проблему економічної кризи не вдається, а тим більше - зупинити падіння виробництва. Потрібен комплекс заходів, які включали б удосконалення податкової системи, валютного регулювання, цінової політики, цільового спрямування бюджетних витрат.
Використовуючи неокейнсіанську модель державного регулювання економіки, не можна відкидати монетаристську теорію, її слід застосовувати при стабільній економіці для поступального руху вперед. Тим більше, що на відміну від кейнсіанської моделі монетаристська повністю впроваджена не була в жодній державі, застосовувалися тільки її елементи. В умовах глибокої економічної кризи монетаристська теорія може призвести до негативних наслідків.
В умовах сьогодення при постійному зниженні виробництва продукції, а на цій основі відсутності платежів і зростаючому дефіциті бюджету монетаристськими методами не можна ліквідувати дефіцит товарів за рахунок дефіциту грошей. Сьогодні все повинно бути підпорядковане підвищенню виробництва і його розвитку на пріоритетних напрямах.
Сьогодні на внутрішньому ринку України домінують товари, завезені з інших країн (вони займають в загальному обсязі товарів до 50 відсотків). Це підриває економіку держави. Потрібен захист товаровиробників України як на законодавчому рівні, так і за рахунок використання фінансово-кредитних важелів. Орієнтація на експорт товарів в країни з ринковою економікою та на одержання кредитів від МВФ, Світового та інших банків себе не виправдала. Вихід - в жорсткій економії коштів.
Спроба монетарними методами вивести країну з гіперінфляції в 1996 р. дала можливість зменшити рівень інфляції до 30-35 відсотків річних проти 180 відсотків в 1995 році. Проте не вдалося зупинити падіння виробництва.
Інфляція завжди свідчить про неефективність монетарних зв'язків і форм монетарного управління в країні.
Необхідно ввести в дію чинники макроекономічної стабілізації економіки і в першу чергу такі, як збереження, інвестиції, споживання та інші. Інвестиції можна провадити за рахунок кредитної і бюджетної систем та за рахунок зовнішніх інвесторів, приватного капіталу.
Мова може йти також про нейтральні гроші, тобто про гроші, які повністю виключені з грошового обігу на певний період: місяць, півроку, рік і т. п.
Дослідження авторів показують, що нагромадження нейтральних грошей спостерігається в періоди зростання інфляції і особливо під час гіперінфляції, коли держава не може забезпечити чітку, гарантовану індексацію тих грошових збережень громадян, що перебувають на вкладах у банках. При недовірі до національних грошей населення обмінює свої заощадження на валюту (долари, фунти стерлінгів, німецькі марки тощо). В друкованих джерелах інформації констатується, що валюті заощадження в населення становлять від 15 до 25 млрд. доларів; ці гроші практично не беруть участі в грошовому обігу, і ні Національним банком, ні науковцями не враховуються.
Визначити масу нейтральних грошей можна за формулою:
Н=( УГ1 + УБ) - УГ2 + Н1
де: Н - нейтральні гроші; УГ1 - грошова маса в обігу на початок року, а УГ2 - на кінець року; УБ - грошова маса, випущена в обіг; Н1 - сума нейтральних грошей на початок року.
Нейтральні гроші складаються із заощаджень національних грошей, які не направляється на купівлю товарів чи на рахунки в банки, та закупленої валюти, яка знаходиться у населення чи приватних підприємствах у сейфах і не бере участі в грошовому обігові. Тобто:
Н = П + 0 + С + 3 + В,
де: П - гроші, заощаджені населенням, але не внесені в банки і не направлені на купівлю товарів; О - гроші, одержані від підприємницької діяльності, але приховані від оподаткування, а тому не лежать на рахунках у банках; С - пенсії, стипендії, направлені на заощадження, але не внесеш на особисті рахунки в банки; 3 - гроші, одержані від нелегального бізнесу; В - валютні заощадження, які не внесені на особисті чи розрахункові рахунки до банків.
Функціонування підприємств усіх форм власності потребує проведення ефективної інвестиційної політики, яка повинна забезпечити: якнайменші витрати по залученню інвестицій; чітку систему фінансування; одержання максимального прибутку на вкладені кошти.
Інвестиції можуть провадитись як за рахунок залучених коштів, так і власних коштів і не тільки на рівні підприємств, а й на державному.
На рівні підприємств до власних коштів належать амортизаційні відрахування та чистий прибуток, а до залучених - кредити банків, емісія акцій.
На рівні держави можна виділити два види інвестицій - фінансові і виробничі.
До фінансових інвестицій треба зарахувати вкладення коштів у купівлю акцій, облігацій та інших цінних паперів.
До виробничих інвестицій належать кошти, вкладені у виробництво для його модернізації та на купівлю новітніх технологій.
Приватні інвестиції направляються в ті галузі виробництва, які мають високий прибуток, або є гарантія, що впровадження в них новітніх технологій дасть змогу одержати високі прибутки. Державні інвестиції направляються, як правило, на пріоритетні напрями розвиткувиробництва через бюджет чи довгострокові кредити.
Державну політику в інвестиційній діяльності повинні визначати: вибір мети, оцінка ситуації, стратегічна спрямованість. В ході її реалізації необхідно забезпечити:
стратегічне планування; фінансову підтримку проектів; забезпечення інформацією про новітні технології та створення сприятливого інвестиційного клімату; нагляд за інвестиційною діяльністю та її оцінку; надання інвестиційних кредитів як державних, так і міжнародних.
Пріоритетні інвестиційні проекти повинні визначатися на конкурсній основі, а захищеність їх впровадження повинна забезпечуватися страховими компаніями по страхуванню інвестиційних проектів. Страхова компанія може створюватись із участю інших держав чи компаній.
Принагідне зазначимо, що в Україні вже створено широку мережу інвестиційних фондів, інвестиційних та трастових компаній. На рівні держави провадиться державне регулювання ринку цінних паперів, але вторинний ринок цінних паперів недостатньо розвинутий.
Для розвитку інвестиційної діяльності необхідне об'єднання коштів банків, страхових компаній та підприємств і створення з їх безпосередньою участю фінансово-промислових компаній, груп. Доцільно включити в ці компанії та групи і наукові установи, тому що сьогодні без науки не може бути науково-технічного і соціального прогресу.
В умовах глибокої економічної кризи в Україні, коли в державному бюджеті відсутні кошти для капітальних вкладень, а комерційні банки не надають довгострокових кредитів, держава повинна залучити в обіг нейтральні гроші. Ці заходи дадуть змогу стабілізувати економіку, створять умови для активізації банківської та інвестиційної діяльності і, головне, виробництва, що забезпечить зростання доходів бюджетів усіх рівнів.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12. - C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...