WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розвиток ринку цінних паперів - основа неемісійного покриття дефіциту бюджету - Реферат

Розвиток ринку цінних паперів - основа неемісійного покриття дефіциту бюджету - Реферат

учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
- запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;
- контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:
прийняття законодавчих актів з питань діяльності учасників ринку цінних паперів;
регулювання випуску й обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;
видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів і забезпечення контролю за такою діяльністю;
заборони та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність; притягнення до відповідальності за порушення у здійсненні такої діяльності згідно з чинним законодавством;
реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;
контролю за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та порядку надання інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;
створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
контролю за достовірністю інформації, що подається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів;
контролю за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;
контролю за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;
проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.
На ринку цінних паперів здійснюються такі види професійної діяльності: торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність, розрахунково-клірингова діяльність й інші.
Торгівля цінними паперами - здійснення цивільно-правових угод щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власникові на підставі договорів-доручень чи комісії за рахунок клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність), крім випадків, передбачених законодавством.
Депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів та / або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами.
Розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними.
Діяльність із управління цінними паперами - діяльність, що здійснюються на підставі відповідного договору протягом визначеного терміну від свого імені за винагороду щодо управління переданими у володіння цінними паперами, які належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб;
Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників.
Діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів - надання послуг, що безпосередньо сприяють укладанню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно оформленому позабіржовому ринках цінних паперів.
і Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі посередницька діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснюється юридичними і фізичними особами виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому чинним законодавством.
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до Закону та інших актів законодавства України обов'язкових норм достатності власних коштів та інших показників і вимог, що обмежують ризики по і операціях із цінними паперами.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.
Для координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна рада. До неї входять керівники державних органів, які у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад і Положення про Координаційну раду затверджує Президент України за поданням Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Заслуговує на увагу розроблений Національним банком порядок випуску в обіг депозитного (ощадного) сертифікату, який поповнює ринок цінних паперів; цей сертифікат реалізовується тільки через комерційні банки.
Положення про сертифікат розроблені відповідно до законів "Про банки і банківську діяльність" і "Про цінні папери та фондову біржу".
Депозитний (ощадний) сертифікат Національного банку України - це письмова посвідка про депонування в Національному банкові України грошових коштів, яка засвідчує право вкладника на одержання внесеної суми та відсотків по ній після закінчення дії встановленого строку депозиту. Депозитний сертифікат Національного банку України є одним з інструментів регулювання обсягів грошової маси в обігу і призначений для розміщення як через комерційні банки, так і через фізичних осіб.
Сертифікати Національного банку України розподіляються за видами на: строкові; до запитання; іменні; на пред'явника.
Номінальна вартість одного сертифіката встановлюєтьсяПравлінням Національного банку України при прийнятті рішення про вид випуску сертифікатів та стану грошового ринку, який складається у відповідному періоді.
Діяльність Національного банку України по випуску в обіг цінних паперів викликала створення нині діючого Депозиторію Національного банку України.
Великим надбанням ринку цінних паперів є розробка і введення Національним банком системи електронного обігу цінних паперів, що разом із введенням у банках міжнародного бухгалтерського обліку та бухгалтерської моделі платіжних інструментів у межах діючої системи електронних платежів висувають Україну у передові країни.
У країнах з розвинутою ринковою економікою можливості державного втручання в розподіл матеріальних і фінансових ресурсів обмежені, а підприємства (як колективні, так і приватні) вишукують додаткові кошти та матеріальні ресурси на ринках.
Отже, реалізація цінних паперів і перерозподіл коштів можна і повинні проводитися на ринкові цінних паперів.
Детально розглянувши види цінних паперів, на яких була зосереджена увага як на державних цінних паперах, необхідно мати на увазі, що цінних паперів набагато більше. Щоб прискорити ринкові відносини, необхідно ввести в практику реалізацію на ринку не тільки

 
 

Цікаве

Загрузка...