WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

платника податку за підсумками такого року.
Працедавець (самозайнята особа) - резидент нараховує та утримує податок на додаткові блага, одержані фізичними особами, у розмірі 30 % вартості таких благ.
Зазначений податок вноситься до бюджету до або разом з одержанням таких додаткових благ.
Вартість додаткових благ (без зменшення на суму утриманого податку) включається до валового доходу фізичної особи за підсумками звітного року, а сплачена сума податку на додаткові блага враховується у зменшення загальних податкових зобов'язань платника податку за підсумками такого року.
Вартість додаткових благ, наданих у не грошовій формі, визначають, виходячи із звичайних цін на такі блага у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".
До додаткових благ включаються будь-які виплати (надання у власність) фізичній особі за рахунок й працедавця (самозайнятої особи): кошти, товари, роботи або послуги, якщо такі виплати не є заробітною платою чи виплатами за договорами цивільно-правового характеру, в тому числі (але не виключно) за автомобільний транспорт; позика під відсотки, що є нижчими за ринкові, або депозит під відсотки, що є вищими за ринкові; продаж товарів зі знижкою; оплата вартості освіти фізичної особи або членів її сім'ї; страхування фізичної особи або її майна за рахунок працедавця (за винятком обов'язкового страхування, встановленого законом);
оплати внесків до пенсійних рахунків фізичної особи у сумах, що перевищують граничні рівні таких внесків, встановлені законодавством; відшкодування витрат, понесених фізичною особою, за винятком витрат, обов'язковість відшкодування яких за рахунок працедавця встановлена законодавством або цивільно-правовим договором.
^Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, що провадитьпідприємницьку діяльність без створення юридичної особи
У плані оподаткування під підприємницькою діяльністю розуміють діяльність фізичної особи, спрямовану на отримання прибутку, в разі, якщо участь фізичної особи в організації такої діяльності є постійною (регулярною) та істотною. Критерії зарахування діяльності до підприємницької визначаються Кабінетом
Міністрів України та застосовуються податковими органами для належного визначення податкових зобов'язань.
Під визначення "підприємницька діяльність" підпадає також індивідуальна адвокатська і приватна нотаріальна діяльність, а також діяльність щодо отримання будь-яких доходів згідно з договорами цивільно-правового характеру (крім заробітної плати та пасивних доходів).
Діяльність фізичної особи щодо отримання заробітної плати, а також пасивних доходів не вважається підприємництвом.
Фізична особа-резидент, що провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, має право самостійно визначати спосіб оподаткування отриманих доходів. Зазначене здійснюється фізичною особою до початку звітного року, діє протягом такого року та не може бути змінене серед звітного року. Рішення про обрання способу оподаткування доводиться фізичною особою до відома податкового органу у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України до початку звітного року. Така фізична особа зобов'язана мати банківський рахунок до запитання, який використовується для розрахунків, у тому числі для оприбуткування готівки, отриманої у зв'язку із провадженням підприємницької діяльності. Правила здійснення розрахунків встановлюються Законом України "Про платежі на території України" та іншими актами законодавства.
З метою здійснення податкового контролю забороняється відкриття та ведення банківських рахунків для юридичних або фізичних осіб, які не передбачають фіксації їхніх податкових номерів, юридичної адреси юридичної особи або податкової адреси фізичної особи, переліку й реквізитів осіб, уповноважених здійснювати операції по таких рахунках, а також інших видів неіменних рахунків.
Суми податків на прибуток від провадження підприємницької діяльності самостійно утримуються фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльносгі - і вносяться до бюджету у строки та за процедурою, встановленою для внесення податків з основних або не основних доходів, відповідно до того, є підприємницька діяльність місцем отримання основних доходів чи ні.
Іпотечне кредитування
Іпотечний кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом житлового будинку чи квартири, які або залишаються у власності кредитора до моменту повернення фізичною особою основної суми та відсотків за кредитом, або надаються у власність боржника, з прийняттям кредитором такого житлового будинку (квартири) у заставу.
Фізична особа-резидент має право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами звітного року, на суму сплачених протягом року відсотків за іпотечний кредит, отриманий від резидентів для будівництва житлового будинку чи квартири, що використовується або у подальшому використовуватиметься як основне місце проживання такої фізичної особи.
Зазначене зменшення дозволяється у сумі, що:
не перевищує суму сукупного оподатковуваного доходу фізичної особи-позичальника, яка залишається після застосування соціальних податкових пільг, не перевищує річної суми відсотків, нарахованих лише на визнану частину основної суми іпотечного кредиту.
Визначення розміру пільги виходить з того, що пільгова частина іпотечного кредиту визнається у сумі, що не більша граничного розміру мінімуму доходів фізичних осіб за весь строк дії такого іпотечного кредиту. Якщо сума кредиту перевищує граничний розмір, то щодо оподаткування вона визнається у частині, яка розраховується за формулою:
ВК == С o (С : СК), де:
ВК - визнана частина основної суми кредиту, на яку нараховуються відсотки, що приймаються для розрахунку податкових пільг;
С - гранична сума мінімуму доходів фізичних осіб за весь строк дії іпотечного кредиту;
СК. - сума фактично наданого кредиту.
фізична особа, яка скористалась пільгою, зобов'язана при оподаткуванні визначити житловий будинок або квартиру, збудовані за рахунок іпотечного кредиту, як основне місце проживання.
Фізичні особи (резиденти і нерезиденти) зобов'язані сплачувати податки до бюджету з основного доходу не рідше одного разу на календарний місяць. Податок, утримуваний з неосновного доходу, сплачується до бюджету до або під час виплати такого неосновного доходу.
Усі фізичні особи зобов'язані надавати податковій адміністрації декларації про доходи по місцю проживання.
Декларації про доходи заповнюються фізичною особою - платником податку - або іншою особою, уповноваженою платником податку здійснювати таке

 
 

Цікаве

Загрузка...