WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

платників податку інформації про право на пільги щодо цього податку.
Податкове повідомлення має містити реєстраційний номер власності, ім'я власника (якщо воно відоме), відомості про площу землі або будівлі, податкову базу землі або будівлі, суму податку, що піддягає сплаті, строк і порядок сплати податку.
У разі, коли надіслати таке повідомлення неможливо у зв'язку з тим, що не визначено власника або відповідальну особу за внесення податку та (або) через відсутність технічних умов для вручення даного повідомлення, орган державної податкової адміністрації зобов'язаний вивісити це повідомлення біля входу до об'єкта оподаткування та (або) на спеціальній дошці податкових оголошень, яка встановлюється на доступному для огляду місці біля входу у приміщення органу місцевого самоврядування територіальної громади.
Сплата податку у сумі, визначеній у податковому повідомленні, здійснюється шляхом перерахування грошей до відповідних бюджетів з банківських рахунків фізичних чи юридичних осіб, або шляхом внесення готівки до банків, уповноважених приймати бюджетні платежі, або шляхом розрахунків замінниками грошей (кредитними чи дебетовими картками, дорожніми або банківськими чеками тощо) у порядку, встановленому Національним банком України.
Сплата податку на будівліздійснюється двома рівними частинами, перша - до 31 травня податкового року, друга - до 31 жовтня податкового року.
Сплата податку на споруди здійснюється щомісячно у строки, передбачені для сплати податку на прибуток підприємств.
Податок на нерухомість має бути повністю сплачено за весь податковий період, незалежно від часу володіння такою нерухомістю останнім власником або часу користування нею останнім орендарем (користувачем).
Реформування податкової політики держави не може бути проведено без запровадження податку на доходи фізичних осіб, який займає визначне місце в структурі податків економічно розвинутих країн.
Податок на доходи фізичних осіб, як свідчить сама назва, сплачують фізичні особи, резиденти та нерезиденти.
Фізичні особи - це громадяни України, особи без громадянства або громадяни іноземних держав.
Резидент - фізична особа, яка відповідає одній з таких ознак:
- має місце постійного проживання в Україні;
- перебуває на території України у сукупності не менше 183 днів протягом безперервного 12-місячного періоду;
- має громадянство України.
Нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом.
Фізична особа як платник податку може мати не більше однієї податкової адреси і сплачує податок з основного доходу.
Основний дохід - це дохід, отриманий із одного від нижчевизначених джерел:
від юридичної особи або її відокремлених підрозділів (далі - працедавець) - заробітна плата або інші види компенсації вартості праці фізичної особи, яка перебуває з такою юридичною особою у трудових відносинах.
До складу основних доходів включаються також будь-які інші виплати, здійснювані таким працедавцем;
від провадження власної підприємницької діяльності (далі - самозайнята особа).
Будь-які доходи, джерело виплат яких перебуває поза межами України, не вважаються основними доходами.
Роялті - виплата доходу у вигляді винагород (компенсацій) за використання або за надання дозволу на використання об'єктів інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, за надання інших аналогічних прав, в тому числі, але не виключно, за використання:
авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва;
записів на носіях інформації;
прав на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги;
прав на винаходи, промислові або наукові зразки, креслення, моделі чи схеми програмних засобів систем обробки інформації, секретної формули або процесу;
прав на інформацію щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду (ноу-хау).
Платниками податку є фізичні особи - резиденти та нерезиденти.
Не є платниками податку фізичні особи-нерезиденти, які мають дипломатичний імунітет та користуються привілеями, встановленими міжнародними договорами або законом.
Об'єктом оподаткування резидентів є сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу у звітному році на суму витрат платника податку.
Об'єктом оподаткування нерезидентів є валовий дохід, одержаний з джерел, які походять з України.
Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку з усіх джерел, отриманого (нарахованого) протягом звітного року в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.
До розрахунку валового доходу платника податку включаються: .
а) доходи, отримані ним за основним або іншими місцями отримання доходу, основна, додаткова та інші види заробітної плати згідно з тарифними ставками;
премії, заохочення, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг); відсотки, авторські винагороди та виплати згідно з договорами цивільно-правового чи трудового характеру; будь-які інші виплати у грошовій або натуральній формах як компенсація вартості робіт (послуг), наданих платником податку;
б) доходи, отримані ним як подарунки; нараховані йому як дивіденди, відсотки або роялті;
в) доходи, отримані як страхові відшкодування, за винятком страхових відшкодувань, пов'язаних із втратою працездатності, та ті, що спрямовуються на придбання (спорудження) власності, аналогічної застрахованій власності, втраченій з незалежних від страхувальника причин;
г) доходи від реалізації майна, а також доходи від передачі прав на інтелектуальну власність;
д) доходи від надання майна в оренду (тимчасове користування);
е) доходи, не включені до розрахунку валового доходу за роки, що передують звітному, та виявлені у звітному році;
є) доходи, одержані як результат користування додатковими благами;
х) доходи як:
суми безповоротної фінансової допомоги та вартості безоплатних товарів (робіт, послуг), отриманих платником податку протягом звітного року;
суми штрафів та (або) пені, отримані за добровільним рішенням сторін цивільно-правового або трудового договору чи за рішенням суду;
кошти або майно, отримані за добровільним рішенням сторін цивільно-правового або трудового договору чи суду як компенсація непрямих витрат, у тому числі моральної шкоди.
До розрахунку валового доходу платника податку не включаються і не відображаються у річній податковій декларації:
суми державних адресних допомог, житлових та інших субсидій і компенсацій та винагород (крім заробітної плати й інших аналогічних виплат), які виплачуються

 
 

Цікаве

Загрузка...