WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

Податкова політика України. Реформування податкової політики - Реферат

Проведення цих заходів повинно забезпечити справедливий підхід держави до підприємств усіх форм власності та суб'єктів підприємницької діяльності і має спиратися на принципи податкової політики, до яких належать:
- стимулювання підприємницької виробничої діяльності йінвестиційної активності;
- обов'язковість;
- рівнозначність і пропорційність;
- рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;
- соціальна справедливість;
- стабільність;
- економічна обґрунтованість;
- рівномірність виплати;
- компетентність;
- єдиний підхід;
- доступність.
Розглянемо суть кожного із зазначених принципів податкової політики.
Стимулювання підприємницької виробничої діяльності й інвестиційної активності передбачає головний напрям податкової політики - стимулювання розвитку виробництва через встановлення пільг по оподаткуванню прибутку.
Обов'язковість сплати податків визначає запровадження норм сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених на основі достовірних даних по об'єктах оподаткування за звітний період, і встановлення відповідальності платників за порушення податкового законодавства.
Рівнозначність і пропорційність оподаткування - це стягнення податків з юридичних осіб за визначеним нормативом від одержаного прибутку та забезпечення сплати рівних податків і обов'язкових платежів, з рівного прибутку та пропорційно більших податків й інших обов'язкових платежів з більшого прибутку.
Рівність усіх суб'єктів оподаткування та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації забезпечується єдиним підходом до суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні зобов'язань по сплаті податків та інших обов'язкових платежів.
Соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого оподаткування, тобто встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які одержують великі та дуже великі доходи.
Стабільність - забезпечення незмінності податків та інших обов'язкових платежів і їхніх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.
Економічне обґрунтування передбачає встановлення податків та інших обов'язкових платежів на основі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей. При цьому враховується необхідність досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами.
Рівномірність сплати визначається встановленням строків сплати податків та інших обов'язкових платежів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування видатків.
Компетенція - це встановлення і скасування податків та інших обов'язкових платежів, а також пільг їхнім платникам, яке провадиться відповідно до чинного законодавства про оподаткування винятково Верховною Радою України, а у визначених межах - Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади.
Єдиний підхід передбачає забезпечення однакового підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку або обов'язкового платежу, об'єкта оподаткування, джерел сплати податків та інших обов'язкових платежів, строків і порядку сплати податків та основ для надання податкових пільг.
Доступність забезпечує відкритість норм податкового законодавства для платників податків й інших обов'язкових платежів Названі принципи оподаткування підкреслюють значущість податків у формуванні фінансів держави і в першу чергу бюджету.
Податок - обов'язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб і громадян.
Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування.
При встановленні податків або інших обов'язкових платежів повинні бути законодавче визначені платник податку, об'єкт оподаткування, розмір ставки, податковий період та строк сплати податку.
Платник податку - це юридична або фізична особа, на яку, згідно з чинним законодавством, покладено зобов'язання сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.
Об'єктом оподаткування є те, що обкладається податком. Такими є прибуток, майно, додана вартість товарів (робіт, послуг), спеціальне використання природних ресурсів, заробітна плата, доходи громадян та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України.
Ставки податків та інших обов'язкових платежів встановлюються Верховною Радою України і не можуть змінюватися впродовж бюджетного року.
Види податків, які справляють в Україні, встановлюються законами і поділяються, як уже зазначалося, на загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі й на місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі.
Нерівномірний розподіл грошових надходжень між бюджетами різних рівнів зумовлений відсутністю стабільних нормативів відрахувань.
У більшості країн світу нагромаджено великий досвід вирівнювання місцевих бюджетів за допомогою дотацій і субсидій, які передаються з державного місцевим бюджетам: у США вони становлять - 20, у Франції - 15, Німеччині - 24 % всіх надходжень місцевих бюджетів, при цьому у них чітко визначена самостійність бюджетів. Особливістю є й те, що в усіх названих країнах запроваджений податок на нерухоме майно (нерухомість).
За своїм економічним змістом податок на нерухомість є формою розподілу та перерозподілу національного доходу й використовується як додаткове джерело збалансування доходів та витрат зведеного (консолідованого) бюджету.
Запровадження податку на нерухомість чітко копіює систему оподаткування тих країн світу, які є економічно розвинутими, а тому введення податку на нерухоме майно в нашій країні більш доцільно було б провадити за умов стабілізації економіки та її поступального розвитку.
Податок на нерухомість є загальнодержавним податком, бо це сума нарахованих податків на землю, будівлі й споруди.
Враховуючи новизну податку на нерухомість, ми визначимо терміни, які вживаються при нарахуванні цього податку:
Нерухомість - це земля і постійно розташовані на ній будівлі та споруди.
Земля - верхній шар землі (за винятком корисних копалин, що знаходяться під землею і мають вартість), включаючи будь-які його капітальні поліпшення (іригація, дренаж, профілювання), дороги й інші подібні об'єкти інфраструктури, крім капітальних будівель і споруд.
Будівлі - жилі будинки або їхні частини (квартири), садові будинки, дачі, гаражі, а також постійно розташовані будівлі, які використовуються у інших, ніж підприємницькі, цілях. Квартира

 
 

Цікаве

Загрузка...