WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний фонд соціального страхування. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування - Реферат

Державний фонд соціального страхування. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування - Реферат


Реферат на тему:
Державний фонд соціального страхування. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування
Державний фонд соціального страхування
За чинним законодавством України соціальне страхування належить до цільових фондів, а встановлені до нього платежі - до обов'язкових платежів.
Відповідно до цього всі підприємства України, працівники яких підлягають державному соціальному страхуванню, громадяни-підприємці, що використовують найману працю, зобов'язані реєструватися як страхувальники в органах профспілки по місцю розташування.
Підприємства, що не входять до профоб'єднань або в яких діють дві чи більше профспілки, реєструються як страхувальники у відповідному відділенні, а структурні підрозділи (філії, представництва, відділення та ін.), які є у складі підприємств та мають окремий баланс і поточні та розрахункові рахунки в установах банку, реєструються як страхувальники у відповідних профспілкових органах за місцем їх розташування.
Громадяни, які наймають окремих громадян за трудовими договорами, релігійні організації реєструються як страхувальники безпосередньо у профспілкових органах.
Чинним законодавством, наприклад Законом України "Про пенсійне забезпечення", встановлюються тарифи обов'язкових внесків на державне соціальне страхування для підприємств незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності й галузевої орієнтації, об'єднань громадян-підприємців, які використовують найману працю.
Тарифи встановлюються у відсотках до фонду оплати праці й інших виплат, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, крім виплат, на які встановлено Кабінетом Міністрів України пільги.
Для громадських організацій, пенсіонерів та інвалідів, підприємств, установ, навчальних закладів, створених за рахунок коштів цих організацій для розв'язання їхніх статутних завдань, а також підприємств, де інваліди становлять більше 50 % загальної чисельності працюючих, тариф обов'язкових внесків на соціальне страхування встановлюється в мінімальних розмірах, не більше 5 % фонду оплати праці.
Особливої уваги заслуговує розподіл внесків між Пенсійним фондом та на соціальне страхування. Відповідною постановою Кабінету Міністрів України встановлено, що платники внесків на соціальне страхування спрямовують із загальної суми нарахованих внесків до Пенсійного фонду - 88, а на соціальне страхування - 12 %.
Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно на їхній праці, і адвокати вносять добровільні страхові внески на соціальне страхування України у розмірі один відсоток суми доходу.
Крім названих внесків, усі підприємства України, працівники яких підлягають державному соціальному страхуванню, і особи, що використовують найману працю, вносять кошти на соціальне страхування:
- суми, одержані в установленому порядку вад працівників за видані путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок та туризм, придбані за рахунок коштів фонду соціального страхування України;
- суми витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, спричиненої трудовим каліцтвом і професійними захворюваннями внаслідок порушень власником підприємства або уповноваженим ним органом діючих правил з охорони праці й техніки безпеки, у зв'язку з підвищеною захворюваністю з вики власників підприємств або уповноваженого ними органу, а також травмами, одержаними з вини інших організацій чи окремих осіб;
- суми пені, штрафів, не прийнятих до заліку витрат по соціальному страхуванню, та інших фінансових санкцій щодо організацій і службових осіб, передбачених чинним законодавством. Накладені суми штрафів вносяться до каси страхувальником або на рахунок
профспілки готівкою чи стягуються із заробітної плати винних службових осіб у встановленому порядку із зарахуванням на поточний субрахунок "Розрахунки по соціальному страхуванню".
Крім того, до коштів соціального страхування надходять прибутки від комерційної та господарської діяльності.
Страхові внески на державне соціальне страхування нараховуються на фонд оплати праці та інші виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком, крім визначених чинним законодавством або іншими нормативними актами.
Нараховані страхові внески страхувальник сплачує шляхом безготівкових розрахунків в обслуговуючій його установі банку одночасно з одержанням грошей на заробітну плату за відповідний період.
Підприємства, які виплачують заробітну плату два рази на місяць, страхові внески сплачують у дні одержання грошей на заробітну плату. При цьому при одержанні сум на заробітну плату за другу половину місяця вони подають до установи банку платіжне доручення про перерахування внесків по уточненому розрахунку за весь минулий місяць.
Перерахування коштів підприємствами на соціальне страхування провадиться в тих банках, де вони обслуговуються. Перехід підприємства чи громадян підприємців, які використовують найману працю, на обслуговування в інший банк здійснюється за умови своєчасного повідомлення про це органу, де вони зареєстровані як страхувальники.
З поточних рахунків соціального страхування провадиться фінансування відділень та комітетів профспілки, для чого перераховуються на їхні поточні рахунки відповідні суми, передбачені бюджетом фонду на черговий рік, і здійснюються витрати по соціальному страхуванню відповідно до затверджених бюджетів чи кошторисів.
У підприємствах за рахунок коштів соціального страхування провадяться витрати на:
- виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності й пологах, при народженні дитини, на поховання;
- проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників, їхніх дітей, ветеранів праці й інвалідів.
Крім того, кошти соціального страхування можуть перераховуватися на поточні рахунки профспілкових органів по профспілковому бюджету лише в межах встановлених асигнувань на такі цілі:
- фінансування дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування;
- організаційно-адміністративні та господарські витрати по соціальному страхуванню;
- підготовку кадрів;
- інші цільові програми з питань соціального страхування.
Контроль за своєчасним й повним надходженням страхових внесків та інших платежів і правильності витрачання

 
 

Цікаве

Загрузка...