WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей - Реферат

Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей - Реферат


Реферат на тему:
Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
Фонд для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту потерпілого населення (далі - Фонд) був створений відповідно до постанови Верховної Ради України у 1992 p.
Кошти Фонду формуються за рахунок внесків підприємств і організацій незалежно від їх підпорядкованості та форм власності у встановленому розмірі від фактичних сум витрат на оплату праці. Всі сплачені суми відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).
Причому внески коштів до Фонду у визначеному розмірі вносять як самостійні підприємства, організації та об'єднання, включаючи з іноземним інвестуванням, так і їхні філії, відділення та інші відособлені їхні підрозділи.
У Фонд не вносять кошти бюджетні установи й організації та установи громадських організацій, які утримуються за рахунок добровільних і членських внесків, за винятком оплати праці за рахунок госпрозрахункової діяльності. По цих виплатах внески у Фонд провадяться на загальних підставах.
Внески до ФОНДУ зараховуються установами банків в доход Державного бюджету на розділ 51, параграф 1 бюджетної класифікації на спеціальний рахунок.
Облік сплачуваних сум внесків до Фонду в розрізі окремих платників провадиться податковою адміністрацією на основі поквартальної бухгалтерської звітності, що її надають у встановлені строки платники за місцем перебування, та розрахунків відрахувань за відповідними формами, а їх облік ведеться на карточках особистих рахунків.
Кошти фонду мають цільовий характер і витрачаються на фінансування видатків, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Закон визначає основні показники щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я, соціального захисту потерпілого населення та ін.
Державна політика в галузі соціального захисту населення, яке потерпіло від Чорнобильської катастрофи та проживає і працює на забруднених територіях, базується на принципах:
1) пріоритету життя та здоров'я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпеки і нешкідливих умов праці для них;
2) комплексного розв'язання завдань охорони здоров'я, соціальної політики й використання забрудненої території на основі національних програм з цих питань та врахування інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки й охорони навколишнього середовища;
3) соціального захисту людей, повного відшкодування збитків особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
4) використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення пільгового оподаткування громадян, які постраждали;
5) забезпечення координації всіх органів влади, управління, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян, які вирішують різні проблеми соціального захисту населення, що постраждало;
6) міжнародного співробітництва у галузях здоров'я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань.
Законом визначено 4 категорії зон радіоактивного забруднення, а також статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. До них належать:
1. Учасники ліквідації наслідків аварії та громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;
2. Потерпілі громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення.
Держава взяла на себе зобов'язання по відшкодуванню за пошкодження здоров'я або втрату працездатності внаслідок катастрофи та втрату годувальника. Визначено матеріальні витрати, що їх зазнали громадяни та їхні сім'ї у зв'язку з катастрофою. Виходячи з цього, держава забезпечує своєчасне медичне обстеження і лікування та соціальний захист громадян.
Особлива увага держави приділена дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх лікуванню, забезпеченню продуктами харчування, грошовою допомогою і компенсацією та іншими пільгами.
Визначено пенсії особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, які встановлюються у вигляді державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.
Додаткова щомісячна пенсія призначається особам, зарахованим до І категорії, за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
- інвалідам І групи - 100 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам II групи - 75 % мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ПІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим на променеву хворобу - 50 % пенсій за віком.
Особам, зарахованим до II категорії, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмір 30 % мінімальної пенсії за віком:
ПІ категорії - 25 % і IV категорії - 15 %.
Передбачена щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи на кожного непрацездатного та дітей до досягнення ними не більше 23-річного віку.
Право на державну пенсію за віком особи, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, мають відповідно до року проживання чи праці і строку перебування, їм же встановлюється зменшення пенсійного віку на 10,8 і 5 років та стажу роботи не менше як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років.
Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення".
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
Позабюджетний Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна-дітям" (далі - Фонд) створений у листопаді 1996 p. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національними програмами з питань материнства і дитинства та залучення для цього недержавних джерел фінансування, тобто позабюджетних коштів.
Позабюджетний фонд створений Президентом України Л. Д. Кучмою на виконання Національної Програми
"Діти України", яка є довгостроковим Державним документом, спрямованим на поліпшення всіх сторін життя дітей в нашій незалежній державі. У межах Національної програми "Діти України" введена в дію українська дитяча спеціалізована лікарня - унікальний заклад по наданню найвищого рівня спеціалізованої медичної допомоги, яка ще не надається в інших лікарнях нашої держави.
Мета створення фонду - поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів,передбачених національною програмою з питань материнства і дитинства.
Фонд створено для реалізації в Україні положень Конвенції ООН про права дитини, в якій визначено право на використання найбільш досконалих систем охорони здоров'я, щоб жодна дитина в державі не була позбавлена в разі потреби доступу до повноцінної медичної допомоги.
Фондом надається пріоритет дітям, що опинилися в особливо тяжких умовах (діти-сироти, діти-інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС), тобто єдиний критерій його діяльності - пріоритет дітям.
Створення позабюджетного Фонду викликане значним дефіцитом коштів у бюджетах всіх рівнів, а тому Фондом залучаються для розв'язання найнагальніших проблем охорони материнства і дитинства позабюджетні джерела фінансування, тобто підприємств, об'єднань і організацій усіх форм власності та фізичних осіб.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12. - C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...