WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес - Реферат

Бюджетний процес - Реферат

бюджетного процесу.
Слід відзначити, що Закон забороняє витрачати кошти Пенсійного фонду на інші цілі, крім передбачених положенням про цей фонд.
Поточні витрати інших цільових загальнодержавних фондів (Чорнобильського, зайнятості) затверджуються Верховною Радою України в межах доходів цих фондів, однак видатки з цих фондів, які спрямовуються на розвиток даних фондів, можуть бути скорочені й направлені на фінансування інших статей Державного бюджету.
Затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів провадиться за поданням відповідних органів виконавчої влади Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місце вирішення, яке зумовлює зменшення доходів або збільшення видатків бюджетів нижчого рівня, то кошти, необхідні для збалансування мінімального бюджету нижчого рівня, мають компенсуватися тим органом, який прийняв рішення, за рахунок коштів його бюджету або коштів, передбачених для цього Законом. Слід зазначити, що при визначенні нестачі коштів у бюджеті нижчого рівня не враховується вільний залишок коштів цього бюджету, який створився на початок поточного бюджетного року і який не було використано до моменту прийняття даного рішення.
Рішення вищих органів влади, які тягнуть за собою зменшення дохідної бази або збільшення видатків бюджетів нижчого рівня, можуть бути не прийняті до виконання, якщо вони не забезпечені відповідними бюджетними коштами. Якщо в ході виконання бюджету вищий або нижчий орган влади чи управління приймає рішення з питань, що не входять до його компетенції, і це завдає збитків бюджету нижчого чи вищого рівня, то відшкодування цих збитків провадиться тим органом влади, який приймав рішення, за рахунок коштів його бюджету.
Виконання Державного бюджету провадиться за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів відповідно до показників цього бюджету. Аналогічно складаються фінансовими управліннями розписи доходів і видатків з поквартальним розподілом бюджетів місцевих рад.
Усі бюджети бюджетної системи України виконуються по видатках у тих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджетів, які затверджені відповідно Верховною Радою України і місцевими радами. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.
Фінансування видатків з Резервного фонду Кабінету Міністрів здійснюється за постановою Кабінету Міністрів відповідно до обгрунтувань їх необхідності та екологічної ефективності.
Виконання бюджетів Автономної Республіки Крим чи місцевого органу влади провадиться Урядом Республіки чи виконавчим органом, тобто саме вони забезпечують надходження до бюджету всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачення бюджетних коштів.
При тимчасових розривах у виконанні доходів або необхідності збільшення видатків бюджетів виконавчі органи входять з клопотанням до вищих фінансових органів про надання позички на покриття тимчасових касових розривів, при цьому вони подають також гарантійні зобов'язання щодо погашення позичок в обумовлені строки в межах поточного бюджетного року.
У разі необхідності внесення змін щодо доходів і видатків відповідних бюджетів державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад можуть в межах наданих їм законом прав вносити зміни. Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку, передбаченому Законом для затвердження відповідних бюджетів.
Вільний залишок коштів бюджету, що утворився на початок поточного бюджетного року, доходи бюджету, одержані додатково при виконанні бюджету, суми перевищення доходів над видатками, що утворюються в результаті збільшення надходжень до бюджету, а також економія у видатках - тобто будь-які вільні бюджетні кошти - вилученню не підлягають. Рішення про використання цих коштів приймає відповідний орган державної адміністрації, виконавчої влади або місцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень відповідними радами.
Завершальною, п'ятою ланкою бюджетного процесу є складання і затвердження звіту про виконання Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевих рад народних депутатів.
Звіт про виконання Державного бюджету складає Міністерство фінансів України, а по нижчих бюджетах бюджетної системи це роблять відповідні фінансові органи. До звіту про виконання Державного бюджету України та інших бюджетів в обов'язковому порядку додається пояснювальна записка щодо всіх відхилень від затвердженого бюджету як по доходах, так і видатках.
Доповідь по звіту про виконання Державного бюджету на засіданні Верховної Ради робить Міністр фінансів України. По звіту приймається постанова про його затвердження.
З доповіддю по звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим та областей, міст, районів виступають керівники відповідних фінансових органів.
Після обговорення відповідні ради приймають рішення про затвердження звітів про виконання відповідних бюджетів.
Усі бюджети України, від Державного до сільського, с. самостійними, а в сукупності складають зведений бюджет України. Звіт про його виконання робить Міністерство фінансів України на підставі звітів про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Зведений звіт надсилається до Верховної Ради України.
Затверджені радами бюджети всіх рівнів підлягають опублікуванню. Публікуються і звіти про виконання бюджетів.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12.- C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...