WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Прибутковий податок з громадян та інші загальнодержавні податки - Реферат

Прибутковий податок з громадян та інші загальнодержавні податки - Реферат

використовуються для шляхового господарства, а 10 % надходять на рахунок органів Державної автомобільної інспекції.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:
- громадянами, які мають власні транспортні засоби, - один раз перед технічним оглядом за кожний рік, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд;
- підприємствами - щороку, але не пізніше першого півріччя.
Сплата податку провадиться перед реєстрацією або щорічним технічним оглядом транспортних засобів.
Від сплати податку звільняються:
а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, а також підприємства автомобільного транспорту загального користування, що здійснюють змішані перевезення (вантажні та пасажирські), - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів;
б) установи і організації, що фінансуються з державного бюджету;
в) Герої Радянського Союзу, особи, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, інваліди Великої Вітчизняної війни або інші особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР або при виконанні інших обов'язків військової служби, чи внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті; інваліди з числа колишніх партизанів, а також інваліди, прирівняні за пенсійним забезпеченням до зазначених категорій військовослужбовців;
г) учасники Великої Вітчизняної війни, військовозобов'язані, які проходили службу у складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, у яких в цей час велись бойові дії;
д) інваліди, які мають мотоколяски або автомобілі з ручним керуванням;
е) підприємства, розташовані на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
е) громадяни, зараховані до категорій 1 і 2, які постраждали від наслідків чорнобильської катастрофи, а також громадяни, зараховані до категорій 3 і 4, - до їх відселення із зони гарантованого добровільного відселення і зони посиленого радіоекологічного контролю;
з) громадяни, відселені із зон радіоактивне забруднених територій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в інші населені пункти, - протягом трьох років після переселення;
з) на 50 % - колгоспи і радгоспи за пожежні машини, машини швидкої допомоги та автобуси по перевезенню людей.
За наявності поважних причин сільські, селищні та міські ради народних депутатів мають право знижувати розміри податку або повністю звільняти окремих платників від його сплати.
Податок на промисел
Перехід до ринкової економіки поряд із розвитком підприємницької діяльності призвів до виникнення великої кількості безробітних, які знаходять додатковий заробіток, займаючись тим чи іншим промислом несистемно, короткострокове.
Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.
Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товару за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової інспекції по району (місту) за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні, - за місцем продажу товару.
Не декларується продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві продукції.
Ставка податку на промисел встановлюється у розмірі 10 % вказаної у декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох днів, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
У разі збільшення терміну продажу товарів до семи днів ставка податку подвоюється.
Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Сума податку за невикористаним патентом поверненню не підлягає.
Мінімальний Термін дії одноразового патенту - три, максимальний - сім днів.
Податок на промисел зараховується до місцевих бюджетів за місцем придбання.
Громадяни, які продають товари, повинні пред'явити на вимогу посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутрішніх справ одноразові патенти.
На громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дій, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, начальниками державних податкових інспекцій та їхніми заступниками накладаються адміністративні штрафи від одного до десяти розмірів встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, - від десяти до двадцяти розмірів встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.
Протоколи про адміністративні правопорушення складаються посадовими особами державних податкових інспекцій.
Виконавчі комітети рад народних депутатів інформують населення про порядок продажу товарів за одноразовими патентами, визначають місця та створюють належні умови для його здійснення.
Контроль за додержанням Декрету покладається на державні податкові інспекції та органи внутрішніх справ.
Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин запроваджена на підставі Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Закону України "Про підприємництво", Кодексу України про надра та постановиКабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 85 "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин" з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища.
Платниками плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють видобуток корисних копалин.
Об'єктом справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин є обсяг погашених балансових запасів (для нафти, конденсату, газу, торфу та гідромінеральних ресурсів - обсяг видобутих) корисних копалин.
Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення вносять суб'єкти підприємницької діяльності, що видобувають та реалізовують мінеральну сировину, і суб'єкти підприємницької діяльності, до складу яких входить структурний підрозділ (шахта, рудник, кар'єр тощо), що займається видобутком корисних копалин і передає їх для подальшої переробки в межах цього підприємства.
Розмір плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин обчислюють платники самостійно, виходячи з обсягу погашених балансових запасів (для нафти, конденсату, газу, торфу та гідромінеральних ресурсів - обсягу видобутку), ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини, нормативу плати та коригуючого коефіцієнта.
Для суб'єкта підприємницької діяльності встановлено єдиний норматив плати за кожну одиницю погашених (для нафти, газу, торфу, конденсату та гідромінеральних ресурсів - видобутих) балансових запасів корисних копалин у розмірі одного відсотка ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини без врахування податку на додану вартість.
Для підприємства вугільної промисловості до нормативу плати застосовується коригуючий коефіцієнт 0,5.
Для суб'єкта підприємницької діяльності, що має структурний підрозділ, який займається видобутком корисних копалин

 
 

Цікаве

Загрузка...