WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах - Реферат

Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах - Реферат


Реферат на тему:
Державна податкова адміністрація - головний контролер виконання бюджетів по доходах
Для забезпечення контролю за повним і своєчасним надходженням у бюджет державних податків та інших платежів Державна податкова адміністрація і її органи на місцях провадять роботу по своєчасному і повному обліку всіх платників податків та інших обов'язкових платежів. Для цього використовуються відомості про реєстрацію підприємств усіх форм власності, дані про відкриті розрахункові рахунки в установах банків, дозволи місцевих рад народних депутатів та їх виконкомів, державних адміністрацій у районах на відкриття підприємств, організацій чи заняття різними видами промислів. Усі ці та інші дані заносяться в базу даних комп'ютерів в усіх органах Державної податкової адміністрації по області, місту, району, що дає змогу зберігати в пам'яті ЕВМ інформацію про фінансовий стан як підприємств і організацій, так і приватних осіб.
Головним завданням Державної податкової адміністрації є контроль за чітким виконанням законодавчих та нормативних актів по податках, правильністю обрахування, повноти і своєчасності внесення у бюджет податків та інших платежів, встановлених законодавством України або рішеннями місцевих органів влади.
У своїй діяльності Державна податкова адміністрація та її органи на місцях керуються Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а регіональні органи Державної податкової адміністрації - рішеннями відповідно обласних та районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад народних депутатів в частині контролю за надходженням податків, зборів та інших платежів бюджету.
Державна податкова адміністрація, її органи у своїй діяльності не підзвітні регіональним органам влади й управління, вони підпорядковуються Кабінетові Міністрів України.
Функції Державної податкової адміністрації такі:
- проведення і організація роботи обласних, міських, районних податкових адміністрацій по контролю за виконанням законодавства по податках та інших платежах у бюджет - як юридичними, так і фізичними особами;
- розробка пропозицій по вдосконаленню податкового законодавства;
- розробка й видання інструктивних, методичних вказівок та інших нормативних документів про порядок утримання податків й інших платежів у бюджет;
- розробки форм податкових розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних із нарахуванням й платою платежів у бюджет, а також форми звітів про проведену роботу;
- проведення роз'яснювальної роботи серед населення, підприємств і організацій по порядку, строках та методах розрахунків податків й інших платежів до бюджету,
- проведення у міністерствах, відомствах, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, включаючи спільні підприємства та організації з участю українських чи іноземних юридичних осіб і громадян, а також у громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства перевірки грошових надходжень, документів, які підтверджують їх надходження, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів щодо нарахування й оплати податків та інших платежів до бюджету;
- організація роботи податкових адміністрацій області, міст, районів по обліку, оцінці й реалізації конфіскованого майна та майна, яке переходить державі по праву наслідування, скарбів, по проведенню перевірок правильності та схоронності коштів, одержаних від державного мита, а також по перевірці касових операцій, які виконуються міськими, селищними радами по нарахованих та одержаних від населення податкових платежах;
- проводить обстеження та перевірку організації роботи податкових адміністрацій усіх рівнів, по результатах яких вживаються заходи щодо усунення порушень у перевірених організаціях, а в необхідних випадках заслуховуються звіти керівників з прийняттям відповідних рішень.
Податкові адміністрації у містах, районах у містах та районах мають специфічні функції:
- забезпечення своєчасного й повного обліку платників податків та інших платежів у бюджет;
- контролю за своєчасним наданням платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій про доходи та інших документів, пов'язаних з нарахуванням платежів до бюджету, перевіряють достовірність цих документів у частині нарахування прибутку, дохідних об'єктів щодо обкладання податками;
- перевіряють достовірність даних про джерела одержання коштів, записаних у деклараціях громадян;
- передають правоохоронним органам матеріали по фактах порушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також надають в арбітражні суди позови до підприємств, установ, організацій і громадян по вилученню в дохід держави коштів, одержаних по угодах, які суперечать чинному законодавству, та провадять іншу роботу.
Працівники (службовці) податкових адміністрацій несуть особисту відповідальність за чітке виконання законодавства по вилученню податків та інших платежів бюджету, реалізацію прав підприємств, організацій і установ у здійсненні своїх повноважень, а також законних інтересів громадян.
В цілому державна податкова адміністрація втілює в життя податкову політику держави.
Податкова політика визначає суть та роль системи оподаткування і належить до виняткових повноважень держави. Через бюджет, податки, пільги й різні санкції держава регулює відносини як із виконавчими органами, так і господарськими організаціями, бюджетними установами, населенням, тобто юридичними й фізичними особами.
Податкова політика в Україні до 1997 p. була спрямована на максимальне вилучення доходів господарюючих суб'єктів, що позбавляло їх стимулів до виробництва, можливості інвестування коштів у виробництво Така політика призвела до того, що підприємства втратили оборотні кошти, а разом з ними і можливість відновлення матеріальних ресурсів. Якщо суб'єкт господарювання будь-якої форми власності потрапляє в умови, коли практично весь його доход так чи інакше вилучається в бюджет і позабюджетні фонди, то він або згортає виробництво, або всілякими способами приховує прибуток від оподаткування. Якщо не змінити в таких умовах податкову політику, виробництво зупиниться.
Заслуговує на увагу таке реформування податкової політики, яке забезпечує зменшення податкового тиску на виробника, що відповідає загальновідомим принципам податкової політики - гнучкості і стабільності.
Гнучкість податкової політики передбачає, що коли податковий тиск на господарників призводить до згортання виробництва, податкова система перебудовується на зменшення податкового тиску в інтересах виробника.
Стабільність податкової політики означає, що податкова система будується на чіткому визначенні об'єктів оподаткування, їх обліку, а нормативи оподаткування або обов'язкових платежів не зменшуються протягом бюджетного року. Запровадження нових розмірів і нормативів оподаткування не має зворотної сили, а пільги по податках надаютьсяз моменту вводу Закону про оподаткування в дію.
Система пільг щодо оподаткування повинна стимулювати виробництво й інвестування, адже практично ті кошти, які повинні б бути зараховані в бюджет, залишаються у виробника, що є нічим іншим, як своєрідним бюджетним фінансуванням, тому податкова адміністрація повинна контролювати використання коштів, які залишились у виробника, тобто їх цільове використання.
Надання податковим адміністраціям широких повноважень щодо порушників Законів про оподаткування дало змогу залучити до бюджету до 30 % коштів від загальної суми податків, одержуваних в бюджет, які раніше приховувались від оподаткування.
Залучення вказаних коштів дало змогу зменшити податковий тиск на платників податків а це гарантія відтворення виробництва.
Поступове удосконалення податкової системи провадиться в напрямі її лібералізації, децентралізації (державні і місцеві податки) за рахунок розширення прав регіонів, зменшення тієї частки валового внутрішнього продукту, яка перерозподіляється через бюджет Потребує вдосконалення і механізм оподаткування, який стимулював би виробництво у пріоритетних напрямах економіки і сприяв би впровадженню у виробництво нових технологій та високоефективного обладнання, а це потребує зміни податкової політики держави як на макро-, так і на мікрорівні.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12. - C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...