WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть та функції бюджетного обліку - Реферат

Суть та функції бюджетного обліку - Реферат


Реферат на тему:
Суть та функції бюджетного обліку
Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів держави.
Важливе державне значення належить процесові виконання Державного і місцевих бюджетів, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.
Основне завдання бюджетного обліку - забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету в галузях господарства і, особливо, ефективного використання їх за призначенням.
Значення бюджетного обліку зростає в період, коли економіка і держава вражені інфляційними процесами.
Головним завданням бюджетного обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку у використанні бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет, жорсткого режиму економії при фінансуванні видатків бюджету і їх використанні.
Отже, бюджетний облік відображає виконання бюджету через облік: доходів, видатків, грошових коштів бюджету на рахунках, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створюваних у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Тому бюджетний облік дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.
Бюджетний облік, як один із видів бухгалтерського обліку, є науково обгрунтованою системою нагляду, відображення, групування й узагальнення та контролю за кількісними і якісними показниками виконання бюджету.
Істотність бюджетного обліку найбільш повно проявляється в його функціях: наглядові, відображенні, узагальнення, контролю виконання бюджетів усіх рівнів та забезпечення збереження коштів бюджету; вони всі пов'язані одна з одною і доповнюють одна одну.
Функція нагляду виконується в процесі створення й використання грошових коштів держави - бюджету як по доходах, так і видатках.
Функція відображення базується на тому, що всі операції, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, згідно з кошторисами видатків або по дохідній частині по видах доходів, відображаються у відповідних первинних бухгалтерських документах, рахунках чи інших бухгалтерських документах.
Функція узагальнення провадиться при проведенні всіх операцій по розрахунках, результатом яких є баланс доходів і видатків як бухгалтерський звіт.
Наведені функції забезпечують і кількісний, і якісний облік виконання бюджетів усіх рівнів, змін, внесених до нього в процесі виконання, що дає змогу виявити відхилення від затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни у бюджет чи кошторис видатків;
тобто, через виконання згаданих функцій органи влади забезпечують управління бюджетами усіх рівнів відповідно до своїх повноважень.
Функція контролю виявляє себе при проведенні бюджетного обліку надходжень доходів по їх видах та обліку виконання видаткової частини бюджету по відповідних галузях, установах і організаціях, які фінансуються з бюджету, тобто використання бюджету за призначенням, Цільовим використанням коштів згідно з щоквартальним розписом по главах, параграфах і статтях.
Через бюджетний облік виявляються всі порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо режиму економії бюджетних коштів.
Бюджетний облік враховує всі кошти бюджету по всіх рахунках і в установах або ж передані тому чи іншому органові влади, управління або юридичній особі, яка того потребує. Він необхідний для забезпечення збереженості бюджетних коштів через відображення всіх операцій, виконуваних через бюджет, у бухгалтерських документах, складання бухгалтерського балансу й звіту про виконання бюджету. Бухгалтерський облік виконання бюджету дає змогу становити перепони крадіжкам, розтратам та іншим порушенням у виконанні бюджетів усіх рівнів. У цьому чітко проявляється функція бюджетного обліку, щодо забезпечення збереженості бюджетних коштів.
Предметом бюджетного обліку є кошти Державного бюджету і бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та процес їх використання. Об'єктом бюджетного обліку є дохідна і видаткова частини бюджету, кошториси витрат на утримання установ, організацій та інші заходи, фінансовані з бюджету. Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних по виконанню бюджету, використанню коштів.
Організація бюджетного обліку необхідна не тільки для забезпечення дохідної та видаткової частин бюджету, а й для орієнтації керівництва щодо економічного розвитку держави та регіонів.
Облік бюджетних надходжень ведуть не тільки Міністерство фінансів та його органи на місцях, а й державна податкова адміністрація по податках, зборах та інших надходженнях, а також Національних банк України і його регіональні управління разом з комерційними банками, яким урядом надано право на роботу з бюджетом, вони виконують і роботу за дорученням фінансових органів в частині виконання бюджету. Контроль за виконанням Державного бюджету виконує
Державне Казначейство, яке веде облік використання коштів по галузях та разом з Мінфіном оперативно реагує на всі зміни при виконанні бюджету.
Враховуючи, що всі бюджети, починаючи від Державного, самостійні, облік виконання їх ведуть: по обласному бюджету - фінансові управління; по міських, районних - фінансові відділи; по селищах і селах - відповідальні працівники (головні бухгалтери, бухгалтери, рахівники, касири) рад народних депутатів.
Процес бюджетного обліку не обмежується діяльністю фінансових органів, Казначейства та податкових адміністрацій. Його провадять міністерства, відомства, установи і організації, які фінансуються з відповідних бюджетів, у розмірах, передбачених бюджетом або кошторисами видатків.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12. - C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...