WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть і розподіл видатків - Реферат

Суть і розподіл видатків - Реферат

на рахунках спеціальних фондів. Таким є фонд для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, кошти якого направляються на реалізацію державної програми і законів України з питань соціального захисту учасників ліквідації аварії.
У міру просування до ринку будуть скорочуватися видатки держави на фінансування промисловості - дотації збитковим підприємствам і організаціям державної власності. Скорочуються й видатки на утримання житлово-комунального господарства.
Сільське господарство як найважливіша галузь народного господарства, навіть із врахуванням широкого розвитку фермерських господарств, вимагає додаткових вкладень.
Необхідно мати на увазі, що основними принципами бюджетногофінансування сільського господарства (та і в цілому народного господарства) є:
- безповоротність бюджетних асигнувань;
- цільове спрямування коштів;
- фінансування, до переходу до ринкової економіки, по фактично виконаних планах закупок, а тепер -ще й у межах одержаних доходів;
- здійснення фінансового контролю за використанням бюджетних ресурсів з метою одержання державної фінансової дисципліни.
З огляду на лібералізацію цін і перехід до ринкової економіки, а також жорстоку фінансову кризу провадиться переведення житлового господарства на самостійність за рахунок приватизації житлового фонду та збільшення квартирної плати, а також вартості послуг у будинках державного житлового фонду.
Витрати на благоустрій міст і селищ залишаються і включають:
- капітальні вкладення;
- витрати на капітальний ремонт;
- витрати на поточне утримання споруд і благоустрій.
Витрати по капітальних вкладеннях (на очисні споруди, будівництво шляхів і тротуарів, газифікацію, електрифікацію тощо) проводяться як за рахунок бюджету,
так і з залученням коштів підприємств, організацій усіх форм власності відповідно до програм, затверджених радами народних депутатів.
Витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою проводяться за рахунок бюджету і визначаються відповідно до встановлених норм по видах видатків - шляхи, тротуари, водопроводи, каналізація, вуличне освітлення тощо відповідно до кошторису.
Поточне утримання об'єктів міського благоустрою - санітарна очистка вулиць і тротуарів, вуличне освітлення і т. п. - проводиться за рахунок коштів відповідних бюджетів на основі кошторисних розрахунків.
Поряд з цим у бюджеті передбачаються витрати на капітальні вкладення не тільки щодо споруд благоустрою, а й на будівництво об'єктів промисловості, необхідних державі, житла, об'єктів соцкультпобуту тощо.
Навіть в умовах економічної кризи не можна економити кошти, спрямовані на утримання соціальнокультурної сфери. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, фізичну культуру й соціальне забезпечення. Вони, як правило, не мають власної прибуткової бази і утримуються за рахунок бюджету по щорічно складених кошторисах видатків конкретної установи, де відображаються: напрям використання коштів по статтях витрат і поквартальний їх розподіл. Розмір видатків по кошторисах визначають, виходячи з планових показників, які характеризують обсяг діяльності - мережу, штати, контингенти, наприклад, кількість лікарень, ліжок у них та ліжкоднів, кількість шкіл, класів у них і учнів, кількість дітей і дітоднів у дитячих дошкільних закладах.
В умовах дефіциту особливо важливого значення набуває жорсткий режим економії у витрачанні бюджетних коштів, у зв'язку з цим фінансування провадиться не в сумах, передбачених у кошторисах, а по мірі виконання показників по мережі, штатах, контингентах і забезпеченнях видатків на заробітну плату, харчування, медикаменти, стипендії й обмеження видатків на суто господарські потреби, поточний і капітальний ремонт, придбання обладнання й інвентарю та інших видатків.
Зупинимося на нормативному плануванні кошторисів видатків. Для прикладу візьмемо дитячий садок.
Показники по мережі і контингентах визначають з огляду на мережу або контингент на початок планованого року (наприклад, 360 дітей) і на 1 серпня (396). Середньорічна кількість дітей визначається за формулою:
К (середньорічна) = К (на початок року) + [К(на 01.08) - К (на початок року] o Х місяців з 01.08 по 31.12.
12 місяців Підставивши цифрові значення, маємо К^ЗбО-^396-^5 =375 дітей.
Тобто, виходячи із середньорічної кількості дітей (375), необхідно розрахувати витрати харчування. При цьому треба мати на увазі, що до інфляції діяли як натуральні, так і грошові норми витрат на одну дитину і, як правило, додержання цих норм було непорушним законом. При відсутності стабільності цін грошові норми додержуватися не можуть, бо діти будуть голодні у школах-інтернатах, лікувальних та інших установах, а тому необхідно додержуватись натуральних норм.
Нормування витрат бюджету проводиться як по натуральних - матеріальних, так і по грошових нормах.
Натуральні, або матеріальні, норми відображають розміри витрат матеріалів, палива, електроенергії, продуктів харчування, води і т. д. на плановану одиницю у натуральному виразі. Наприклад, витрати умовного палива (вугілля, газ, торф, дрова) на 1 кубометр будівлі або денна кількість продуктів харчування на одну дитину в дитячих садках чи хворого у лікувальному закладі.
Грошові норми визначають також розміри коштів, необхідних на харчування дітей, хворих з розрахунку на день та на паливо, електроенергію, воду і т. п. Нині грошові норми є суто розрахунковими, бо постійне підвищення цін веде до неможливості їх прямого застосування, а тому вони виступають узагальненим показником для складання кошторисів витрат.
Нормативне планування бюджетних коштів є необхідною умовою життєдіяльності бюджетної установи.
Воно регулює розподіл коштів і ставить всі бюджетні установи у рівні умови; наприклад, діти у яслах-садках Сумської, Львівської чи Одеської областей (ана-логічно у лікарнях, школах і т. д.) забезпечені однаковими коштами на харчування, м'який інвентар, різниця можлива лише за рахунок благодійності, шефства тощо.
Практично всі витрати бюджету формуються відповідним чином. Так, по заробітній платі виплати формуються: по лікарнях з огляду на кількість ліжкоднів і відділень та специфіку

 
 

Цікаве

Загрузка...