WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне контрольно-ревізійне управління — головна ланка фінансового контролю - Реферат

Державне контрольно-ревізійне управління — головна ланка фінансового контролю - Реферат

зловживання, але, як правило, ці ревізії відбуваються на прохання слідчих органів, а останнім часом - і за проханням власників.
По методах ревізії підрозділяються на суцільні і вибіркові. При суцільній перевіряються всі документи, або матеріальні цінності за весь ревізований період, а при вибірковій - тільки частинадокументів на вибірку за той чи інший період часу (квартал, місяць, декаду в кожному місяці).
Розвиток ринкових відносин, існування державної, колективної, приватної і змішаної власності потребує створення нової системи фінансового контролю, який можна підрозділити:
- по джерелах фінансування - госпрозрахунковий, бюджетний і змішаний;
- по формах власності;
- по суб'єктах контролю - державний, аудиторський;
- по контрольовуваних питаннях фінансовогосподарської діяльності - формування доходів і видатків бюджету, достовірність звітних даних, контроль і аналіз фінансових результатів, стан бухгалтерського обліку й надання допомоги контролюючим господарським і бюджетним організаціям у постановці бухгалтерського обліку, економічного аналізу й т. п.
Надання підприємству самостійності потребує зміни системи контролю за його діяльністю.
Важливим для фінансового контролю є використання його різних методів, до яких належать:
- інвентаризація матеріальних цінностей і наявності грошових коштів;
- зустрічні перевірки;
- рахункової перевірки бухгалтерських звітів і балансів, а до недавнього часу - й аналіз фінансовогосподарської діяльності.
Метод інвентаризації матеріальних цінностей і наявності грошових ресурсів використовується для перевірки відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності грошових і матеріальних цінностей, і в разі виявлення розходжень, вжиття заходів до ліквідації відхилень - лишки оприбутковуються, нестачі відшкодовуються. Причому інвентаризація наявності грошових коштів проводиться обов'язково методом раптової перевірки наявності грошових коштів у касі підприємства, організації або установи.
Як правило, перевірка наявності грошових коштів проводиться без перерви і закінчується складанням та підписанням акту. У випадках, коли з тієї чи іншої причини необхідна перерва, перевіряючим проводиться опечатування каси. Опечатування може застосовуватись також при інвентаризації матеріальних цінностей, якщо вони розташовані в різних сховищах, коморах або ж їх перегляд потребує витрат великої кількості часу.
Ревізія також передбачає проведення при інвентаризації контрольної перевірки наявності сировини і ма теріалів та готової продукції для виявлення розходжень.
Цій самій меті служить і контрольна закладка продуктів харчування в котел: при інвентаризації продуктів у коморах їдалень бюджетних установ (лікарнях, школахінтернатах, дитячих дошкільних установах та ін.).
Метод зустрічних перевірок потребує звірення записів у книгах і рахунках бухгалтерського обліку перевірюваної організації або установи з даними обліку організації, або установи, яка надає сировину, матеріали чи продукцію перевірюваній організації. Більш широко даний метод застосовується при перевірці виконання робіт або послуг, що для перевірюваної організації здійснюють інші юридичні чи приватні особи.
Метод рахункової перевірки бухгалтерських звітів і балансів використовується для перевірки достовірності відображення у них звітних показників; виявлення і усунення приписок та інших помилок, що спотворюють
показники виконання підприємствами державного замовлення; недопущення незаконного або неправильного використання коштів; забезпечення виконання обов'язків перед бюджетом і зміцнення звітної дисципліни.
Останнім часом застосування рахункової перевірки бухгалтерських звітів і балансів обмежене, але це тимчасово, кожна державна, акціонерна або приватна структура неминуче буде змушена вертатись до цього методу, а тим більш до пофакторного аналізу фінансовогосподарської діяльності з тим, щоб мати чітке уявлення про стан справ.
Нині широко розвиваються ринкові структури, утворюються приватні підприємства, фірми, акціонерні товариства, де оплата праці бухгалтерів перевищує рівень оплати праці бухгалтерів бюджетних установ.
Не можна забувати й підприємницьку діяльність структур, що впливають на керівників бюджетних установ, які мимохіть роблять свій "бізнес".
Цьому сприяє і перехід на господарський розрахунок при фінансуванні з бюджету установ охорони здоров'я, освіти і культури. Додамо до цього скорочення відомчих ревізійних служб у цих системах. Результат - безконтрольність у витрачанні бюджетних коштів. Фінансові ж органи при відсутності доходів змушені працювати над складанням одного прогнозного бюджету за іншим і не перевіряють витрачання бюджетних коштів. Відчувши послаблення контролю, керівники та бухгалтери намагаються зробити на цьому "бізнес".
Отже, потрібен посилений контроль за роботою бюджетних установ, а тому в областях створюються координаційні ради з контролюючих органів для проведення перевірок і ревізій використання як бюджетних коштів, так і наданих державою чи Національним банком цільових кредитів на розвиток агропромислового комплексу або конверсію.
Література:
1. Азаров В., Гурченко М. Основні напрями реформування державного підприємства // Екон. України. - 1995. - № 2. - С. 59-63.
2. Леонов Г. Ф., Хуторненко С. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культуры в США, Японии и странах Западной Европы. - К.: УкрНТИ, 1992. - 60 с.
3. Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. - К.: Акад. информатики, 1994. - 97 с.
4. Балтійський ринок цінних паперів // Україна-Бізнес. - 1995. - № 10. - С. 10.
5. Богиня Д., Волинський Г. До питания щодо різних варіантів ринкових реформ // Екон. Украйні. - 1994. - № 3. - С. 29-34.
6. Бондаренко А. Ф., Головко Г. М., Алибекова Б. Ш., Мищенко В. И. Основы маркетинга / Под ред. В. И. Мищенко. - Сумы: Слобожанщина, 1995. - 344 с.
7. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.: Либідь, 1995. -320с.
8. Борисенко А. Экономико-математическая модель эффективного использования инвестиций // АПК: экономика, управление. - 1995. -№ 1. - С. 25-30.
9. Браунинг П. Современные экономические теории. - М.: Экономика, 1986. - 160 с.
10. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. - К. : Лібра, 1993. - 96с.
11. Геллер И. "Сі у" вводит свои индикаторы фондового рынка // Сі у. - 1995. - 11 апр. - С. 5-6.
12. Герасшмук М. Економічні та інституційні умови інвестиційної діяльності // Екон. України. - 1994. - № 12. - C.3-11.
13. Грядовая О. Ценообразование на рынке государственных ценных бумаг // Рос. экон. журнал. - 1995. - № 4. - С. 45-54.
14. Давидов О. Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах // Екон. України. - 1994. - № 11. - С. 84-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...