WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне контрольно-ревізійне управління — головна ланка фінансового контролю - Реферат

Державне контрольно-ревізійне управління — головна ланка фінансового контролю - Реферат

бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевіркифактичної наявності цінностей;
2) мати доступ до складів чи сховищ, виробничих та інших приміщень для обстеження й з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою. Припиняти операції на розрахункових та інших рахунках у банках і інших установах у випадках, коли керівництво перевірюваних установ перешкоджає проведення перевірок;
3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів;
4) вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються або перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки.
5) одержувати від Національного банку України та його установ" комерційних банків і інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, що ревізуються або перевіряються;
6) одержувати вд службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;
7) пред'являти керівникам й іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються та перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані чи занижені валютні й інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти й позички використовуються з порушенням чинного законодавства.
Службові особи державних контрольно-ревізійних служб зобов'язані суворо додержуватись Конституції України, законів України, ретельно рахуватися з правами та інтересами громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних контрольно-ревізійних служб своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані у випадках виявлення зловживань і пору шень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання й порушення державним органам і органам, уповноваженим управляти державним майном.
При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями працівник державної контрольно-ревізійної служби зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії або перевірки.
Після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі, або організації, якщо правоохоронними органами не прийнято рішення про виїмку цих документів.
Працівники державної контрольно-ревізійної служби повинні забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.
Органи державної влади і управління при виконанні бюджетів є вищими органами бюджетного контролю, Верховна Рада України і місцеві ради виконують цю функцію при розгляді й затвердженні бюджетів, а також при затвердженні звітів про виконання бюджетів.
Державні органи влади і управління та виконавчі органи на місцях провадять контроль при виконанні бюджетів. Фінансові органи провадять систематичний контроль у процесі складання бюджетів і оперативно - при мобілізації доходів та фінансуванні видатків. Ця робота виконується при розгляді розрахунків надходження доходів і перевірки кошторисів видатків та розрахунків до них.
Разом з тим, в умовах ринкової економіки перехід підприємств усіх форм власності на самостійність господарювання не дає змоги провадити аналіз фінансовогосподарської діяльності, а державна податкова адміністрація тільки стягує податки і аналізом не займається.
Національний банк та комерційні банки провадять разом з Державним Казначейством касове виконання Державного бюджету.
Із здобуттям підприємствами і організаціями самостійності зросло значення фінансового контролю з боку головного бухгалтера та бухгалтерій і фінансових відділів підприємств усіх форм власності.
Значення обліку на підприємстві дуже велике, адже без точного і всебічного обліку не можна прийняти правильне управлінське рішення. Добре поставлений бухгалтерський облік дає змогу виробити ефективне рішення, контролювати його виконання. Відсутність обліку говорить про неблагополучие положення на підприємстві. Тому бухгалтерська інформація є головною, і від її достовірності залежить увесь процес управління, який завершує контроль.
Контроль повинен бути постійним як через ревізійні групи, так і окремих ревізорів.
Розрізняють такі види контролю, які називають ревізіями: повні і часткові, тематичні і комплексні. Усі ці види контролю мають як державні, так і приватні структури.
Повна документальна ревізія потребує перевірки всієї фінансово-господарської діяльності.
При частковій ревізії перевіряються окремі ділянки фінансово-господарської діяльності або окремі затрати, наприклад інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.
Тематична ревізія проводиться по кількох однотипних структурах, де перевіряються одні й ті самі питання, наприклад перевірка фінансових розрахунків підприємств і організацій, або перевірка установ охорони здоров'я по дотриманню натуральних норм харчування і т. п.
Комплексна ревізія включає широке коло питань і дає змогу глибоко перевірити діяльність організації, установи. Наприклад, Державне контрольно-ревізійне управління, як правило, проводить комплексні ревізії галузей освіти, охорони здоров'я, культури. При цьому ревізії поділяються на планові й позапланові. Практика роботи показує, що основний контроль ведеться по планах. Проте виникають ситуації, коли необхідна позапланова ревізія. Наприклад, надходження сигналів про

 
 

Цікаве

Загрузка...