WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть і класифікація видатків бюджету - Курсова робота

Суть і класифікація видатків бюджету - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Суть і класифікація видатків бюджету
План.
Вступ.
1. Поняття про видатки бюджету, їх економічний зміст та класифікація:
1) Функціональна класифікація видатків бюджету.
2) Економічна класифікація видатків бюджету.
3) Відомча класифікація видатків бюджету.
4) Програмна класифікація видатків бюджету.
2. Стадії формування та розподілу видатків бюджету:
1) Принципи планування бюджетних видатків.
2) Нормування видатків бюджету.
3. Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини Державного бюджету України.
Висновки.
Список використаної літератури.
Вступ.
Видатки бюджету за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо.
Видатки бюджету можуть мати кількісну і якісну характеристики. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину. Активна роль держави в економічному житті суспільства, здійсненні соціальних перетворень зумовлюють різноманітність конкретних видів бюджетних видатків.
Як свідчать статистичні дані, частка видатків бюджету до ВВП має тенденцію до зниження (у 2002 р. вона знизилась до 26,8 %). Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави у розподільних процесах має зростати У більшості розвинених країн світу через видатки бюджету перерозподіляється від 30 до 60 відсотків ВВП. Проблема полягає в тому. Як знайти виважені форми й методи цього перерозподілу в Україні.
Склад видатків бюджетів та їхня частка у ВВП є індикаторами пріоритетності тієї чи іншої функції держави. Одним з основних пріоритетів у сфері видатків є соціальна спрямованість бюджету. Через це останніми роками значна увага приділяється саме соціальним видаткам, які включають такі напрями діяльності держави, як соціальний захист і соціальне забезпечення, освіта, охорона здоров`я, духовний та фізичний розвиток. Тому щороку обсяг коштів, спрямованих на фінансове забезпечення заходів щодо вирішення найнагальніших соціальних проблем і програм, збільшується порівняно з іншими видатками бюджету.
1. Видатки бюджету - це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.
Видатки бюджету класифікуються за:
" функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
" економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
" ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);
" за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю їх приведення до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації Об'єднаних Націй. Класифікація має три рівні: категорії (від 1 до 10), групи та класи.
1) Функціональна класифікація видатків бюджету.
Видатки бюджетів за функціональною структурою класифікуються у відповідності до основних функцій держави.
Згідно до бюджетної класифікації до даної групи видатків застосовується чотирьохзначний код, а самі видатки групуються за такими напрямами:
Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0200 Оборона
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торгівельна та трудова діяльність
0420 Сільське господарство та мисливство, рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0440 Інша промисловість та будівництво
0450 Транспорт
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0480 Дослідження і розробки в галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0700 Охорона здоров'я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0900 Освіта
0910 Дошкільна освіта
0920 Загальна середня освіта
0930 Професійно-технічна освіта
0940 Вища освіта
0941 Вищі навчальні заклади 1 і 2 рівнів акредитації
0942 Вищі навчальні заклади 3 і 4 рівнів акредитації
0950 Післядипломна освіта
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0980 Дослідження і розробки у сфері освіти
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
2) Економічна класифікація видатків бюджету.
Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо). Такий розподіл дозволяє виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з погляду виконання бюджету.
За даною класифікацією під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони поділяються на поточні та капітальні (розвитку); відплатні (здійсненими в обмін на товар чи послугу) або невідплатні(односторонніми).
Поточні видатки - це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств, організацій та установ на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків розвитку. Код 1000.
До них належать:
" видатки на товари та послуги - 1100;
" виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями - 1200;
" субсидії й поточні трансферти - 1300.
Капітальні видатки (видатки розвитку) - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, фінансування капітальних вкладень, структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші

 
 

Цікаве

Загрузка...