WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства - Реферат

Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства - Реферат

фонду підприємств. Нормативне регулювання в цій сфері здійснюється з метою захисту майнових інтересів кредиторів. Надзвичайно важливим є те, що рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності лише з дня внесення цих змін до державного реєстру. Реєстрація випуску акцій та інформації про емісію акцій у зв'язку зі зменшенням статутного фонду здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації; випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію. Зменшення статутного фонду за наявності заперечень кредиторів не допускається, оскільки в даному разі зменшується капітал, у межах якого власники підприємства відповідають перед його кредиторами. Зауважимо, що виконавчі органи підприємства несуть персональну відповідальність за факт зменшення статутного фонду та повернення внесків власникам у разі заперечень кредиторів. Рішення зборів засновників не звільняє дирекцію (правління) від відшкодування збитків кредиторам, оскільки воно набуває правової сили лише після внесення змін до державного реєстру.
У повідомленні прозагальні збори акціонерів з приводу зміни розмірів статутного фонду повинні міститися:
а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;
б) проект змін до статуту, пов'язаних зі змінами розміру статутного фонду;
в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або ви-лучаються, та їх загальну вартість;
г) відомості про нову номінальну вартість акцій;
д) права акціонерів за додаткового випуску акцій або за їх вилучення;
є) дата початку і закінчення передплати на акції, що додатково випускаються або вилучаються.
Рішенням акціонерного товариства про зменшення розмірів статутного фонду об'єднанням акцій, акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніше, ніж через шість місяців після повідомлення про це всіх акціонерів.
Законодавством встановлено, що підприємство повинно покрити збитки акціонерів, пов'язані зі зменшенням статутного фонду. У разі, коли акціонер відмовився від обміну акцій у зв'язку зі зменшенням статутного фонду через зменшення номінальної вартості акцій, емітент зобов'язаний запропонувати акціонеру викупити його акції за вартістю, не нижчою за номінальну. Проте досить часто великі акціонери, власники контрольних пакетів акцій надають свої акції для анулювання безкоштовно, роблячи таким чином посильний внесок у фінансування санації. За економічним змістом зменшення статутного фонду з метою покриття балансових збитків підприємства означає приведення у відповідність розміру номінального капіталу до його реальної вартості, яка випливає зі стану балансу. Збитки для власників виникають не в момент зменшення номіналу (чи анулювання акцій), а тоді, коли підприємство отримало збитки від фінансово-господарської діяльності.
Санація викупом акцій (придбанням паїв) у власників. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Указані акції мають бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Те саме стосується і товариства з обмеженою відповідальністю щодо придбання ним паїв учасників товариства .
За санації через викуп емітентом корпоративних прав у їх держателів, без огляду на складний фінансовий стан, підприємство повинно мати в своєму розпорядженні достатньо ліквідних засобів, необхідних для виплати відшкодування власникам акцій (паїв). Іншою важливою умовою такого методу санації є те, що для акціонерного товариства, наприклад, викуп акцій є доцільним лише за курсом, нижчим від номінальної вартості. В іншому разі санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не створюється, а отже, зменшувати статутний фонд немає сенсу.
Приклад 2.
Споруду, яка входить до складу основних фондів невиробничою призначення акціонерного товариства, реалізовано за 10000 у.о. Виручку від реалізації цього об'єкта товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю 16000 у.о. (курс 31,25 у.о. за одну акцію номінальною вартістю 50 у.о.). Власні акції підприємства відображаються в активі балансу за ціною їх придбання. В результаті такої операції здійснюється перенесения суми з однієї активної статті балансу на іншу. Безпосередньо після цього придбані акції анулюються (вартість активів зменшується на 10000 у.о.) з одночасним зменшенням статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій (16000 у.о.) Виникає санаційний прибуток у розмірі різниці між номінальною вартістю анульованих акцій і курсом їх придбання. Цей прибуток спрямовується безпосередньо на покриття балансових збитків. Баланс підприємства в процесі проведения санації буде змінюватися так:
а) Баланс підприємства перед проведенням санації
А П
1. Основні засоби
2. Оборотні засоби 35000
9000 1. Статутний фонд
2. Непокриті збитки
3. Довгострокові пасиви
4. Короткострокові пасиви 60000
6000
30000
10000
Баланс 94000 Баланс 94000
б) Баланс підприємства після придбання власних акцій
А П
1. Основні засоби
2. Власні акції
3. Оборотні засоби 25000 10000 59000 1. Статутний фонд
2. Непокриті збитки
3. Довгострокові пасиви
4. Короткострокові пасиви 60000
6000
30000
10000
Баланс 94000 Баланс 94000
в) Баланс підприємства після анулювання придбаних акцій
А П
1. Основні засоби 2. Оборотні засоби 25000 59000 1. Статутний фонд 2. Довгострокові пасиви 3. Короткострокові пасиви 44000
30000
10000
Баланс 84000 Баланс 84000
За використання такого методу санації підприємство може покрити засвідчені в балансі збитки, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.

 
 

Цікаве

Загрузка...