WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть бюджетної системи. Доходи та витрати бюджетів. Дефіцит бюджету та державний борг України - Курсова робота

Суть бюджетної системи. Доходи та витрати бюджетів. Дефіцит бюджету та державний борг України - Курсова робота

викладений вище: процентні відрахування від регулюючих доходів, дотації, субвенції, субсидії. Їх перелік і розміри визначаються в кожному році окремо.
У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом про Державний Бюджет. Закон "Про бюджетну систему України" дає перелік доходів кожної з ланок бюджетної системи України, доходів, які в порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються у районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети.
На 2001 рік заплановано зібрати "живими грошима" податків, що становитимуть 28,2% ВВП. З метою загальної оцінки цих параметрів досить звернутися до даних, які ілюструють динамічний ряд доходів консолідованого бюджету протягом останніх років. За період 1995-1999 років цей ряд характеризувався такими даними: 30,3%, 28,2, 30,1, 27,8, 25,4% від ВВП . На 2000 рік цей показник становив - 26,5 % ВВП. При цьому базисний індекс ВВП у відношенні до 1990 в періоді, що аналізується, становив відповідно 47,8%, 43,0%, 41,6%, 40,9%, 40,5% та у 2000 - 42,5%. Таким чином, проектом бюджету на 2001 рік передбачено зростання рівня доходів бюджету до ВВП на 1,7% при зростанні номінального ВВП згідно зі стратегічними завданнями - на 4%. Для визначення реальності подібних бюджетних орієнтирів проаналізуємо рівень виконання планових показників Зведеного бюджету України.
Наведені в таблиці 2 дані свідчать, що в середньому за даний період рівень виконання планових показників доходної частини бюджету становив близько 92%. Водночас при хронічному невиконанні бюджету планові надходження на наступний рік необгрунтовано підвищувалися. Зокрема, план 1999 становив від виконання плану 1998 120%, а план 2000 від виконання планових показників 1999 - майже 129%. Відрив від реальних можливостей призводить і до невиконання витратної частини бюджету. Тобто задеклароване зниження податкового навантаження в дійсності не підтверджене бюджетними параметрами.
Дані таблиці доводять, що напруженість планових показників в ос-танні роки зменшується. Якщо в 2000 році плановий показник виконання дохідної частині бюджету зріс на 6%, то у 2001 - лише на 4%. Однак з огляду на рівень виконання планових показників навіть такий сценарій розвитку виглядає нереальним. Так, за 2000 рік надходження доходів бюджету України, які контролюються ДПА, становили всього 53%.
Таблиця 2
Динаміка виконання доходної частини Зведеного бюджету України у 1995-2000 роках
Показники
1995
1996
1997
1998
1999
2000
План, млн.грн.
22326
34391
30429
29762
34252
41694
Виконання, млн.грн.
20690
30142
27441
28441
32340
-
Виконання плану, %
92,7
87,6
90,2
95,6
94,4
-
План у відношенні до виконання попереднього року, %
426,8
166,2
101,0
108,5
120,4
128,9
Джерело: Відкритий бюджет, Київ, 1999, Інститут реформ
Небезпідставні сумніви також щодо реальності надходжень до бюджету, що очікуються від приватизації державного майна. Згідно з початковим прогнозом останні передбачалися в розмірі, що перевищував 9 млрд.грн. або 17% від запланованих доходів бюджету. При зіставленні цієї величини з існуючою грошовою масою є підстави говорити про відсутність у державі такої кількості вільних грошей. Надія на іноземного інвестора в умовах великої кількості стримуючих факторів також виглядає нереальною. Щодо уточнених обсягів надходжень від приватизації дер-жавного майна (7-5 млрд.грн.), то варто лише нагадати, що в січні-липні 2000 року до Зведеного бюджету з цього джерела надійшло 1,2 млрд.грн., що становить 5,2% доходів бюджету. Звідси досить проблематичним є виконання витратних зобов'язань бюджету, зокрема статті капітальних вкладень. Адже 1/4 надходжень від приватизації має спрямовуватися на пріоритетне фінансування капітальних вкладень. Разом з тим, як відзна-чається в Посланні Президента до Верховної Ради України, досягнення стратегічної мети - стабільного соціально-економічного розвитку - потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення частки капітальних вкладень у ВВП.
Діюча сьогодні в Україні система місцевих податків і зборів не відповідає згаданим вимогам. Так, дані таблиці 3 свідчать про те, що за період 1998-2000 років на 18% зменшилися надходження місцевих податків і зборів. Майже вдвічі скоротилися обсяги вилучень у місцеві бюджети в Сумській, Київській, Черкаській, Луганській та інших областях.
Таблиця 3
Структура надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів протягом 1998-2000 років за областями
Найменування областей
1998
1999
2000
Темп зростання
всього, млн. грн.
питома вага,%
всього, млн. грн.
питома вага,%
всього, млн. грн.
питома вага,%
2000-1998,%
АР Крим 15997 4,1 19986,85 4,5 16052,64 5 100,3
Вінницька 11155 2,8 11527,2 2,6 7712,34 2,4 69,1
Дніпропетровська 29060 7,4 31977,27 7,2 19488,67 6 67,1
Донецька 37017 9,4 42379,24 9,6 23603,72 7,3 63,8
Житомирська 8638 2,2 9306,51 2,1 7550,62 2,3 87,4
Закарпатська 5206 1,3 6999,68 1,6 5739,44 1,8 110,2
Запорізька 21312 5,4 22135,59 5 14138,77 4,4 66,3
Івано-Франківська 7619 1,9 7928,27 1,8 6108,25 1,9 80,2
Київська 10258 2,6 10698,47 2,4 6190,99 1,9 60,4
Кіровоградська 5923 1,5 6338,73 1,4 4706,81 1,5 79,5
Луганська 19656 5 21103,42 4,8 11764,64 3,7 59,9
Львівська 19536 5 21938,55 5 14354,95 4,5 73.5
Миколаївська 7168 1,8 8963,21 2 6318,01 2 88,1
Одеська 21783 5,6 29183,03 6,6 23831,63 7,4 109,4
Полтавська 13669 3,5 15528,42 3,5 10553,96 3,3 77,2
Рівненська 6952 1,8 7782,11 1,8 5337,24 1,7 76,8
Сумська 7686 2 8264,17 1,9 3873,15 1,2 50,4
Тернопільська 4616 1,2 5539,43 1,3 3542,68 1,1 76.7
Харківська 32944 8,4 38007,73 8,6 25357,21 7,9 77,0
Херсонська 6738 1,7 7860,64 1,8 6263,3 1,9 93,0
Хмельницька 15797 4 14916,13 3,4 12890,31 4 81,6
Черкаська 8743 2,3 8904,63 2 5459,99 1,7 62,4
Чернівецька 9358 2,4 9175,68 2 10263.3 3,2 109,7
Чернігівська 9093 2,3 9244,69 2 6358,75 2 69,9
Киів 42389 10,8 51137,81 11,6 51110,95 15,9 120,6
Севастополь 4027 1,1 4437,89 1 3970,25 1,2 98,6
Всього
392036
100
442266,6
100
321596,9
100
82,0
Джерело: журнал "Економіст", №3, 20001. - Розрахунки Тарангул Л. за матеріалами Державної податкової адміністрації України.
Таким чином, нині місцеві податки і збори в Україні практично не виконують ні фіскальної, ні регулюючої функції, оскільки місцеві ради, насамперед наймасовіші - сільські і селищні, - що становлять 91% від загальної кількості місцевих рад, не мають жодного більш-менш серйозного об'єкта оподаткування.
Розділ 3.
Державні витрати.
Виконання будь-яких функцій держави потребує прямих витрат фінансових ресурсів. Тому витрати держави - це одна з важливих сторін фінансової діяльності держави, яка безпосередньо пов'язана з її діяльністю по

 
 

Цікаве

Загрузка...