WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Доходовіддача
Доходи від усіх видів діяльності
________________Середня вартість основних фондів підприємства Обсяг доходу, який отримує підприємство на одиницю наявних основних фондів, як тих, що є в користуванні, так і переданих в оренду. 2000: 1114,0/ 926,1
2001: 1336,4/ 796,3
2002:1971,4/1235,0
3. Фондоємкість:
3.1. товаро-обороту
1
____________
Фондовіддача
Середня сума основних фондів, що використовується для реалізації одиниці товарообігу підприємства. 2000: 926,1/1114,0
2001: 796,3/1336,4
2002:1235,0/1971,4
3.2. доходів
1
_____________
Доходовіддача
Середня сума основних фондів, що припадає на одиницю доходів підприємства. 2000: 926,1/1114,0
2001: 796,3/1336,4
2002:1235,0/1971,4
Продовження табл. 3.5.
1 2 3 4
4. Прибутковість основних фондів, %
Балансовий прибуток
-----------------------
Вартість основних фондів Обсяг прибутку на одиницю основних фондів підприємства.
2000: 926,1/269,5
2001: 796,3/189,7
2002:1235,0/412,5
5. Забезпеченість витрат на утримання основних фондів доходами від діяльності підприємства,% Виплати на утримання основних фондів
------------------------
Доходи від усіх видів діяльності Частка доходів, що використо-вується на утримання основ-них фондів, в їх загальному обсязі. 2000: 90,3/269,5
2001: 26,8/189,7
2002:40,4/412,5
У нашому випадку вищезгадані показники за 2000-2002 роки зведені у табл. 3.6.
Дані таблиці 3.6 свідчать про раціональне використання основних фондів у діяльності ТОВ "Сигма". Так, показники фондовіддача має тенденцію до зростання, причому у 2002 році він зріс на 0,39 у порівнянні із 2000 роком, тобто майже на одну третину. Рівність показників фондо- та доходовіддачі, а також фондоємкість товарообороту та доходів пояснюється тим, що за аналізований період підприємство займалося виключно торгівельною діяльністю, тобто одержувало доходи більш від торгівлі.
Позитивним явищем, на нашу думку, є зростання прибутковості основних фондів до 33,4% у 2002 році, тобто на 4,3% більше, ніж у 2000 році.
Висока питома вага витрат на утримання ОФ доходами від діяльності підприємства у 2000 році пояснюється тим, що за результатами цього року увесь прибуток у сумі 183,3 тис. грн. пішов на збільшення ОФ. Без цієї суми аналізований показник дорівнював би 11,4 %. В цілому аналогічні показники за 2001 та 2002 рік мають тенденцію до зменшення, що свідчить про випереджаюче зростання доходів над зростанням основних фондів.
Таблиця 3.6.
Показники ефективності використання основних фондів ТОВ "Сигма" у 2000-2002 рр.
№ п/п Показник Роки Відхилення
2000 2001 2002 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р.
1. Фондовіддача 1,20 1,68 1,59 +0,48 -0,9 +0,39
2. Доходовіддача 1,20 1,68 1,59 +0,48 -0,9 +0,39
3. Фондоємкість
- товарообороту 0,83 0,59 0,63 -0,24 +0,04 -0,20
- доходів 0,83 0,59 0,63 -0,24 +0,04 -0,20
4. Прибутковість ОФ, % 29,1 23,8 33,4 -5,3 +9,6 +4,3
5. Забезпеченість витрат на утримання ОФ доходами від діяльності підприємства, % 33,5 14,1 9,8 -19,4 -4,3 -23,7
В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтег-ральної оцінки, який дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних фондів підприємства.
Розрахунок значення інтегрального показника зміни ефективності використання основних фондів Кєф здійснюється за формулою:
,
де Ірф - індекс зміни прибутковості основних фондів за аналітичний період;
Іфв - індекс зміни фондовіддачі основних фондів (або доходовіддачі) за аналітичний період.
Значення цього показника дорівнювало у 2001 році Кєф = 1,07, у 2002 році Кєф = 1,15. Можна сказати, що спостерігається зростання ефективності використання основних фондів.
Таблиця 3.7.
Додаткові показники ефективності використання основних фондів
Назва показника
Алгоритм розрахунку
Розрахунок по рокам
1. Товаровіддача (доходовіддача) торговельної площі.
Обсяг товарообороту (доходу), грош. од.
2000: 1114,0/220,0
2001: 1336,4/249,0
2002: 1971,4/297,8
Обсяг торговельної площі, м2
2. Віддача складської площі.
Обсяг складського обороту, грош. од.
2000: 4284,0/100,0
2001: 4310,0/100,0
2002: 4929,0/100,0
Обсяг складської площі, м2
3. Коефіцієнт використання складського об'єму.
Середній фактичний обсяг зберігання товарних запасів, м3
2000: 264,0/300,0
2001: 276,0/300,0
2002: 285,0/300,0
Нормативна ємкість складу, м3
4. Коефіцієнт змінності роботи обладнання.
Кількість одиниць обладнання, що працює в першу та другу зміну
2000: 14/14
2001: 19/19
2002: 22/22
Загальна кількість одиниць обладнання
5. Коефіцієнт ефективного використання обладнання.
Кількість годин роботи обладнання в день, год.
2000: 23,5/24
2001: 23,8/24
2002: 23,8/24
Нормативна тривалість роботи обладнання (з врахуванням графіка роботи підприємства та тривалості планово-запобіжних ремонтів)
6. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.
Фактична продуктивність роботи обладнання, умов. од.
2000: 96/100
2001: 98/100
2002: 99/100
Нормативна продуктивність роботи обладнання, умов. од.
7. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання.
Коефіцієнт ефективного використання обладнання *
Коефіцієнт ефективного використання обладнання 2000: 23,5/24 * 96/100
2001: 23,8/24 * 98/100
2002: 23,8/24 * 99/100
Крім розглянутих вище загальних вартісних показників для оцінки ефективності використання окремих видів та груп основних фондів торговельного підприємства можуть використовуватися окремі натуральні та спеціальні показники (табл.. 3.7).
Проведення аналізу стану, руху та ефективності використання ос-новних фондів торговельного підприємства дозволяє визначити основні недоліки діючої напідприємстві стратегії формування та використання основних фондів, які необхідно враховувати при обґрунтуванні напрямків її удосконалення на плановий період.
На аналізованому підприємстві ТОВ "Сигма" додаткові показники ефективності використання основних засобів зведені в таблицю 3.8.
Таблиця 3.8.
Аналіз додаткових показників ефективності використання основних засобів ТОВ "Сигма" у 2000-2002 рр.
№ п/п Показник Роки Відхилення
2000 2001 2002 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р.
1. Товаровіддача торговельної площі 5,11 5,37 6,62 0,26 1,25 1,51
2. Віддача складської площі 42,84 43,10 49,29 0,26 6,19 6,45
3. Коефіцієнт використання складського об'єму 0,88 0,92 0,95 0,04 0,03 0,07
4. Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,0 1,0 1,0 - - -
5. Коефіцієнт ефективного використання обладнання 0,98 0,99 0,99 0,01 - 0,01
6. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання 0,96 0,98 0,99 0,02 0,01 0,03
7. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання 0,94 0,97 0,98 0,03 0,01 0,04
Дані таблиці 3.8 підтверджують висновки щодо ефективної роботи на аналізованому підприємстві щодо використання основних засобів. Всі додаткові

 
 

Цікаве

Загрузка...