WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни "Фінанси"
на тему:
Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку
?
Зміст
Вступ 3
1. Підприємництво: поняття, його суб єкти, принципи здійснення та напрямки діяльності. 5
2. Статутний фонд- джерело фінансових ресурсів при створенні підприємства: 10
2.1. Організація фінансового капіталу залежно від форми господарювання. 10
2.2.Роль статутного капіталу у формуванні активів і пасивів підприємства. 15
3. Фінансові аспекти реорганізації: заходи, види та вимоги законодавства. 18
4. Фінансово-правові аспекти ліквідація підприємства: 21
4.1. Припинення діяльності з ініціативи власника. 21
4.2. Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства. 26
Висновок 32
Література 34
2
Вступ
Основною організаційною ланкою в Україні є підприємства. Їхні фінанси це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємництва. Сьогодні перехід до ринкової економіки, коли підприємства мусять самостійно розв язувати проблеми фінвнсового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, зумовлює посилиння ролі фінансів у системі господарювання. До найважливіших завдань фінансів підприємств належить забезпечення стабільності економіки країни. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні фірм, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.
Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості в економіці країни матеріальних і грошових фондів, призначених для споживання та накопичення. Забезпечення такої збалансованості великою мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві.
Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і грошових фондів, безпосередньо пов язані з іншими економічними категоріями та інструментами господарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кредитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки як окремої організації, так і країни в цілому й управління нею.
Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління економікою. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний оборот виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки.
Тому обов язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств
мають бути:
3
ў різноманітність форм власності;
ў свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;
ў вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;
ў самофінансування підприємництва;
ў правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб єктів підприємницької діяльності;
ў обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.
Так, підприємницька діяльність, яка є важливим інструментом в економіці країни, повинна мати раціонально організовані фінанси для сприяння підвищенню ефективності виробництва, визначення фінансоваго стану і платоспроможності підприємства.
Отже, тема курсової роботи є дуже актуальною на сьогоднішній час і мета її полягає в тому, щоб висвітлити необхідні умови і порядок створення певного виду підприємства, а також умови і дії для припинення його діяльності ( реорганізація, ліквідація), які регулю-ються правовими аспектами.
Завданнями даної роботи є такі:
розкрити поняття "підприємництво", визначення суб єктів діяльності і їх спільні ознаки;
охарактеризувати ті фінансові ресурси, які формуються у вигляді статутного капіталу при створенні підприємства і розподіляються при припиненні підприємницької діяльності;
висвітлити шляхи створення, реорганізації і ліквідації підприємства, що регулюються нормативними актами.
Об єктом дослідження є саме підприємство, а суб єктом організаційні основи його діяльності.
4
1. Підприємництво: поняття, його суб єкти, принципи здійснення та нап-рями діяльності.
Підприємництво це безпосередньо самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюються фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб єк-ти підприємницької діяльності.
Такими суб єктами (підприємцями) за Господарським кодексом України можуть бути:
" громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у пра-воздатності або дієздатності;
" юридичні особи всіх форм власності, встановлених Господарським кодексом;
" об єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.
В залежності від кількості підприємців-менеджерів, їх компетентності, їхніх рішень і вибору щодо діяльності підприємництво здійснюється на основі таких принципів:
" вільний вибір діяльності;
" залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
" самостійно формувати програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироб-леної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;
" вільний найм працівників;
" залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено

 
 

Цікаве

Загрузка...