WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

бюджету використовуються різні методи: нормативний, лімітний, сальдовий та інші. Кожен із методів базується на використанні окремих структурних елементів. Наприклад, нормативний метод базується на встановленні норм до відповідних базових показників: норми витрат на харчування в дошкільних закладах, установах охорони здоров'я, освіти; тарифи за 1 метр кубічний води, що забираються суб'єктами господарювання, норми витрат на утримання окремих бюджетних установ [12,c.106].
Значення норм видатків і нормативів уфункціонуванні бюджетного механізму дуже велике, тому недооцінювати його аж ніяк не можна, особливо в умовах обмеження бюджетних ресурсів. По-перше, без норм і нормативів неможливо оптимально розподілити видатки бюджетів, правильно розрахувати видатки по фінансових планах суб'єктів господарювання і бюджетів усіх рівнів. По-друге, норми і нормативи використовуються у процесі бюджетного фінансування, використання бюджетних призначень за цільовою ознакою. По-третє, норми і нормативи використовуються при складанні звітності розпорядників бюджетних коштів та звітів про виконання бюджетів. По-четверте, норми і нормативи застосовуються у процесі фінансового аналізу, так як без них неможливо проаналізувати якість виконання бюджетів та фінансових планів розпорядників коштів, встановити вплив факторів на рівень використання бюджетних асигнувань та визначити шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів. По-п'яте, норми і нормативи застосовуються при бюджетному контролі, поскільки без них неможливо перевірити і оцінити рівень ефективного, раціонального, економного та цільового використання коштів бюджетів.
Норми видатків та нормативи доцільно встановлювати стабільними на тривалий час (3-5 років). Це дасть можливість розпорядникам бюджетних коштів прогнозувати свою діяльність на перспективу, будучи впевненими у стабільності фінансування.
Важливою складовою частиною бюджетного механізму виступають бюджетні стимули, направлені на своєчасне і повне поступлення коштів у централізований фонд держави, найбільш економне та ефективне використання бюджетних асигнувань. Відомо, що люба система стимулювання передбачає також ще й санкції. В основному санкції приміняються за порушення бюджетного законодавства. Відокремлення понять стимулів і санкцій має на меті розподілити напрями дії важелів. Стимули матеріалізують фінансове заохочення, а санкції - покарання. На практиці в ролі стимулів виступають пізні пільги, а санкції - це штрафи, пені. Крім того, важелі керування бюджетним механізмом підрозділяються на окремі види. Насамперед це принципи, умови і порядок формування доходів, нагромаджень і фондів, умови і принципи асигнувань коштів з бюджету.
Принципи являють собою основоположні елементи системи управління. За їх допомогою відбувається налагодження бюджетного механізму, його орієнтування та розв'язання певних завдань. Принципи встановлюють характер дії як окремих підсистем та їх елементів, так і механізму в цілому. Зміна принципів може докорінно змінювати дію бюджетного механізму, що наглядно видно при переході до ринкових відносин в організації бюджетних ресурсів від юридичних та фізичних осіб. Дуже важливо, щоб ті чи інші принципи не тільки декларувались, а й неодмінно були життєздатними і щоб їх обов'язково дотримувались на практиці.
Економічні умови, в яких функціонує державний бюджет на різних етапах суспільного розвитку, впливають на форми організації бюджетних відносин, масштаб і долю перерозподіляємих через бюджет фінансових ресурсів і як результат приводить до іншого якісного і кількісного спектру дії розширеного відтворення.
Умови формування доходів, нагромаджень і фондів, фінансування видатків визначаються відповідними законодавчими і інструктивними документами. Це порядок формування доходів, віднесення витрат, визначення ставок податків, норми, нормативи та інші. Умови бюджетних відносин мають бути узгоджені з їх принципами, не вступати в протиріччя з ними. Це по суті техніка бюджетних розрахунків. Однак непотрібно ні применшувати і перевищувати її значення. Без досконалої техніки не може нормально функціонувати механізм, але найдосконаліша техніка не допоможе, якщо механізм складено з зіпсованих, або зношених інструментів.
Надзвичайно важливе місце в системі управління бюджетним механізмом займають норми витрат на утримання бюджетних установ та ставки зарплати, пенсій, стипендій. Необгрунтовані або не взаємозв'язані норми і нормативи можуть розладнати роботу найдосконалішого механізму. Головна вимога до них полягає в тому, щоб їх встановлення та зміна базувались на соціальній спрямованості та на науково обгрунтованій методиці.
Функціонування бюджетного механізму забезпечується через організаційні структури, які характеризують надбудову суспільства. Це правове регламентування, планування та організація. Правове регламетування полягає в розробці й прийнятті законодавчих актів з фінансів, бюджету, грошового обігу, кредиту, валютних стосунків. Ця функція покладається на органи державної влади. Фінансове планування полягає, в першу чергу, в розробці основного фінансового плану держави, яким є бюджет затверджений законом. Функції організації бюджетної діяльності покладено на органи державного управління і безпосередньо на Міністерство фінансів, податкові служби, Національного банку. Ефективність управління бюджетним механізмом залежить насамперед від чітких і злагоджених дій цих органів.
Становлення самостійності Української держави, перехід економіки із планових засад господарювання на ринкові вимагають нових підходів до формування її соціально-економічної стратегії та розробки законодавчої бази, спрямованої на досягнення стратегічних завдань.
Результати функціонування економіки України та її бюджетної системи за останні роки дають підстави стверджувати, що економічна політика в цілому, та бюджетна, зокрема, не були спрямовані в належне русло і у достатній мірі не сприяли розвитку економічної системи у ринкових умовах, внаслідок чого поглибилася економічна криза, скоротилися обсяги валового внутрішнього продукту, національного доходу, державного і місцевих бюджетів тощо. Прийняті законодавчі акти та заходи організаційного характеру дещо сповільнили кризові явища, але до радикальних змін не призвели. Одними із причин такого становища вважаємо, що, з одного боку, перехід економіки від планових принципів функціонування до ринкових мав базуватися на новій соціально-економічній доктрині, яка мала б бути покладена в основу всієї економічної політики держави. Зрозуміло, що формування економічної системи ринкового типу виключно на базі планової економіки є неефективним, оскільки функціонування економічного механізму у цих системах суттєво відрізняється. Законодавча база була розроблена з урахуванням вимог ринку без зміни змісту економічних відносин. Накладання двох несумісних елементів таким

 
 

Цікаве

Загрузка...