WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

повноважень і закріплення під відповідні повноваження джерел доходів, у тому числі дотацій та субвенцій. Стабільність джерел мобілізації надходжень до місцевих бюджетів і визначення сум дотацій на основі єдиного (формульного) підходу стимулюватиме зростання та приріст доходів бюджетів за рахунок нарощування й розширення податкової бази. ліквідації та недопущення виникнення податкової заборгованості, а також єдиної практики бюджетного планування та визначення міжбюджетнихтрансфертів для бюджетів усіх рівнів.
3. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні.
Досягнення позитивних результатів у реальному секторі економіки можливе при вирішенні проблем, пов'язаних з формуванням бюджетних коштів. Нормальний відтворювальний процес може існувати лише за умов наявності відповідних фондів нагромаджень та споживань. Ці доходи безпосередньо пов'язані з процесом формування бюджету.
Бюджет, як зазначалось, має безпосередній тісний взаємозв'язок з економікою. Розподіляючи та перерозподіляючи створений у суспільстві ВВП бюджет формує одночасно певну систему економічних інтересів, які діалектично впливають на виробництво, стимулюючи чи, навпаки, стримують зростання ВВП. При цьому не механічно сам по собі впливає на соціально-економічний розвиток держави, а через відповідний механізм, який відображає напрями, характер і сутність функціонування державного бюджету в суспільстві. Саме через дію такого механізму повинні визначатися аспекти створення конкурентного середовища в економічному просторі України, суспільних умов для найбільш повного забезпечення економічних прав і свобод людини.
На кожному етапі розвитку цивілізованої держави органи законодавчої влади й управління повинні розробити такий бюджетний механізм, який забезпечив втілення поставлених завдань. За умов розбудови Української держави реалізація специфічних завдань вимагає нетрадиційних підходів до розробки бюджетного механізму.
Ефективне функціонування бюджетного механізму можливе при умові створення належної законодавчої та нормативної бази. Від того, наскільки ця база буде враховувати об'єктивні економічні закони та закономірності розвитку суспільства, особливості відповідного етапу розвитку держави, інші внутрішні та зовнішні фактори, залежатиме рівень соціально-економічного розвитку держави, її фінансовий стан, фінансові можливості та перспективи. Тому для досягнення поставлених стратегічних завдань, розробці законодавчого та нормативного забезпечення, функціонування і розвитку бюджетного механізму з боку суспільства повинна звертатися особлива увага.
Розглядаючи бюджетний механізм в цілому, а також особливості його підсистем, питання наявності якісної законодавчої та нормативної бази, особливих підходів до її формування та удосконалення займають центральне місце. Так, з одного боку, без розробки відповідного законодавчого та нормативного забезпечення неможлива цивілізована організація бюджетного процесу в державі та механізму його здійснення. Тому створення такого забезпечення відноситься до вхідних підсистем бюджетного механізму. З другого боку, функціонування бюджетного механізму на кожному етапі бюджетного процесу, чіткий взаємозв'язок між підсистемами, важелями, елементами забезпечується виключно наявними законами, іншими нормативними актами, які регулюють бюджетні відносини у країні. Тому наявність якісних законодавчих та інших нормативних документів створюють умови ефективного функціонування обслуговуючих та заключних підсистем бюджетного механізму, а також досягнення високих кінцевих результатів впливу його на рівень соціально-економічного розвитку суспільства.
Структура бюджетного механізму відображає такі основні групи бюджетних відносин, як бюджетні норми і нормативи, бюджетні стимули, бюджетні резерви, відповідно до них існують різні форми методи перерозподілу грошових коштів між сферами їх використання. Тому в бюджетному механізмі, в залежності від форм прояву бюджетних відносин слід виділити такі структурні ланки: методи мобілізації грошових коштів до державного бюджету; форми та порядок надання бюджетних коштів суб'єктам господарювання; способи міжбюджетного розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів і маневрування ними[12,c.116]. .
Перераховані ланки бюджетного механізму в свою чергу містять відповідні елементи. Так, бюджетний механізм мобілізації грошових коштів, характеризується податковими і неподатковими методами поступлення фінансових ресурсів, отримує своє вираження в конкретних видах податків - податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток і інших. Механізм надання бюджетних коштів підприємствам, організація і закладам реалізується при допомозі відповідного фінансування, та кошторисного забезпечення грошовими коштами. Механізм міжбюджетного розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів характеризується закріпленням доходів за відповідними ланками бюджетної системи та різними методами бюджетного регулювання - дотацій, субсидій, субвенцій.
Практика бюджетного регулювання та тенденції, які мають місце у механізмі її реалізації, свідчать про невідповідність бюджетного регулювання, тим завданням, які воно повинно вирішувати в якості ефективної підсистеми бюджетного механізму. Так, з року в рік скорочується використання такої форми регулювання як процентні відрахування від регулюючих доходів при постійному розширенні бюджетного дотування, що знижує зацікавленість органів місцевого самоврядування у пошуку резервів зміцнення доходної бази місцевих бюджетів і розвиває споживацькі тенденції.
Протидією цьому є реформування бюджетного регулювання, а саме: є зведення до мінімуму різного виду дотацій та субвенцій, розширення власної доходної бази та удосконалення механізму процентних відрахувань. Саме у процесі виконання планів по регулюючих доходах органи місцевого самоврядування однаково зацікавлені у виконанні державного бюджету і своїх бюджетів.
Таким чином податкові відносини для бюджетного механізму завершуються формуванням доходів бюджету, хоч на цьому перерозподільчі процеси не завершуються, а знаходять своє продовження. Тому механізм оподаткування є лише важливою складовою часткою бюджетного механізму в цілому, так як від величини мобілізованих коштів у централізований фонд залежать фінансові можливості держави.
Кожній структурній ланці і елементу бюджетного механізму відповідають свої функціональні особливості, вони обумовлені тими завданнями та цілями, для вирішення яких призначені. Не дивлячись на відносну самостійність, елементи і ланки бюджетного механізму функціонують як єдине ціле. Саме взаємозв'язок дії всіх структурних ланок і елементів забезпечує синхронність функціонування бюджетного механізму в цілому.
Окремі ланки бюджетного механізму можуть взаємозамінятись, тому на практиці вони використовуються як рівнозначні чинники, взаємнопов'язуючи одне одного для вирахування суми доходів чи видатків

 
 

Цікаве

Загрузка...