WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

сплачених його сум до бюджету (вхідного ПДВ), спричинило формування посередницьких структур щодо здійснення експортних і прирівняних до них операцій з метою одержання, крім виручки від реалізації, права на відшкодування частини попередніх витрат у формі сум вхідного податку на додану вартість.
Виникнення та реалізація права навідшкодування платникам податку на додану вартість не зобов'язує їх здійснювати розрахунки з по-стачальниками за одержані продукцію, товарно-матеріальні цінності, ви-конані роботи, надані послуги, а також сплачувати належні платежі до бюджету та загальнодержавних цільових фондів.
За таких умов бюджет став джерелом фінансування (відшкодування) частини витрат підприємницьких структур, а доходи його не стали стабільними.
Цей Закон передбачає стимулювання інвестиційної діяльності підприємств і такі заходи необхідно підтримувати. Однак ці інвестиції відбуваються за рахунок непрямого бюджетного фінансування, зменшення надходжень до бюджету без належного обліку державного відстежування та контролю за використанням таких коштів. Введення цих двох законів спричинило зупинення номінального їх зростання та доходів бюджету в цілому в 1997 р. та наступні роки. Доходи бюджету України становили: в 1997 р. - 28.1, у 1998 р. - 28.9 і в 1999 р. -32.9 млрд. грн., тобто номінальне залишалися майже на одному рівні, а реальна їх величина постійно падає. Однак навряд чи можна не погодитися, що саме в середині 90-х років минулого століття відбулося призупинення зростання доходів бюджету, почався відтік капіталу в "тіньовий" сектор. Прийняття цих двох законів ускладнило фінансову ситуацію і стало однією із причин зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Доходи бюджету досі не можуть стати стабільними через закладену ідеологію відшкодування вхідного податку на додану вартість, формування валових витрат і нарахування амортизаційних відрахувань для підприємств-платників податку на прибуток.
Прийняттю зазначених законів мала передувати клопітка робота з вивчення досвіду справляння відповідних податків у країнах Світового співтовариства, що дало б можливість адаптувати національне законодавство й упередити виникнення проблеми відшкодування вхідного ПДВ.
Такі закони вимагають окремої програми щодо їх впровадження. експертної оцінки щодо наслідків реалізації, великої ідеологічно-роз'яснювальної роботи, узгодження потреби у фінансуванні державних видатків з планом мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Третя проблема - мобілізація та збільшення доходів бюджету. Її пов'язано з проведенням державної політики регулювання податкового навантаження, визначення оптимального рівня розподілу, перерозподілу та споживання новоствореної вартості між суб'єктами суспільно-економічних відносин. Державна політика поміркованості, прагматизму та гнучкості в регулюванні оптимальності податкового навантаження особливо актуальна в період формування правових засад і економічних відносин ринкового середовища, що забезпечить стабільність і поступове зростання державних доходів шляхом упередження розширення "тіньового" сектору економіки.
У період, коли економіка України знаходилася в глибокій, затяжній кризі, виробничі потужності підприємств простоювали, зростало безробіття, вводилися важелі фіскального напряму та адміністративно-фіскальні методи державного регулювання. З метою забезпечення фінансування зростаючої потреби у видатках було обрано шлях пошуку збільшення надходжень до бюджету методом розширення переліку податків, зборів і обов'язкових платежів із застосуванням досить високих податкових ставок за відсутності єдиного підходу в їх справлянні та веденні пільгового режиму оподаткування для окремих галузей, територій та платників податків.
Фактором, що суттєво позначається на доходах бюджету, є надання податкових пільг. Зниження податкового навантаження за рахунок надання пільг призводить до порушення принципу нейтральності оподаткування і засвідчує активний вплив держави на економічні рішення суб'єктів господарської діяльності.
Кабінет Міністрів України постановою "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1998 рік та заходи щодо забезпечення своєчасного формування показників зведеного та Державного бюджетів України на 2000 рік" (від 19-04.99 № 620) доручив Міністерству фінансів та Державній податковій адміністрації до прийняття Податкового кодексу України не розглядати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації щодо надання пільг з оподаткування. Незважаючи на це, після виходу зазначеної постанови Урядом прийнято понад 100 рішень із надання податкових пільг.
У цілому сума пільг, наданих платникам у 1999 р., становила майже 18 млрд. грн., збільшившись порівняно з попереднім роком на третину. Значні суми пільг отримали платники податків міста Києва та Дніпропетровської області, відповідно 35 та 16 % загальної суми наданих пільг по Україні.
У загальній сумі наданих пільг найбільшу питому вагу посідають пільги з податку на додану вартість - понад 80 %, з податку на прибуток - майже 10 %, з акцизного збору - більше 4 %.
Існуюча система податкових пільг вимагає серйозного, глибокого аналізу з подальшим її переглядом і суттєвим скороченням. Недосконалість системи пільг значно звужує можливості наповнення бюджету, підриває фінансову дисципліну, а також впливає на перерозподіл ресурсів в економіці на користь неефективних і неконкурентоспроможних підприємств.
Значний вплив на обсяг надходжень до бюджету має зміна об'єкта оподаткування. Аналіз даних за 1999 р. свідчать, що внаслідок зміни об'єкта оподаткування бюджетом недоодержано 1150 млн. грн.
Порушенням податкового процесу є прийняття законодавчих актів щодо реструктуризації податкової заборгованості. Реструктуризація заборгованості, тобто відстрочка і розстрочка платежів, як правило, збільшує недоїмку до бюджету, відстрочені й розстрочені платежі своєчасно не вносяться до бюджету. Станом на 1 січня 2000 р. була несплачена реструктуризована податкова заборгованість становить 231,9 млн. грн. Слід підкреслити, що Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості" (від 05.06.97 № 314-97) передбачалося, що списання та реструктуризація податкової заборгованості буде одноразовим заходом, але на противагу цьому рішенню протягом 1998-1999 рр. було прийнято цілий ряд законодавчих актів, які передбачали проведення списання та реструктуризацію податкової заборгованості окремим платникам і цілим галузям.
Усього (станом на 01.01.2000) платникам податків надано відстрочку на 3,6 млрд. грн. Таким чином, втрати надходжень до державного бюджету в 1999 р. можна оцінити в сумі 43,4 млрд. грн., що більше ніж у два рази пе-ревищує його фактичний обсяг.
Розмір валового внутрішнього продукту безпосередньо впливає на обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...