WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

2005 року шляхом поліпшення демографічної ситуації; підвищення рівня реальної заробітної плати, доходів населення та його соціального захисту; розв'язання проблеми погашення заборгованості із заробітної плати тасоціальних виплат; подолання тенденцій подальшого розшарування суспільства за рівнем доходів; удосконалення системи надання адресної допомоги найнезахищенішим верствам населення; реформування системи соціального страхування та пенсійного забезпечення; забезпечення продуктивної зайнятості населення; реалізації заходів щодо підтримки безробітних; підвищення рівня безпеки праці [68 ,c.12].
Ринковий механізм господарювання змінює акценти у витрачанні державних коштів. Соціальна орієнтація ринкової економіки передбачає спрямування більшої частки бюджетних коштів на задоволення потреб населення - утримання об'єктів соціально-культурної сфери та соціальної інфраструктури, надання допомоги незахищеним верствам населення. Відповідно, спостерігається зменшення як абсолютних, так і відносних розмірів коштів, що спрямовуються на розвиток господарського комплексу, утримання підприємств державного сектора, надання дотацій збитковим структурам.
Таким чином, пріоритетним напрямом фінансування з державного бюджету у 2004 році є соціальні видатки. Якщо видатки зведеного бюджету за розрахунками збільшують проти запланованих на поточний рік на 25,2%, то видатки соціального спрямування збільшуються на 52%. Питома вага цих видатків зростає у наступному році до 44,2% при 40,9% у 2002 році.
У розрахунках до державного бюджету також враховано підвищення заробітної плати працівникам освіти, охорони здоров'я, науки, культури та інших галузей соціально-культурної сфери в середньому на 25%.
Крім того, у державному бюджеті знайшли відображення заходи щодо вирішення ряду інших важливих соціальних питань. Зокрема, видатками на освіту забезпечено часткове виконання положень ст. 57 Закону України "Про освіту" щодо виплати педагогічним працівникам грошової винагороди. Передбачено 5 млн. гривень на надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах, 70 млн. гривень на пільговий проїзд для студентів.
На придбання шкільних підручників передбачено 108 мли. гривень, що більше планових призначень на цю мету в 2000 році на 6,5 мли. Гривень. Додатково 8,5 млн. гривень передбачено на виготовлення програмно-методичної літератури та підручників для вищої школи, на комплексні заходи із всебічного розвитку української мови - 28 млн. гривень, 20 млн. гривень передбачається спрямувати на реалізацію Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл.
Найактуальнішою залишається проблема обсягів кредитування реального сектору економіки, а також проблема величини процентних ставок. 40-45-відсоткові процентні ставки 2003 року - відволікають значні кошти від соціальної сфери. Слід зауважити, що коли США виходили із кризи, то процентні ставки були такі: 1934 рік - 0%, 1935-1940 роки -0,6%, 1941, 1942 роки - 0,8%, а дефіцит бюджету в 1943 році становив 35 відсотків до ВВП.
Значні фінансові ресурси вкладатимуться в 2004 році у вугільну промисловість і сільське господарство. По вугільній промисловості передбачені видатки державного бюджету у сумі 1,9 млрд. гривень, що визначено Програмою реформування та фінансового оздоровлення підприємств вугільної промисловості України. На підтримку сільського господарства, інших галузей агропромислового комплексу та лісового господарства передбачається спрямувати з бюджету 1 млрд. 130 мли. гривень, або в 1,6 разу більше, ніж у минулому році.
З метою повноти і прозорості відображення у державному бюджеті стану} державного боргу, починаючи з 2003 року всі операції, пов'язані зі зміною державного боргу, відображаються у показниках державного бюджету шляхом включення до бюджету показників за операціями щодо системних позик, інституційних та інвестиційних проектів, операцій з виконання гарантійних зобов'язань держави, які до набрання чинності державних гарантій є умовними зобов'язаннями держави [68 ,c.17].
Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2004 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, попередньо оцінюються у 10,1 млрд. гривень, з яких 37% або 3,7 млрд. гривень, - виплати за внутрішнім боргом і 63% або 6,4 млрд. гривень, - виплати за зовнішнім боргом за розрахунковим курсом 6,3 гривень за 1 долар США. Надходження фінансових ресурсів із внутрішніх джерел передбачаються за такою структурою: надходження від випуску ОВДП - на суму 1,7 млрд. гривень; надходження від випуску ощадної позики 2003 року - на суму 0,4 млрд. гривень. Зовнішнє запозичення на фінансування загального фонду державного бюджету в 2004 році очікується виключно за рахунок довгострокових пільгових позик.
У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовим підгрунтям для здійснення соціальних перетворень, переходу на новий, вищий рівень соціального обслуговування населення. Крім того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розташування громадян за їхніми матеріальними статками, що викликано переходом до ринкових умов господарювання.
2. Фактори , що впливають на формування доходів державного бюджету.
Обсяг ресурсів, що концентрується в державному бюджеті - одна із ключових проблем діяльності держави в умовах ринку. Об'єктивність процесу концентрації частини валового внутрішнього продукту в розпоря-дженні держави є сьогодні загальновизнаною. Це зумовлено загальною метою суспільного виробництва, яку коротко можна подати так: зростання добробуту всіх і кожного громадянина зокрема.
У цьому зв'язку дуже важливо знайти найдосконаліші й економічно виправдані форми і методи мобілізації коштів у розпорядження держави, а для стійкості її фінансового становища правильно визначити фактори, що впливають на процес мобілізації ресурсів.
На рівень доходів державного бюджету впливають зовнішні та внутрішні фактори (Рис.2.14.). вони можуть мати економічне, соціальне, політичне, національне спрямування. Розглянемо лише економічний напрям як найбільш вагомий.
Усі фактори, які впливають на виконання дохідної частини бюджету, можна поділити на дві групи: економічні та організаційні. До економічних слід віднести склад і структуру доходів, зміну об'єкта оподаткування і зміну ставок податку. До організаційних факторів відносяться стабільність податкової системи, платіжна дисципліна, організація взаєморозрахунків в економіці, податкова культура, наявність санкцій, у тому числі кримінальне відповідальності за несвоєчасну сплату податків та інших платежів, оптимізація податкового процесу.
Розмір майбутнього доходу може також здійснюватися виходячи з та-ких змін чинників, що безпосередньо визначають обсяг доходу,

 
 

Цікаве

Загрузка...