WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

Стан бюджету та фактори, що впливають на нього - Курсова робота

чином, звичайно, призвело до негативних наслідків, чого і слід було чекати.
Вивчення досвіду законотворення у розвинутих країнах Заходу і перенесення цієї практики в Україну. Ми вважаємо недоцільним, а в деяких випадках, шкідливим копіювання законодавства інших розвинутих країн та їх автоматичне перенесення в Україну, так як наша держава знаходиться в інших умовах, що вимагає розробки власної економічної системи ринкового типу, власної законодавчої бази, специфічних для України, які б базувалися на власній основі [12,c. 36].
Вітчизняне законодавство в галузі економіки, включаючибюджетне, доцільно формувати з врахуванням таких умов:
" наукове обгрунтування, що базується на всебічному врахуванні об'єктивних економічних законів та закономірностей розвитку суспільства;
" врахування особливостей сучасного стану соціально-економічного розвитку країни, історичного досвіду, природно-кліматичних, географічних, екологічних, демографічних умов, національних традицій, менталітету народу, умов внутрішньої та міжнародної обстановки тощо;
" вивчення і використання попереднього досвіду господарського і фінансового будівництва національної економіки;
" врахування власних помилок і помилок інших держав при формуванні окремих напрямів економічної політики;
" використання системного комплексного підходів при формуванні всіх напрямів реалізації засад економічної політики та розробці законодавства тощо.
?
Висновки
Економічне оновлення України об'єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки.
Обсяг ресурсів, що концентрується в державному бюджеті - одна із ключових проблем діяльності держави в умовах ринку. Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, щ о використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку.
Об'єктивність процесу концентрації частини валового внутрішнього продукту в розпорядженні держави є сьогодні загальновизнаною. Це зумовлено загальною метою суспільного виробництва, яку коротко можна подати так: зростання добробуту всіх і кожного громадянина зокрема.
Фінансово-податкові реформи та напрями формування економічних відносин мають бути направлені на забезпечення стабільності та сталої тенденції зростання доходів бюджету шляхом:
" прийняття ефективного й забезпечення стабільності чинного за-конодавства, його простоти й однозначності в трактуванні, а також розробки відповідного дієвого механізму планування та регулювання податкового навантаження;
" проведення інвентаризації діючих пільг, пільгових режимів на предмет відповідності їх вимогам часу та ефективності;
" прийняття спеціального закону про пільги, визначення змісту, статусу, об'єкта й суб'єктів, необхідності їх і напрямів фінансування;
" запровадження державного обліку та контролю за використанням коштів непрямого бюджетного фінансування;
" пошуку резервів мобілізації доходів бюджету за рахунок впровадження оподаткування нерухомості;
" розширення податкової бази за рахунок легалізації та регулювання доходів юридичних і фізичних осіб;
" уніфікації акцизного збору, платежів за спеціальне використання природних ресурсів як податку та зменшення рівня непрямого оподаткування в частині справляння ПДВ.
Список використаної літератури:
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - Українсько-правнича фундація - К., 1996.
2. Бюджетний Кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21 червня 2001 року №2542-III // Офіційний вісник України - К., 2001, - №29.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" №2120-III від 7.12.2000 р. // Офіційний вісник України. - К., 2000, - №52.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" // Офіційний вісник України. - К., 2002, - №2, с.50.
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" // Урядовий кур'єр. - 10 січня 2003 року, №4.
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004рік" // Урядовий кур'єр.
7. Закон України "Про систему оподаткування" Із змінами за1999 рік.. - Діло. - 1998.
8. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2001 рік (Бюджетна резолюція) // Праця і зарплата. - 2000. - №26.
9. Про структуру бюджетної класифікації України (Постанова Верховної Ради України №327 / 96 - ВР від 12.07. 1996) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №42.
10. "Про затвердження порядку застосування непрямих методів визначення обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість" (Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1998 р. № 1997). // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №42.
11. Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік // Фінанси України. - 2001. - №8.
12. Антологія бюджетного механізму / Під редакцією доктора економічних наук, професора С.І. Юрія. - Тернопіль, "Економічна думка", - 2001.
13. Андрущенко В., Федосов В. Фінансово-скарбові інститути ко- зацької України // Київ. - 1993. - № 7. - С. 129-136.
14. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як україн
ський феномен. - К.: Заповіт, 1995. - 173 с.
15. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблемптика державних фінансів). - Львів: Каменяр. - 2000. - с. 86.
16. Бескид Й.М. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку української держави // Наукові записки. Серія: економіка, - 2001. - №7. - с. 81.
17. Бондарчук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу// Фінанси України. - 2003. - №4. - с.15.
18. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. - 2001. - №5. - с.25.
19. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України, - 2002, - №6, - с. 139.
20. Бюджет - 2002 // Економіст. - 2003. - №1. - с. 25.
21. Бюджетний і Податковий Огляд. Четвертий квартал 1998 р.
Річний звіт 1998 р.: Аналітичні статті, коментарі, таблиці / І. Шпак,
Р. Лаліберте, П. Рікой та ін.; Група фіскального аналізу при Коміте
і Верховної Ради України з питань бюджету. - К., 1999. - с. 96
22. Бюджетний і Податковий Огляд. Аналіз проекту бюджету на 2003р. Поданого КМУ на перше

 
 

Цікаве

Загрузка...