WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів - Реферат

Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів - Реферат

від основних. Крім того, зосеред-ження уваги на дослідженні економічних відносин при з'ясуванні сутності фі-нансів дає змогу вести пошук внутрішньо необхідних сталих зв'язків у межах таких відносин, а отже, націлює на вивчення економічних законів розвитку та функціонування, властивих таким відносинам.
Отже, методологічно й теоретично правильним є підхід тих учених, які при дослідженні сутності фінансів акцентують увагу насамперед на тих економічних відносинах, які виражає ця категорія. Водночас точка зору В. Опаріна, який зводить фінанси лише до грошових відносин, є звуженою Річ у тім, що грошові відносини є лише однією зі складових економічних відносин. Оскільки фінанси і гроші тісно пов'язані (але не всякі гроші є фінансами), то деякі автори використовують поняття "фінансово-грошові відносини". У ньому також відображено тісний взаємозв'язок між витратами держави і законами грошового обігу.
Певні розбіжності існують у поглядах авторів, які визначаюсь фінанси через сукупність або систему економічних відносин. Виявлення позитивних та негативних сторін розбіжностей, в яких ідеться про те, з приводу чого виникають і розвиваються такі відносини, які етапи вони проходять та інше, також потрібне для обґрунтування авторської точки зору на проблему. Проте цей аспект аналізу виходить за межі нашої статті, тому зосередимо увагу на дослідженні структури економічних відносин, що, в свою чергу, слугує методологічною основою для висвітлення порушеної теми.
Річ утім, що в сучасній економічній літературі триває активна дискусія щодо категоріальної визначеності економічних відносин, наявності у них окремих елементів, що має безпосередній стосунок до глибшого розуміння економічних відносин у межах фінансів.
У фінансовій теорії немає єдиної концепції. Найпоширенішою з-поміж них є розподільна концепція. З вітчизняних вчених найвлучніше з цього приводу висловився В.М. Опарін: "Фінанси,- сукупність економічних відносин, пов'язаних з обміном, розподілом і перерозподілом у грошовій формі вартості валового внутрішнього продукту (ВВП), а в певних умовах і національного багатства".
Тому методичною основою фінансової політики деякі автори вважають розподільну концепцію. Так, І.Й. Малий вважає "... в основу фінансової політики закладено економічні закони розподілу створеного продукту, які становлять вихідну методологічну основу фінансів і фінансової політики. Чотирьохфакторна теорія функціонального розподілу створеного продукту відображає об'єктивну (факторну) сторону фінансової політики, суб'єктивну ж - фіскальність держави щодо перерозподілу ВВП з метою виконання своїх функцій. Фінансова політика рівною мірою стосується розподілу та створення ВВП. Тому методологічною основою фінансової політики є увесь вартісний процес розширеного відтвореного суспільства.
Однак не всі вітчизняні вчені поділяють думку щодо розподільної концепції. Так, характерною ознакою фінансів визнається "формування й використання фондів фінансових ресурсів у процесі руху вартості валового внутрішнього продукту". О.Д. Василик і К.В. Павлюк у своєму підручнику зауважують, що "...сьогодні фінанси слід розглядати насамперед як економічну категорію, що відображає сукупність відносин, пов'язаних зі створенням, розподілом і використанням фондів фінансових ресурсів". Фінанси - це "...сукупність економічних, грошових відносин, що виникають у процесі виробництва, розподілу і використання сукупного суспільного продукту, національного доходу, національного багатства і пов'язані з формуванням, розподілом і використанням валового доходу, грошових накопичень і фінансових ресурсів підприємств". У цих висловлюваннях автори недвозначно констатують, що фінанси пов'язані і зі створенням, і з розподілом ВВП і національним доходом.
Деякі автори при визначенні фінансів вказують на загальновідомі речі. "Фінанси - це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов'язано з об'єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту"; "Фінанси підприємств - це об'єктивна реальність, що проявляється у фінансових стосунках між підприємствами та державами і державними інституціями з приводу організації формування, розподілу та використання фінансових ресурсів у процесі відтворення".
Треба зауважити, що усі конкретні форми економічних відносин, тобто економічних категорій: товар, гроші, податки, ціна, фінанси, бюджет і тому подібне виникли у певному періоді розвитку людського суспільства і є об'єктивною реальністю. Тому акцентування уваги на таких моментах при визначенні конкретної економічної категорії "фінанси" не додає змістовного відтінку до її розуміння.
Фінанси це система грошових відносин, пов'язаних з рухом грошових по-токів з формування, розподілу й використання фінансового капіталу суб'єкта-ми господарювання і державою, внутрішніх і міжнаціональних економічних відносин у процесі суспільного розширеного відтворення.
Внутрішня властивість фінансів виражена в його функціях. Фінанси виконують відтворювальні., розподільні та контрольні функції.
Якщо дві перші функції безпосередньо випливають із визначення фінансів, то третя - контрольна функція - потребує пояснення.
Відтворювальний процес завжди здійснюється у визначеній кількісній і вартісній пропорції, її порушенні, диспропорції (дефіцит, збитки, на заборгованість) і відображаються у грошових потоках. Фінанси тут виступають як індикатори виникнення фінансових порушень, їм властива потенційна можливість контролювати на всіх стадіях відтворювальний процес. Усе впирається у те, щоб якнайкраще організувати цю потенційну можливість фінансів на мікро- і макрорівнях.
Висновки
Формування фінансового капіталу неможливе без вартісного розподілу ВВП, водночас не може бути вироблено ВВП без використання фінансового капіталу в різних видах його призначення. Тому створення й розподіл у такому разі треба розглядати як єдиний економічний процес.
Завдяки фінансам у суспільному відтворювальному процесі створюється фонд відшкодування, отримують доходи, здійснюють інвестиційні вкладення і здійснюють розширене відтворення виробництва. Таким чином, фінанси - це насамперед сукупність економічних відносин, що виникають у процесі суспільного відтворення, виявляють себе як економічна категорія.
З іншого боку фінанси можна визначити, як систему відносин економічної власності, що складається між державою, підприємницькими структурами, домогосподарствами та іншими суб'єктами з приводу привласнення частини ВВП (а отже, їх формуванням, розподілом та використанням), з метою виконання державою покладених на неї функцій.
Список використаної літератури
1. Мочерний С.В. Сутність фінансів у контекстіекономічних відносин //Фінанси України. - №3. - 2005. с.16-22.
2. Нам Г.Г.Фінансова наука і сьогодення//Фінанси України, №8.- 2005.
с.153-158.
3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник - К.: Знання. - 2004. с. 483.
4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: "НІОС". 2001. - с.382.
5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К. - 2003. с.7.
6. Малий І.Й. Теоретичні засади державної політики//Фінанси України. - 2002. - №9. с.16-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...