WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

1. Виплати пенсій:
до фонду заробітної плати. - за віком;
2. Страхові платежі найманих працівників - за інвалідністю;
у розмірі 1-2% із заробітної плати та - за вислугу років;
інших доходів. - інших видів.
3. Цільові надходження з бюджету на 2. Виплати допомог на догляд за дитиною.
виплату пенсій військовослужбовцям, 3. Реалізація державних, регіональних і
працівникам органів Міністерства обласних програм соціальної підтримки
внутрішніх справ, інвалідам з дитинства. пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших
4. Доходи від розміщення тимчасово категорій громадян, що потребують допомоги.
вільних коштів Фонду. 4. Утримання органів Пенсійного фонду.
5. Добровільні внески та пожертвування, 5. Організація і проведення масово-
інші доходи. роз'яснювальної роботи.
Касове виконання забезпечує поштово-пенсійний банк "Аваль".
Формування і використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється за такою схемою:
Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Джерела доходів Напрями видатків
1. Внески роботодавців у розмірі 2,5% 1. Виплати допомог:
до фонду заробітної плати. - за тимчасовою непрацездатністю;
2. Страхові платежі найманих працівників - у зв'язку з вагітністю і пологами;
у розмірі 0,25-0,5% із заробітної плати - при народженні дитини;
та інших доходів. - по догляду за дитиною до досягнення
3. Асигнування з бюджету. нею трирічного віку;
4. Благодійні внески. - на поховання;
2.Витрати на санаторно-курортне лікування
і відпочинок, надання дієтичного харчування.
3. Витрати на забезпечення поточної діяльності
фонду й утримання органів управління.
Управління коштами здійснює Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що є некомерційною самоврядною організацією. Гарантом його діяльності є держава.
Фонд соціального страхування на випадок безробіття є важливим атрибутом ринкової економіки. Його формування і використання характеризується такими джерелами доходів і напрямами видатків:
Фонд соціального страхування на випадок безробіття
Джерела доходів Напрями видатків
1. Внески роботодавців за ставкою 2,5% 1. Виплата допомоги у зв'язку з
до фонду заробітної плати. безробіттям.
2. Страхові платежі найманих працівників 2. Витрати на перекваліфікацію
у розмірі 0,5% від заробітної плати та робітників і службовців.
інших доходів. 3. Витрати на працевлаштування.
3. Асигнування з бюджету.
4. Благодійні внески.
Управління коштами здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - некомерційна самоврядна організація.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків створюється з метою проведення профілактичних доходів з охорони праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. Функціонування фонду здійснюється за такою схемою:
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Джерела доходів Напрями видатків
1. Внески роботодавців у розмірі 0,2-13,8% 1. Пенсії по інвалідності.
від обсягу продажу чи фонду оплати праці 2. Пенсії у зв'язку із втратою
відповідно до рівня професійного ризику. годувальника.
2. Штрафні санкції за порушення 3. Виплати втраченого заробітку.
законодавства з безпеки праці. 4. Виплати одноразової допомоги
3. Доходи від розміщення тимчасово вільних потерпілому і членам сім'ї потерпілого.
коштів. 5. Витрати на медичну і соціальну допомогу
4. Благодійні внески. потерпілим.
Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація - Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.
Склад тимчасових фондів цільового призначення досить мобільний. У різні роки до їх складу в Україні належали фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, фонд розвитку промисловості, фонд конверсії, фонд охорони праці, державний інноваційний фонд, фонд соціального захисту інвалідів та ін.
Особливе місце в системі фондів цільового призначення займав Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. З одного боку, Фонд Чорнобиля можна розглядати як тимчасовий, оскільки він був призначений для ліквідації наслідків аварії. З іншого боку, цей процес триватиме досить довго, внаслідок чого ці видатки мають ознаки постійних. Вони спрямовувались на підтримання безпеки на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження, на переселення жителів із забруднених регіонів, на допомогу та лікування ліквідаторів і осіб, що постраждали внаслідок аварії. З 1999р.формування Фонду скасовано, а його видатки передано до бюджету.
2.3. Державний кредит
Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних фінансів. Він не має ні окремого грошового фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять, як правило, через бюджет), ні відокремленого органу управління. Разом з тим він характеризує особливу форму фінансових відносин держави і тому виділяється в окрему ланку.
Державний кредит безпосередньо пов'язаний з бюджетним дефіцитом, будучи джерелом його покриття. В окремих випадках з його допомогою можуть мобілізовуватися кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Крім того, до

 
 

Цікаве

Загрузка...