WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

Державні фінанси: формування, основи, аналіз структури, основні ланки. Система державних фінансів України - проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

основні виробництва, фонди капітального ремонту, обігових коштів, оплати праці, соціального розвитку, матеріального заохочення тощо.
Держава через законодавство регулює порядок створення й використання всіх указаних фондів і тим самим створює фінансовий механізм управління в державі. Напрямки розвитку цього механізму визначаються фінансовою політикою держави.
Висновок
Державні фінанси - складова частина фінансової системи держави, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток. Вона має свої особливі принципи організації та функціонування. Це зумовлено функціями й роллю держави в регулюванні й забезпеченні економічних, соціальних і демократичних засад життя населення й створенні сприятливих умов для діяльності виробничих і невиробничих структур.
Фінанси виникли та упродовж тривалого часу розвивалися як система мобілізації коштів, матеріальних і фінансових ресурсів для потреб правлячої еліти різних форм державних утворень і оборони своєї території. Для зазначених цілей запроваджувалися різні форми податків, зборів і платежів.
В економічному житті фінанси є досить складним явищем. За їх допомогою держава перерозподіляє значну частину валового внутрішнього продукту, який є головним об'єктом фінансових відносин. З огляду на це фінанси слід розглядати як систему відносин, що склалася в суспільстві в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту.
Державні фінанси - головна ланка фінансової системи держави. Вона опосередковує майже 80% усіх фінансових ресурсів і містить різноманітні фінансові інститути за допомогою яких держава здійснює свою фінансову діяльність. Державні фінанси охоплюють: сукупність усіх бюджетів держави; централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної форми власності; державний кредит.
Усі ланки державних фінансів мають власну сферу функціонування і тісно пов'язані між собою.
Бюджет держави - це основний фонд грошових коштів і визначальна ланка державних фінансів. Він призначений для фінансового забезпечення виконання державою її функцій: управління суспільством, оборони країни, економічної та соціальної. Через бюджет регулюється діяльність усіх сфер і ланок фінансової системи, тобто з позицій управління фінансами це визначальна ланка, яка спрямовує в заданому напрямі розвиток суспільства.
Фонди цільового призначення являють собою централізацію коштів для вирішення конкретних завдань і проблем. Їх характерною ознакою є чітко визначені джерела формування і напрями використання. Створення таких фондів визначається конкретними потребами, тому їх склад досить різноманітний у різних країнах і в різні часи.
Державний кредит відображає відносини, при яких держава виступає позичальником або гарантом за позичками юридичних осіб даної країни. Кредиторами можуть бути юридичні й фізичні особи даної країни та інших країн, уряди інших країн, міжнародні організації та фінансові інституції. Мобілізовані державою кошти спрямовуються на покриття бюджетного дефіциту або в окремий фонд, призначений для інвестицій при випуску цільових позик.
Фінанси державного сектора економіки включають ті самі відносини, що й фінанси будь-якого суб'єкта господарювання, оскільки характер і напрями господарської і фінансової діяльності не залежать від форми власності. Водночас фінансові ресурси й отримані доходи цих підприємств належать державі, а їх фінансова діяльність регламентується державою як на підставі законів, так і у формі державного управління.
Список використаної літератури:
1. Василик О. Д.
Теорія фінансів: Підручник.- К.:НІОС.- 2000.-416с.
2. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай,
Л. Л. Осіпчук та ін. Під керівництвом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая.- К.: МАУП, 2002,- 280с.
3. І. О. Петровська, Д. В. Клиновий
Фінанси. Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ.- 2002.-300с.
4) Кудряшов В. П.
Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, 2002.- 352с.
5. В. Д. Базидевич, Л. О. Баласт рик
Державні фінанси. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб./ За заг. ред.. Базидевича В. Д.- К.: Атака, 2004.- 368с.
6. О. Д. Василик, К. В. Павлюк
Держвні фінанси України: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 608с.
7. Опарін В. М.
Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник.- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.:КНЕУ, 2004.- 240с.
8. О. П. Кириленко Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) Навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2002.- 212с.
9. Василик О. Д.
Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.-383с.:іл.
Додаток А
Зведений бюджет України
Групи доходів та видатків 1996р. 1998р. 2000р.
Доходи
Податкові надходження 82 69 72
з них: Непрямі податки 37 30 30
У тому числі: ПДВ 28 25 22
акцизний збір 5 3 5
мито 4 2 3
Прямі податки 41 37 37
у тому числі: податок на прибуток 22 22 18
прибутковий з громадян 14 11 15
податки на власність 1 1 1
земельний податок 4 3 3
Платежі за ресурсами та інші податкові платежі 4 2 5
Неподаткові надходження 10 15 28
Дефіцит 8 16 -
Видатки
Соціальний захист населення 15 15 13
Соціально-культурна сфера 32 33 39
Фундаментальні дослідження 1 2 2
Економічна діяльність держави 21 19 17
Національна оборона 5 5 5
Управління 12 9 15
Видатки на обслуговування державного боргу
- разом 9 11 10
з них: зовнішнього 6 9 6
внутрішнього 3 2 4
Інші видатки 5 6 6
Профіцит - - 3
Додаток Б
Співвідношення між показниками державних фінансів України і валовим внутрішнім продуктом
Показники 1992 млрд. крб. 1994 млрд. крб. 1995 млрд. крб. 1996 млрд. грн. 1998 млрд. грн.
Валовий внутрішній продукт 5032,7 1203769,0 5451642,0 81,5 103,9
Доходи зведеного бюджету 1103,3 404714,4 1547474,5 21,5 27,5
Ресурси централізованих фондів цільового призначення 707,3 123096,9 529077,8 9,6 15,2
Ресурси державних підприємницьких структур 2532,5 384652,6 1196542,2 .10,5 17,1
Усього державних фінансових ресурсів 4343,1 912463,6 3273094,5 41,6 59,8
Питома вага державних фінансових ресурсів у ВВП, % 86,3 75,8 60,6 51,0 57,5
у тому числі:
доходів зведеного бюджету 21,9 33,6 28,4 26,4 26,5
ресурсів централізових фондів 14,1 10,2 9,7 11,8 14,6
ресурсів державних підприємницьких структур 50,3 32,0 21,9 12,8 16,4

 
 

Цікаве

Загрузка...