WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

1996. - 310 с.
46. Дяконова І.І. Удосконалення методів регулювання доходів і видатків державного й місцевого бюджетів // Фінанси України. -1999. - № 3. - С. 125-129.
47. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова політика України. -К.: Наукова думка, 1997. - 302 с.
48. Єременко В. Основи соціальної економіки .-К.: МАУП, 1997.-168с.
49. Єрохін С., Каніщеноко П. Основи економічної теорії. - К.Юснови, 1996. Ю.Азарян О. Фіскальна політика як засіб впливу на інвестиційні процеси // Вісник Технологічного університету Поділля. - 1999. - №5. - С. 103-107.
50. Завадський Й. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК. - К.: Вища школа, 1994. - 367 с.
51. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" від 19.09.96. //ВВРУ. - 1996. - №45. - ст.238.
52. Закон України "Про внесення змін та доповнень в Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 03.02.1999. // Урядовий кур'єр. -1999.-20 лютого.
53. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.1998 р. / Урядовий кур'єр. -1999. -6 січня.
54. Іванух Р.А. Колобова Л.В. Фінансово-економічна політика держави та її вплив на розвиток аграрної економіки // Фінанси України. -2000. -№ 11. - С. 49-58.
55. Кириленко О.П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. -1996. № 9. - С. 35-39.
56. Конрад Ю., Лунина И. Налоговая политика в Украине: подходы и перспективы // Экономика Украины. -1996. - № 11. - С. 29-36.
57. Костіна Н., Алексеев А., Василию О. Фінанси: система моделей і прогнозів. -К.: Четверта хвиля, 1998. - 304 с.
58. Кравец В. О стратегии банка "Украина" в условиях осуществления экономических реформ АПК // Экономика Украины. - 1997. - № 5. - С. 35-40.
59. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. -1998. -№ 2. - С. 38^8.
60. Крисоватий А., Мельник В. Місцеві податки у США та особливості їх справляння // Фінанси України. -1999. -№ 1. - С. 100-106.
61. Крисоватий А.У. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України, - 1998. - № 1. - С. 64-68.
62. Курдюкова Н. Планирование экономического и социального развития регионов. -К.:Либідь, 1997.-446 с.
63. Кучерявенко Н. Основы налогового права. - Харьков: Эспада, 1996. - 385 с.
64. Лапіченко М. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. -Львів: Світ, 1995.-328с.
65. Лунина И. Местные бюджеты Украины: поиск новых подходов к проведению реформ // Экономика Украины. - 2002. - № 3. - С. 31-41.
66. Магас В. Микроэкономический анализ современных тенденций в аграрной сфере // Экономика Украины. - 2000. - № 2. - С. 13-19.
67. Мельник А. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). - Тернопіль: Збруч, 1997. - 179 с.
68. Михасюк I., Побурко О., Яцура В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів.-К.: Віпол, 1995.-231 с.
69. Мітюков 1.0. Бюджет і бюджетна політика у 1999 році. // Фінанси України. -1999. -№3.- С. 3-17.
70. Москвин А. Проблемы и альтернативы агрореформы // Экономика Украины. -1998.-№!.-С. 44-52.
71. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992. - 683 с.
72. Окунева Л.П. Налоги и налогообложение в России: Учебник. - М.: Финстатинформ, 1996. - 375с.
73. Онишко С. Реальності та перешкоди на шляху до ефективної системи оподаткування // Проблеми фінансово-кредитного регулювання в перехідній економіці: Збірник наукових праць. - К.: Інститут економіки НАНУ.- 1996. -С.46-52.
74. Онищенко А., Юрчишин В. Современный этап формирования аграрной политики: особенности и проблемы // Экономика Украины. - 1997. - № 9. - С. 4-15.
75. Падалка В.М., Михайлик Ю.О., Крапивка В.І. Економічні моделі як засіб прогнозування доходів регіональних бюджетів // Фінанси України. -2001. -№ 6. -С. 8-18.
76. Панасюк Б. Кризис платежей: пути его преодоления // Экономика Украины. 1997.-№11.-С. 4-15.
77. Пивоварський О. Економіка перехідного періоду. - К.: Основи, 1998. - 354 с.
78. Поляк Г. Финансы местных советов. - М.: Высшая школа, 1978. - 214 с.
79. Постановление Верховной Рады Украины "Об основных положениях налоговой политики и налоговой реформе в Украине. // Голос Украины. - 1996. - 10 января. - (№ 4).
80. Проблемные вопросы налогообложения и пути увеличения доходов бюджета. (Из стенограммы заседания Верховной Рады Украины) // Вестник налоговой службы Украины. -1998.- № 3. - С. 9-17.
81. Прокопенко П., Мамутов В., Замойский И.Е. и др. Формирование организационно экономических отношений в производственном комплексе региона. - К.: Наукова думка, 1993. - 273 с.
82. Радіонова І.Ф., Бурлай Т.В. Модель дефіциту бюджету України. // Фінанси України. -1998. -№ 9. - С. 9-15.
83. Романів М. Державний фінансовий контроль і аудит. - К.: НІОС, 1998. - 224 с.
84. Рыбак В. Проблемы формирования доходных источников местных бюджетов // Экономика Украины. -2000. -№ 10. - С. 29-38.
85. Слухай С.В. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад -досвід ФРН // Фінанси України. -2000. -№ 5. - С. 42-53.
86. Сорока І.В, Омелянович Л.О. Підвищення фінансової стабілізації економіки Донецької області // Фінанси України. - 2002. - №8. - С.11-18.
87. Социальные проблемы: оценка и пути решения / Новикова О., Буздуган Ю., Амоша А. и др. - Кн.2: Социальная политика. - К.:Наукова думка, 1995. - 102с.
88. Строев Е. 0 новых ориентирах экономической политики // Вопросы экономики. - 1998. - № 5. - С. 4-13.
89. Терещенко С.І. Досвід корпораційного оподаткування у ФРН. // Фінанси України.-2001.-№11.-С.84-91.
90. Ткаченко Т. Налог на прибыль предприятий и прямые иностранные инвестиции // Экономика Украины. - 2002. - № 4. - С. 26-34.
91. Турчинов О.В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. -К.: Артек, 1995.-117с.
92. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник/ Под ред. Л.А. Дробозиной.-М.: Финансы. ЮНИТИ, 2000. - 479с.
93. Чумаченко Н., Биренберг Б., Вожик Л. и др. Самоуправление и самофинансирование регионов: теория и практика. - К.: Наукова думка, 1994. -211с.
94. Чухно А. Перехід до ринкової економіки. - К.: Наукова думка, 1996. - 278 с.
95. Шевчук В. Становления та розвиток системи державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 61-72.
96. Шепотько Л., Прокопа I., Максимюк О., Гудзинський С. Село: сучасна політика і стратегія розвитку. - К.: Україна, 1997. - 330 с.
97. Энтони Б. Аткинсон, Джозеф Э. Стиглиц. Лекции по экономической теории государственного сектора / Пер. с английского под ред. Л.Л. Любимова. - М.:Аспект Пресс, 1995. - 832 с.
98. Юрко Е. О путях преодоления платежного кризиса // Экономика Украины. -2000.-№4.-С. 18-23.
99. Юхновський І.Р. Податкова політика у сільському господарстві. -К.: Либідь, 1994-216с.
Ярошенко С.П. Поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері // Фінанси України. - 200

 
 

Цікаве

Загрузка...