WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

чином, система формування місцевих бюджетів вимагає удосконалювання, основними напрямками якого можуть бути:
1. Установлення фіксованої частини кожного рівня влади в загальнодержавних податках і її закріплення за відповідним рівнем бюджету на стабільній основі протягом тривалого періоду.
2. Необхідно чіткий розподіл бюджетних повноважень між рівнями бюджетної системи для того, щоб поряд з фінансуванням загальнодержавного соціального захисту місцеві органи влади мали можливість здійснювати свою соціально-економічну й інвестиційну політику, у відповідності зі специфічними економічними інтересами відповідних адміністративно-територіальних утворень.
3. Для посилення дохідної бази місцевих бюджетів доцільно повернути податок на додаткову вартість до складу регулюючих доходів. Крім того, для стимулювання випуску продукції, у тому числі, підакцизних товарів, у розпорядженні місцевих бюджетів необхідно залишити не менш 30% загальних надходжень від акцизного збору і податку на додаткову вартість.
Список використаної літератури.
1. Конституція України.-К.: "Вікар".-1996.
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради -2001. - №37-38.
3. Закон України "Про Державний бюджет на 2000 рік". // Фінанси України -2000. - №3-ст17
4. Закон України "Про Державний бюджет на 2001 рік". // Відомості Верховної Ради 2001. - №14-16 -ст.17
5. Закон України "Про Державний бюджет на 2002 рік". // Відомості Верховної Ради 2002. - №14-16 -ст.17
6. Закон України "Про Державний бюджет на 2003рік". // Відомості Верховної Ради 2003. - №14-16 -ст.17
7. Закон України "Про Державний бюджет на 2004рік". // Відомості Верховної Ради 2004. - №14-16 -ст.17
8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради - 1997. - №24 - ст.170.
9. Закон України " Про плату за землю " Відомості Верховної Ради - 1996. -№1 -ст.210
10. Закон України " Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів " Відомості Верховної Ради - 1997. - №20 -ст.116.
11. Закон України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" Відомості Верховної Ради - 1998. - №6- ст.97.
12. Закон України " Про внесення змін та доповеннь до Закону України " Про систему оподаткування " Відомості Верховної Ради - 1997. - №3 - ст.83.
13. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № ЗО - с. 336.
14. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" № 187 від 28.02.97.
15. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки" № 1166/97 від 18.10.97.
16. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок " . Урядовий курєр - 1998. - №36 - ст.9
17. Указ Президента України " Про Державну програму приватизації на 1999 рік " Урядовий курєр - 1998. - №49 - ст.11.
18. Наказ Міністерства фінансів У країн й, ФДМУ, ДПАУ "Про затвердження Порядку перерахування у 1997 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації об'єктів комунальної власності" № 54/1339/434 від 27.11.97.
19. Постанова Кабінету Міністрів України " Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг " Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1995 .
20. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин " . Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1997.Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных: Справочное пособие. - М.:Финансы и статистика, 1997. - 292 с.
21. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році - стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність".Підсумки виконання бюджетів всіх рівнів 2001-2003 рр.
22. Амоша А.И., Иванов Е.Т. Каноны рынка и законы экономики. - Кн. 2: Процесс производства. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999.- 517с.
23. Антоньєв І.К. Основні напрямки державної фінансовий підтримки агропромислового комплексу // Фінанси України. -1999. -№ 6. - С. 3-7.
24. Бакетт М. Фермерское производство. -М.: Агропромиздат, 1995. - 181 с.
25. Баланюк И. Некоторые научно-методологические аспекты реформирования аграрного сектора экономики // Экономика Украины. - 1998. - № 5. - С. 67-73.
26. Белоконь И. Трудовые ресурсы села (проблемы сезонной занятости). - К.:Наукова думка, 1995. - 268 с.
27. Белопольская В. региональный воспроизводственный процесс как объект управления территорией // Финансы, учет, банки. - 2000.- №3. - С. 27-39.
28. Большой энциклопедический словарь. Расі. - М.: Советская энциклопедия, 1991. - 863с.
29. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України. // Фінанси України. -1998. -№ 9. - С. 3-11.
30. Булкина М. Экономика. Независимый институт российского предпринимательства. -М.: Мысль, 1996. - 181 с.
31. Василенко Л.І., Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України. -1998. -№ 8. - 112-117.
32. Вишневский В. Налогообложение предприятий в Украине. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001.-328с.
33. Вишневський В. До питання про ідею единого податку // Фінанси України. -2000.- №7. -С. 11-18.
34. Власність у сільському господарств/. За ред. Юрчишина В., Саблука П. - К.:Урожай, 1993.-350с.
35. Вместо четырех налогов и шести сборов - один фиксированный. (Из пресс-конференции Председателя ГНА Украины Н. Азарова) // Вестник налоговой службы Украины. - 2002. - № 5. - С. 5-8.
36. Гаврилишин О. Основні елементи теоріїринкової економіки. - К.: Наукова думка, 1997.-З 76с.
37. Галаган Б.Э., Даниленко В.А., Онищук В.М. Справочник по бюджетно-финансовой работе сельских и поселковых советов. -К.: Издательство политической литературы Украины, 1991. - 175с.
38. Гладій М.В., Іванух Р.А. Фінансова політика держави в аграрному секторі економіки // Фінанси України. -2001. -№ 4. - С. 3-14.
39. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: Учебное пособие. -М.: Информационно-издательский дом "Фиминъ", 2000. - 378 с.
40. Глухов В.В., Дольдэ И.В. Налоги: теория и практика: Учебное пособие. -Санкт-Петербург: Специальная литература, 1996. - 410 с.
41. Горбулин В., Михалевич М., Сергиенко И. О некоторых проблемах и результатах финансового и бюджетного прогнозирования в условиях переходной экономики // Экономика Украины. - 1997. - № 2. - С. 31-39.
42. Демкив О. Местные бюджеты США // Экономика Украины. -1995. -№ 6. - С. 81-84.
43. Демьяненко М. Налоговая система АПК в период становления рыночных отношений // Экономика Украины. -1996. - № 11. - С. 37-46.
44. Демьяненко С. К концепции национальной аграрной политики // Экономика Украины. - 1998. - № 1. - С. 22-31.
45. Дикань Л.В. Налогообложение: Учебное пособие. - К: Фактор,

 
 

Цікаве

Загрузка...