WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

перевиконання у 2,1 рази за попередній рік. Надходження до цільових фондів за звітний період перевиконано в 4,6 разу до річного розрахункового показника при перевиконанні в 7,1 разу річного плану за 2000 рік.
Питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі доходів за звітний період становила 59,9 відсотка, що на 0,5 відсоткового пункту перевищує запланований показник на рік (у тому числі прибутковий податок з громадян становив 35,6 відсотка від загальної суми доходів проти
33,9 відсотка від запланованого показника на рік, питома вага податку на прибуток підприємств становила 8,6 відсотка від доходів проти відповідно
9,9 відсотка, плати за землю - 6,6 відсотка проти відповідно 6,3 відсотка, акцизного збору з вітчизняних товарів - 1,1 відсотка проти 0,6 відсотка).
Неподаткові надходження становили 7,8 відсотка від загальної суми доходів місцевих бюджетів, що на 3,8 відсоткового пункту перевищує запланований показник. Доходи від операцій з капіталом становили 0,4 відсотка від доходів, що на 0,5 відсоткового пункту менше від запланованого показника. Питома вага надходжень до цільових фондів становила 2,6 відсотка від доходів, що на
1,9 відсоткового пункту перевищує запланований показник. Офіційні трансферти становили 29,4 відсотка від доходів, що на 5,8 відсоткового пункту менше від запланованого показника .
Спостерігається така динаміка структури доходів за 2001 рік: питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі доходів зменшилась на 3 відсоткових пункти (у тому числі питома вага прибуткового податку з громадян збільшилась на 1,5 відсоткового пункту, податку на прибуток підприємств зменшилась на 2,7 відсоткового пункту, плати за землю зменшилась на 0,8 відсоткового пункту, акцизного збору з вітчизняних товарів збільшилась на 0,3 відсоткового пункту).
Питома вага неподаткових надходжень зменшилась на 1,8 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником попереднього року, доходів від операцій з капіталом збільшилась на 0,3 відсоткового пункту, надходжень до цільових фондів зменшилась на 1,4 відсоткового пункту, офіційних трансфертів збільшилась на 5,9 відсоткового пункту.
Протягом 1997 - 2001 років спостерігається тенденція перевиконання місцевих бюджетів за доходами у порівнянні з розрахунковими обсягами, що враховуються Міністерством фінансів України під час формування державного бюджету на відповідний рік.
Аналіз показників місцевих бюджетів за останні роки свідчить, що найбільшу частку в доходах місцевих бюджетів становлять податкові надходження. Вони мають певні особливості у своїй структурі. Так, надходження від прибуткового податку з громадян до місцевих бюджетів у 2000 році становили 44,9%, у 2001 році - 52,2%, планом на 2002 рік передбачено 58,6%, причому фактичні надходження відрахувань із цього податку були перевиконані у 2000 році на 31, 2% порівняно із запланованими (план - 4,86 млрд. грн.., фактично надійшло 6,38 млрд. грн..), у 2001 році відповідно на 8% (план - 6,93 млрд. грн., фактично надійшло понад 7,5 млрд. грн..), у 2002 році надходження з цього податку були передбачені на рівні майже 9,94 млрд. грн.
Як засвідчує практика, найбільші надходження від прибуткового податку з громадян формують доходи місцевих бюджетів м. Києва, Донецької та Дніпропетровської областей, тобто регіонів із розвинутою промисловою індустрією. Водночас місцеві бюджети Хмельницької та Чернівецької областей (із менш розвинутою промисловою інфраструктурою) вирізняються найбільшою часткою місцевих податків і зборів у своїх доходах [1, с.57].
У податкових надходженнях до бюджетів міст районного підпорядкування й у селищних бюджетах вагоме місце посідають місцеві податки і збори. При формуванні місцевих бюджетів в період до 2002 року місцеві податки і збори зараховувалися до доходів місцевих бюджетів та прямо впливали на визначення обсягу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам. З прийняттям Бюджетного кодексу, місцеві податки і збори виведені за межі розрахунку обсягу трансфертів. Таким чином місцеві органи влади отримали право на відповідні стимули для нарощування цих надходжень
до відповідних бюджетів.
У 2000 році зростання надходжень місцевих податків та зборів не
відбулося, тому що місцеві бюджети остерігалися "ефекту витіснення", коли збільшення надходжень призводило до скорочення обсягу трансфертів з державного бюджету. У 2001 році надходження від податку а рекламу порівняно з 2000 роком зросло вдвічі: з 7,3 млн. грн.. до 15,3 млн. грн.. Надходження від готельного збору за цей період зросли на 76%: з28,5 млн. грн. до 50,2 млн. грн.
До неподаткових надходжень місцевих бюджетів належать надходження коштів від приватизації державного майна, адміністративні штрафи і фінансові санкції, проценти банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами тощо. Найбільше фіскальне значення серед них мають надходження коштів від приватизації майна: у 2000 році - 0,8%, у 2001 році - 8,4% .
За оперативними даними, до місцевих бюджетів у 2003 році надійшло 34 276,3 млн.грн., з них офіційні трансферти становили 11 729,1 млн.грн (Див.рис.2.3).
Станом на 1 січня 2004 року в цілому до дохідної частини загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 22547,2 млн.грн , або 124 відсотки розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік з урахуванням внесених змін.
Порівняно з відповідним періодом 2002 року надходження доходів у співставних умовах збільшилися на 4305,5 млн.грн., або на 23,6 відсотка.
У тому числі до дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2003 рік надійшло 18425,2 млн. грн., або 116,8 відсотка розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік, з урахуванням внесених змін.
Рис.2.3. Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування дотації вирівнювання та субвенцій), [21].
Рис. 2.4. Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) у 2003 році, [21].
Порівняно з надходженням доходів за 2001 та 2002 рік доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за 2003 рік у співставних умовах збільшилися відповідно на 5550,2 млн.грн. та 3280,3 млн.грн., або на 43,1 та 21,7відсотка (Див.рис.2.4.).
З них надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, станом на 1 січня становили 15768,4 млн.грн., або 117 відсотків розрахункового показника Міністерства фінансів України на рік (при плані на рік з урахуванням змін -13480,9млн.грн.).
Рис.2.5. Надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за 2003 рік (у відсотках розрахункових показників Мінфіну на 2003 рік), [21].
За видами місцевих бюджетів розрахунковий показник Міністерства фінансів України на рік виконано:
- бюджетами міст обласного значення - на 116 відсотків;
- бюджетами районів - на 120 відсотків;
- обласними бюджетами - на 115 відсотків.
Рис.2.6.

 
 

Цікаве

Загрузка...