WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота

Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Проблеми забезпечення виконання доходної частини бюджету
Зміст
Вступ.
1. Організаційно-правові засади виконання місцевих бюджетів за доходами в умовах бюджетної реформи
2. Виконання дохідної частини місцевих бюджетів в умовах ринкової трансформації
3. Проблеми та шляхи вдосконалення виконання місцевих бюджетів України в умовах побудови демократичного суспільства.
Висновки і пропозиції.
Література
ВСТУП
Складне становище в економіці держави негативно відбивається на стані місцевих бюджетів України. Механізм виконання місцевих бюджетів малоефективний, підтвердженням тому є нестабільність і недостатність дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність відрегульованих правил міжрегіонального перерозподілу державних доходів, виникнення конфліктних ситуацій у регіонах щодо обсягів трансферного забезпечення. А тим часом роль місцевих бюджетів в управлінні економікою дуже істотна, оскільки вони є значним інструментом впливу на темпи і пропорції суспільного розвитку. Рівень виконання місцевих бюджетів є одночасно й умовою і результатом соціально-економічного розвитку відповідних територій. Тому створення ефективного механізму організації виконання цих бюджетів являє собою, одну з актуальних проблем, від швидкості вирішення якої залежать терміни стабілізації економіки і переходу її до росту.
В даний час проблеми організації виконання формуванням місцевих бюджетів перебувають в центрі уваги вітчизняних і закордонних учених-економістів, що істотно розширили варіанти теоретичних і практичних рішень.
Відповідно до їхніх висновків оптимальний і гармонічний механізм в державному бюджеті (найважливішим з них є податок на додаткову вартість, у 100% розмірі, що надходить у Державний бюджет України) і відсутність стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів не створюють стимулів для більшої мобілізації доходів органами місцевого самоврядування, оскільки ніякі зрушення в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць істотно не впливають на можливості бюджетного фінансування.
Сьогодні до задач по забезпеченню достатнього рівня дохідної наповнюваності місцевих бюджетів необхідно додати також задачу посилення фінансової дисципліни платників податків, що знаходиться поки на низькому рівні. Про це свідчать розміри податкової заборгованості перед бюджетом. У такий спосіб проблеми формування місцевих бюджетів вимагають наукового рішення. Саме необхідність заглибленої наукової розробки проблем формування місцевих бюджетів і їхнього регулювання, а також безумовне практичне значення зазначених процесів в умовах перехідної економіки визначили вибір теми магістерської роботи.
Мета роботи полягає в проведенні комплексного дослідження теоретичних організаційно правових засад та діючої практики організації виконання місцевих бюджетів України і науковому обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій з його вдосконалення.
Об'єктом дослідження обрано механізм організації виконання місцевих бюджетів України.
Предметом дослідження є організація виконання місцевих бюджетів.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є законодавчо-нормативна база з обраного напряму досліджень, класичні положення економічної теорії, що були використані при дослідженні процесу виконання бюджетів, зокрема, методи логічного методи, економічного і системного аналізу.
1. Організаційно-правові засади виконання місцевих бюджетів за доходами в умовах бюджетної реформи
Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.
Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи усіх форм власності, а також громадяни, які пов'язані з доходами і видатками бюджетів. Оскільки державний бюджет України є законом, міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, суб'єкти господарювання та громадяни повинні в обов'язковому порядку виконувати зобов'язання перед бюджетом.
Чинним законодавством передбачено, що податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їхнього цільового призначення.
Усі розташовані на території України суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та одержувати дотації, субсидії відповідно до програм економічного та соціального розвитку.
Платежі, утримані з суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються до бюджету в першочерговому і обов'язковому порядку. Вилучення коштів підприємств та інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджету понад передбачені законами обсяги податків, зборів та інших обов'язкових платежів допускаються лише за рішенням суду або арбітражного суду.
Усі платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів зобов'язані самостійно визначати суми податків, своєчасно і в повному обсязі сплачувати їх до бюджету. У разі порушень чинного податкового законодавства платники податку притягаються до відповідальності.
Бюджетні установи фінансуються згідно з кошторисами доходів і видатків. Керівники цих установ зобов'язані використовувати бюджетні кошти раціонально, економко, ефективно, не допускати перевитрат коштів, забезпечувати їхнє цільове використання.
Усі суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності га підпорядкування, зобов'язані надавати необхідну інформацію фінансовим органам та іншим органам оперативного управління фінансами на їх вимогу.
Громадяни України, а також інші офіційні особи, зобов'язані сплачувати до бюджетів встановлені законами податки і збори та інші обов'язкові платежі і мають право одержувати за рахунок коштів бюджетів виплати, передбачені чинним законодавством.
Результати виконання бюджету дуже часто тією чи іншою мірою різняться від тих цілей і завдань, якими керувалися при його складанні і затвердженні. В окремих випадках такі розбіжності, хоча вони й не були заплановані, можна визнати корисними. Однак, як правило, одержання результатів, відмінних від запланованих, означає, що бюджетна політика, покладена в основу затвердженого бюджету, не проводилась, не було й дієвого контролю за її здійсненням.
Якщо розбіжність результатів із запланованими виявиться суттєвою, це може не тільки завадити досягненню стабілізації в економіці регіону, а й внести в господарське життя численні викривлення, які треба буде виправляти протягом наступного фінансового року чи навіть кількох років.
Звідси випливає необхідність дотримання бюджетної політики і суворого її виконання, відхилення при цьому повинні розглядатись як індикатори збоїв як у функціонуванні економіки в цілому, так і в самому бюджетному процесі, зокрема взаключній його стадії - виконанні бюджету.
Виконання бюджету - це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При

 
 

Цікаве

Загрузка...