WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

бути:
1. Резерви зростання прибутку від використання резервів обсягу реалізації, які були виявлені під час аналізу обсягу реалізації продукції і факторного аналізу продажу.
Резерв збільшення прибутку в результаті збільшення обсягу реалізації (?Рі) можна розрахувати за формулою
?Рі = Рі · Пі , (1.27)
де Рі - резерв збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції;
Пі - фактичний прибуток від реалізації конкретного виду продукції.
2.Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної продукції. Можуть розраховуватись за кожним видом продукції і загалом за всією товарною продукцією.
Резерв збільшення прибутку від зниження собівартості кожного виду продукції визначаються так:
?РП = ? Рсі · VPi , (1.28)
де ? Рсі - резерв зниження собівартості конкретного виду продукції;
VPi - можливий обсяг реалізації конкретного виду продукції.
3. Важливим резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукції. Сума цього резерву розраховується в процесі аналізу показника якості продукції: обчислюється середня ціна реалізації продукції і потім різниця в ціні продукції множиться на обсяг фактичного випуску продукції[39, с.108].
Основним завданням аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визначення підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).
Джерелами інформації для здійснення аналізу є форми фінансової звітності, розрахунки нормативу власних обігових коштів, розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, бізнес-план, матеріали маркетингових досліджень, інша інформація.
Розділ ІІ.
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЗОВ "КРОНА"
2.1 Загальна характеристика ТзОВ "Крона"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Крона" засноване в м. Івано-Франківську шляхом реєстрації в органах виконавчої влади. Установчим документом товариства є статут. У ньому містяться загальні відомості, відомості про розмір статутного капіталу з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенція органів управління і порядок прийняття ними рішень, порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.
Товариство з обмеженою відповідальністю " Крона ", відповідно до своєї діяльності, здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України. Здійснює свою діяльність на підставі статуту, який зареєстрований в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Підприємство може здійснювати діяльність передбачену статутом:
- створення торгових мереж та складів для промислових та продовольчих товарів;
- оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення;
- організація та впровадження сучасних форм торговельного обслуговування
- провадження торгово посередницької діяльності;
- рекламні роботи;
- проведення виставок
На даний час Товариство з обмеженою відповідальністю "Крона" займається такими видами фінансово-господарської діяльності :
- створення торгових мереж та складів для промислових та продовольчих товарів;
- здійснення оптової торгівлі товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- провадження торгово посередницької діяльності;
Метою діяльності товариства є одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності і задоволення економічних і соціальних інтересів трудового колективу товариства.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Крона" є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно товариства складається з основних фондів та обігових коштів, вартість яких відображається в балансі товариства.
Товариство є власником:
- майна, яке передане йому засновником у власність;
- продукції, виробленої товариством в результаті його господарської діяльності;
- іншого майна, яке було придбане на засадах, що не суперечать чинному законодавству.
Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди та обігові кошти в т.ч. засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту підприємства. Товариство має право укладати угоди (контракти), наприклад угоди купівлі-продажу, підрядну, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати у суді, господарському суді, третейському суді, бути позивачем і відповідачем у суді.
Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після відшкодування витрат визначених чинним законодавством. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати податку з прибутку, залишається у повному розпорядженні товариства.
Товариство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики та іншим користувачам інформації, визначеним чинним законодавством. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до напрямів, які затверджуються управлінням товариства.
Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності, за винятком не взятих на себе обов'язків перед партнерами по укладаним договорам, перед державним бюджетом та банками, згідно діючого законодавства.
Самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на виробничу продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення особистих доходів його робітників.
Підприємство маєсамостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, фірмовий знак, а також інші необхідні реквізити. Ціни на товари для реалізації розробляються згідно реєстру цін.
Товариство з обмеженою відповідальність здійснює закупівлю товарів, у великих вітчизняних та іноземних товаровиробників, а також у інших оптових підприємств. При купівлі товарів укладається договір купівлі-продажу, в якому узгоджуються обов'язки двох сторін, а саме терміни поставки товарів, і терміни оплати, штраф і пеня за порушення договору.
Товариство реалізує свою продукцію на договорній основі, а у випадках передбачених законодавством, по державним цінам. Розрахунки здійснює в безрозрахунковому порядку.
Підприємство не може здійснювати свою фінансово-господарську діяльність без залучення робочої сили - працівників. І тому при виконанні своїх обов'язків працівниками, керівництво моє проводити оплату за виконану роботу, а саме заробітну плату. На даний час в країні прийнято міри по захисту праці.

 
 

Цікаве

Загрузка...