WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

погашення кредиту, отриманого від постачальників компанії.
6. Коефіцієнт оборотності запасів
Ко.з.= Собівартість реалізації/середні запаси = Ф.№2,р.040/Ф№1,р.100 + р.120 + р.130 + р.140
(1.10)
Коефіцієнт показує, скільки оборотів за рік зроблено запасами, тобто скільки разів вони перенесли свою вартість на готові вироби.
7. Період одного обороту запасів.
Чз.=360/ Ко.з (1.11)
Цей показник характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються на реалізовані товари.
Показники оборотності запасів призначені для того, щоб показати, наскільки успішно адміністрація використала ресурси компанії.
У цілому чим вище коефіцієнт оборотності запасів, а отже, менше період обороту запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти, і тим стійкіший фінансовий стан підприємства (за інших рівних умов). Слід зауважити, що в деяких випадках збільшення оборотності запасів відображає негативні явища в діяльності підприємства, наприклад, у випадку підвищення обсягу реалізації за рахунок реалізації товарів з мінімальним рівнем прибутку або зовсім без нього.
8. Фондовіддача
Фо.ф.= ЧВ/ОВФ = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.030 (1.12)
Цей показник показує, скільки виручки припадає на одиницю основних виробничих фондів. Для підприємства буде позитивним, якщо цей показник збільшуватиметься.
9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Ко.= ЧВ/обігові кошти = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.260+р.270
(1.13)
Цей коефіцієнт характеризує кількість оборотів обігових коштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів.
10. Період одного обороту обігових коштів
Чо.=360/ Ко (1.14)
Характеризує середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
11. Тривалість операційного циклу
На підставі цього показника визначають, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства. Іншими словами, тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти.
Чо.ц.= сума періодів запасу і дебіторської заборгованості =Чз.+Чд.з. (1.15)
У більшості випадків підприємству необхідно прагнути до зменшення значення цього показника, тобто до скорочення тривалості операційного циклу.
12. Тривалість фінансового циклу
Чф.ц. = Чо.ц. - Чк.з. (1.16)
Показує період обороту коштів. Зменшення, але від'ємне значення цього показника свідчить вже про нестачу коштів (підприємство живе в "борг").
13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Кв.к.= ЧВ/власний капітал = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.380+р.430+р.630
(1.17)
Скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу[39, с.210].
Щоб зробити висновок про ефективність роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. Вона означає прибутковість, або дохідність, виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності, прибутковість різних галузей економіки.
Рентабельність - це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках, тобто відносний показник.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат. Ці показники більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання.
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальна сума прибутку; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток порівнюється з авансованою вартістю, яку можна визначити в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, ос-новний капітал, оборотний капітал).
У процесі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства здійснюються розрахунок і аналіз таких показників рентабельності:
1. рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності
Rзв.= прибуток від звичайної діяльності/активи = Ф.№2,р.190/Ф.№1,р.280
(1.18)
Показує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи.
2. рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком
RА= чистий прибуток/активи = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.280
(1.19)
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи кошти.
3. рентабельність власного капіталу
Rв.к.= чистий прибуток/власний капітал = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.380
(1.20)
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу.
4. рентабельність виробничих фондів
Rв.ф.= чистий прибуток/виробничі фонди = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.030+р.100+р.120
(1.21)
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів.
5. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації
RQ= прибуток від реалізації/виручка = Ф.№2,р.050 - р.070 - р.080/Ф.№2, р.035 (1.22)
Показує, скільки прибутку від реалізації припадає на одиницю виручки.
6. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності
RQов = прибуток від операційноїдіяльності/виручка = Ф.№2,р.100/Ф.№2,р.035
(1.23)
Показує скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки.
7. рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком
RQч = чистий прибуток/виручка = Ф.№2,р.220/Ф.№2,р.035
(1.24)
Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки.
8. період окупності капіталу
Тк.= активи/чистий прибуток = Ф.№1,р.280/Ф.№2,р.220
(1.25)
Характеризує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком.
9. період окупності власного капіталу
Тв.к.= власний капітал/чистий прибуток = Ф.№1,р.380/Ф.№2,р.220
(1.26)
За який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.
Важливим етапом в аналізі фінансових результатів є визначення можливих резервів зростання прибутку.
Основними резервами можуть

 
 

Цікаве

Загрузка...