WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

то тут тільки 0,4% прибутку від звичайної діяльності припадає на 1 грн. коштів, інвестованих в активи. У 2005р. значення цього показника збільшилось і становить 0,62%. На мою думку, цей показник мав би бути більшим. Але позитивним є те, що у 2005р. спостерігається збільшення значення цього показника в порівнянні з іншими періодами.
Рентабельність капіталу за чистим прибутком склала у 2003р. 0,5%, у 2004р. - 0,4%, а у 2005р. - 0,62%, тобто 0,62% чистого прибутку припадає на 1 грн. інвестованих в активи кошти у 2005р.
Що стосується рентабельності власного капіталу, то 0,88% чистого прибутку припадає на 1 грн. власного капіталу у 2003р., у 2004р. цей показник зменшився і становив 0,71%, а у 2005р. 1,04% чистого прибутку припадає на 1 грн. власного капіталу.
Рентабельність виробничих фондів теж є невисокою, оскільки у 2003р. тільки 0,89% чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів, у 2004р. - 0,67%, але значення показника в 2005р.збільшився в порівнянні з 2003р. та 2004р. і становить 0,99%.
13,13% прибутку від реалізації припадає на 1 грн. виручки у 2003р. У 2004р. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації становив 12,96%, що на 0,6% менше ніж у 2005р. (13,56%).
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності складає у 2003-2004р. 3,92% та 3,41% відповідно. У 2005р. 4,14% прибутку від операційної діяльності припадає на 1 грн. виручки від реалізації.
1,55% чистого прибутку припадає на 1 грн. виручки від реалізації продукції у 2003р., у 2004р. - 1,32% та 1,85% - у 2005р.
Аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина прибутку припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний капітал, інвестовані в активи кошти, виробничі фонди, виручку від реалізації.
Показниками, які належать до групи показників рентабельності належить також період окупності капіталу та період окупності власного капіталу, розрахунок яких наведений в таблиці 3.6.
Період окупності капіталу характеризує за який період кошти, що інвестовані в активи будуть компенсовані чистим прибутком. У 2003р. цей період склав 200 днів, а у 2004р. - збільшився до 250 днів, у звітному періоді цей показник зменшився і складає 162 дні, це зменшення є позитивним для подальшої діяльності даного підприємства.
Період окупності власного капіталу показує за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком. У 2005р. значення цього показника становило 96 днів, що менше ніж у минулому році на 96 днів.
Тенденція зміни показників рентабельності наведена на рисунку 3.3.
Рисунок 3.3 Динаміка показників рентабельності
Основною метою аналізу прибутку і рентабельності підприємства є визначення і підрахунок можливих резервів зростання прибутку.
Основні резерви збільшення прибутку:
1.Резерв зростання прибутку від використання резервів обсягів реалізації.
Аналіз обсягу реалізованої продукції визначив, що ТзОВ "Крона" в плановому періоді має резерв збільшення обсягу продажу в обсязі 30000тис. грн., а рентабельність продукції у звітному періоді становить 12,96%. Тоді сума резерву становитиме
30000*12,96/100+12,96=3442тис. грн.
Отже, збільшивши обсяги реалізації до 30000тис. грн. підприємство отримає зростання прибутку на 3442 тис. грн.
2.Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної продукції. Досліджено, що в плановому періоді є можливість зниження собівартості продукції на 0,1грн. на 1грн. продукції, а реалізовано продукції в звітному періоді 844100тис. грн. і можливе зростання обсягу реалізації на 30000тис. грн. Тоді сума резерву становитиме
0,1*(844100+30000)=87410тис.грн.
Отже, зниження собівартості товарної продукції на 0,1грн. на 1грн. продукції підприємство отримає зростання прибутку на 87410тис. грн.
Таким чином, зальний резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості товарної продукції становить 90852тис. грн.
?
ВИСНОВОК
На підставі проведеного дипломного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств в розробці і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх діяльності. Результати виробничої, комерційної, фінансової та інших видів господарської діяльності залежать від різноманітних факторів, які знаходяться в певному зв'язку між собою та підсумовуючими показниками. Їх дія і взаємодія різноманітні по своїй силі, характеру та часу. Причини та умови, створюючі ці фактори, також різні. Не визначаючи і не оцінюючи напрямок, активність і час їх дії, неможна забезпечити ефективність управління. Якісно виконати цю роботу можна тільки з допомогою комплексного аналізу господарської діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.
2. На основі проведеного дослідження випливає, що кінцевий фінансовий результат враховує результати за всіма видами діяльності підприємства, підбиваючи загальний підсумок. Крім того, що прибуток характеризує остаточний фінансовий результат діяльності підприємства, розмір його грошових накопичень, він є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, а платежі до бюджету за рахунок податку на прибуток - важливий елемент доходів держави. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його фінансові потреби, але й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, проведення екологічних заходів тощо.
3. Заслуговує уваги організація ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ "Крона", зокрема облік фінансових результатів та використання прибутку. Для організації Бухгалтерського обліку підприємство використовує 1С:Бухгалтерія, що в сьогоденних умовах є вкрай необхідним та забезпечує достовірність, якість і оперативність обробки та отримання інформації. Внаслідок чого забезпечується та досягається рівність і відповідність аналітичного та синтетичного обліку фінансових результатів.
4. З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою. Формування прибутку відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (товарів). Чистий прибуток ТзОВ "Крона" в 2005р. становив 13016тис. грн., що на 4230тис. грн. (48.1%) більше ніж у 2004р.
5. Обсяг реалізації продовольчих товарів у 2005р. збільшився проти 2004р. і складає 309437тис. грн., проти 279349 тис. грн., проте порівняно з 2003р. - 359831 тис. грн. зменшився на 45899 тис. грн.. Слід зазначити, що загальний обсяг реалізації не зменшився, а навпаки збільшився, в зв'язку з тим, що зростає обсяг реалізації непродовольчих товарів. Так, у 2005р., підприємством було реалізовано непродовольчих товарів на суму 489 397 грн, що більше ніж у минулому році на 633, грн. (0,13%).
6. Факторний аналіз чистого прибутку ТзОВ "Крона" показав, що на його позитивну зміну вплинули такі фактори і в такому обсязі: позитивна зміна чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...