WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Кв.к.=703417.0/1248723.2=0.56
Коефіцієнт трансформації (коефіцієнт оборотності активів) у 2003р. склав 0,32, у 2004р. - 0,30, а у 2005р. - 0,33. Це означає, що у 2005р. 33коп. чистої виручки від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів , у 2004р. та 2003р. - 30коп. та 32 коп. відповідно. Спостерігається позитивна зміна цього показника.
Період погашення дебіторської заборгованості складає 208 днів у 2002р., 130 днів у 2004р. та 53 дні у 2005р. Таким чином дебіторська заборгованість повертається підприємству в середньому за 53 дні.
ТзОВ "Крона" погашає свою заборгованість перед кредиторами у 2005р. за 581 день, 632 дні у 2004р. та 2003р. Слід зазначити, що заборгованість, не погашена з настанням термінів сплати, є простроченою. Кредитор у разі невиконання позичальником у передбачені терміни своїх кредитних зобов'язань може подати на нього позов і в судовому порядку вимагати не лише повернення боргу, а й повного відшкодування збитків. У разі невиконання позичальником рішень суду про сплату заборгованості суд оголошує боржника неплатоспроможним і застосовує механізм банкрутства, який водночас є й механізмом вибору ефективного власника, і механізмом запобігання можливій ланцюговій реакції поширення неплатежів між господарюючими суб'єктами.
Тому керівництву даного підприємства особливу увагу слід звернути на те, щоб ця заборгованість не стала простроченою.
Період часу, протягом якого запаси перетворюються на реалізовані товари складає у звітному році 140 днів проти 137 днів у 2003р. Таким чином запаси у звітному періоді затримувались на складі в середньому 140 днів.
Фондовіддача основних фондів складає у 2003р. 0,57, у 2004р. цей показник зменшився на 0,06, але у 2005р. знову зріс на 0,03 і складає 0,54. Отже, 53 коп. виручки від реалізації товарів припадає на 1 грн. основних фондів у 2005р.
Тривалість одного обороту обігових коштів 171 день у 2005р. проти 330 днів у 2003р., це означає, що підприємство в середньому в 2005р. витрачає 170 днів від закупівлі товарів у виробників чи посередників до отримання коштів за реалізовані товари.
Тривалість операційного циклу на підприємстві складає 193 дні у 2005р., що на 34 дні менше ніж у минулому році. Тривалість перетворення товарів, на грошові кошти складає 193 дні у 2005р., 277 днів у 2004р. та 345 днів у 2003р. Підприємство живе в "борг", оскільки значення показника фінансового циклу від'ємне.
Коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2005р. склав 0,56 проти0,54 у 2004р., тобто 56 коп. чистої виручки припадає на 1 грн. власного капіталу у 2005р., у 2004р. - 54 коп., у 2003р. - 57 коп.
Динаміка показників оборотності в днях зображена на рис. 3.2.
Вивчаючи порівняльну динаміку абсолютних показників ділової активності, оцінюють відповідність їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву "золоте правило економіки підприємництва".
Проаналізуємо оптимальне співвідношення для ТзОВ "Крона".
Рисунок 3.2.Динаміка показників оборотності
Перше співвідношення (темп зростання чистого прибутку і темп зростання виручки): 148,1>109,8. А це означає, що на підприємстві прослідковується зростання рентабельності діяльності.
Друге співвідношення (темп зростання виручки і темп зростання середньої величини активів): 109,8>96,19. Отже, на ТзОВ "Крона" виручка зростає випереджувальними темпами порівняно з активами, а це означає прискорення оборотності активів.
Третє співвідношення: 148,1>96,19. Отже, це означає збільшення чистої рентабельності активів.
3.3Аналіз рентабельності підприємства
Рентабельність - це показник, який характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність - це відносний показник, який порівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальна сума прибутку; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток порівнюється з авансованою вартістю, яку можна визначити в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, ос-новний капітал, оборотний капітал).
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат. Ці показники більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання.
Показники рентабельності визначаються у коефіцієнтах або у відсотках і показують частку прибутку в кожній грошовій одиниці витрат, або частку товарної продукції в її собівартості.
На підприємстві ТзОВ "Крона" основним показником характеристики ефективності його роботи, доходності різних напрямків діяльності є рентабельність. Більш повніше, ніж прибуток рентабельність характеризує кінцеві результати господарювання, тому її величина показує відношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.
Розрахунок основних показників рентабельності для ТзОВ"Крона" за 2003-2005рр. наведено в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Розрахунок показників рентабельності підприємства
№ Показник 2003 2004 2005
1 Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (%) 0,5 0,4 0,62
2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком (%) 0,5 0,4 0,62
3 Рентабельність власного капіталу (%) 0,88 0,71 1,04
4 Рентабельність виробничих фондів (%) 0,89 0,67 0,99
5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації (%) 13,13 12,96 13,56
6 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (%) 1,55 1,32 1,85
7 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності (%) 3,92 3,41 4,14
8 Період окупності капіталу (дні) 200 250 162
9 Період окупності власного капіталу (дні) 114 142 96
1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності розраховується за формулою 1.18
2005р.: Rзв.=13016.0/2112753.2=0.62;
2. Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком розраховується за формулою 1.19
2005р.: RА=13016.0/2112753.2=0.62;
3. Рентабельність власного капіталу 1.20
2005р.: Rв.к.=13016.0/1248723.2=1.04;
4. Рентабельність виробничих фондів 1.21
2005р.: Rв.ф.=13016.0/1314440.0=0.99;
5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації 1.22
2005р.: RQ=143114.0-34200.0-13508.0/703417.0=13.56;
6. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності 1.23
2005р.: RQо.д.=29095.0/703417.0=4.14;
7. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 1.24
2005р.: RQЧ.=13016.0/703417.0=1.85;
8. Період окупності капіталу 1.25
2005р.: Тк.=2112753.2/13016.0=162;
9. Період окупності власного капіталу 1.26
2005р.: ТВ.К.=1248723.2/13016.0=96
На основі таблиці 3.6 можна зробити наступні висновки щодо показників рентабельності ТзОВ "Крона".
0,5% прибутку від звичайної діяльності припадає на 1 грн. коштів, інвестованих в активи, таку ситуацію спостерігали у 2003р., що стосується 2004р.,

 
 

Цікаве

Загрузка...