WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

товари 359831,0 279349,0 309437,0 -80482,0 -50394 30088 42,40 36,34 36,66
- непродовольчі товари 488764,0 489397,0 534663,0 633,0 45899 45899,0 57,60 63,66 63,34
Результати аналізу реалізації продукції показали, що обсяг реалізації у 2005р. зріс у порівнянні з 2004р. на 75354тис. грн., але зменшився у порівнянні з 2002р. на 4 495,0 грн. і складає фактично 844 100 грн.
Обсяг реалізації продовольчих товарів у 2005р. збільшився проти 2004р. і складає 309437тис. грн., проти 279349 тис. грн., проте порівняно з 2003р. - 359831 тис. грн. зменшився на 45899 тис. грн..
Слід зазначити, що загальний обсяг реалізації не зменшився, а навпаки збільшився, в зв'язку з тим, що зростає обсяг реалізації непродовольчих товарів. Так у 2004р., підприємством було реалізовано непродовольчих товарів на суму 489 397 грн, що більше ніж у минулому році на 633, грн. (0,13%), а у 2005р. обсяг реалізації збільшився ще на 9,39% (45899,0 грн.) проти 2003р. та на 45 266 грн. або 9,25% проти 2004р.
У зв'язку із збільшенням обсягу реалізації непродовольчих товарів відповідно і зростає їх питома вага у загальному обсязі реалізації. Так, у 2003р. питома вага продовольчих товарів у загальному обсязі реалізації становила 42,40%, а непродовольчих товарів - 57,60%, у 2004р. частка непродовольчих товарів складала вже 63,66%, а у 2005р. доля непродовольчих товарів знову зростає і становить фактично 63,34%.
Чистий прибуток за 2005рік збільшився порівняно з 2004р. на 4230тис. грн. На цю зміну протягом періоду вплинуло багато факторів. З метою визначення, які фактори і як вплинули використовують факторний аналіз впливу показників.
Факторний аналіз - це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Одним з прийомів проведення факторного аналізу є прийом елімінування. Використовуючи цей прийом, можна визначити вплив кожного фактора на прибуток від реалізації.
Аналіз впливу факторів на чистий прибуток визначається шляхом поступової і послідовної зміни показників минулого періоду на показники звітного. Такий факторний аналіз можна здійснити за допомогою такої формули:
ЧП = Чистий доход (виручка) від реалізації (Ф.№2,р.035) - собівартість (Ф.№2,р.040) - інші операційні доходи (Ф.№2,р.060) - операційні витрати (Ф.№2,р.070+080+090) + фінансові доходи (Ф.№2,р.110+120+013) - фінансові витрати (Ф.№2,р.140+150+160) - податок на прибуток (Ф.№2,р.180) + надзвичайні доходи (Ф.№2,р.200) - податки з надзвичайного прибутку (Ф.№2,р.210)
ЧПмин.пер.=8786тис. грн.
Визначаємо вплив зміни чистого доходу від реалізації:
703417 - 543886 - (53800 + 36580 + 2190) - 11486 - 2197 = 53278 тис. грн.
53278 - 8786 = 44492 тис. грн.
Визначаємо вплив зміни собівартості:
703417 - 560303 - (53800 + 36580 + 2190) - 11486 - 2197 = 36861 тис. грн.
36861 - 44492 = -7631тис. грн.
Визначаємо вплив зміни операційних витрат:
703417 - 560303 - (54200 + 43508 + 16311) - 11486 - 2197 = 15412 тис. грн.
15412 - 36861 = -21449 тис. грн.
Визначаємо вплив фінансових витрат:
703417 - 560303 - (54200 + 43508 + 16311) - 12825 - 2197 = 14073 тис. грн.
14073 - 15412 = -1339 тис. грн.
Визначаємо вплив податку на прибуток:
703417 - 560303 - (54200 + 43508 + 16311) - 12825 - 3254 = 13016 тис грн.
13016 - 14073 = -1057 тис. грн.
Факторний аналіз чистого прибутку показав, що на його позитивну зміну вплинули такі фактори:
- позитивна зміна чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшила чистий прибуток на 44492 тис. грн.;
- зміна собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшила чистий прибуток на 7631тис. грн.;
- зміна операційних витрат зменшила чистий дохід на 21449 тис. грн.;
- зміна фінансових витрат зменшила чистий дохід на 1339 тис. грн.;
- зміна податку на прибуток зменшила чистий дохід на 1057 тис. грн.
3.2Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)
Ділова активність підприємства проявляється в динамічності її розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.
Ділову активність підприємства можна оцінювати як на якісному, так і на кількісному рівні.
Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути проведені за двома напрямками:
- за ступенем виконання плану за основними показника-ми, забезпечення зазначених темпів їх зростання;
- за рівнем ефективності використання ресурсів підпри-ємства.
Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні показники оборотності.
Розрахунок основних показників ділової активності ТзОВ "Крона" наведено в таблиці 3.5.
Оптимальний рівень показників ділової активності наведено в Додатку Д.
Таблиця 3.5
Розрахунок показників ділової активності
№ Показник 2003 2004 2005
1 Коефіцієнт оборотності активів 0,32 0,30 0,33
2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 1,73 2,77 6,8
3 Період погашення дебіторської заборгованості (дні) 208 130 53
4 Коефіцієнт оборотності кредиторськоїзаборгованості 0,57 0,57 0,62
5 Період погашення кредиторської заборгованості (дні) 632 632 581
6 Коефіцієнт оборотності запасів 2,62 2,50 2,57
7 Період одного обороту запасів (дні) 137 144 140
8 Фондовіддача 0,57 0,51 0,54
9 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,09 1,60 2,11
10 Період одного обороту обігових коштів (дні) 330 225 171
11 Тривалість операційного циклу (дні) 345 277 193
12 Тривалість фінансового циклу (дні) -287 -355 -388
13 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,57 0,54 0,56
1. Коефіцієнт оборотності активів згідно формули 1.5
2005р.: Кт=703417.0/2112753.2=0.33;
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості згідно формули 1.6
2005р.: К=703417.0/(131479.0+8485.0+4731.0+89.0+53431.0+8500.0+81.0):2=6.8;
3. Період погашення дебіторської заборгованості (дні) згідно формули 1.7
2005р.: Чд.з.=360/6.8=53;
4. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості згідно формули 1.8
2005р.: Кк.з.=560303.0/951917.5+864030.0:2=0.62;
5. Період погашення кредиторської заборгованості (дні) згідно формули 1.9
2005р.: Чк.з.=360/0.62=581;
6. Коефіцієнт оборотності запасів згідно формули 1.10
2004р.: Ко.з.=560303.0/218508.0+217619.0=2.57;
7. Період одного обороту запасів (дні) за формулою 1.11
2005р.: Чз.=360/2.57=140;
8. Фондовіддача за формулою 1.12
2005р.: Фо.ф.=703417.0/1314440.0=0.54;
9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів за формулою 1.13
2005р.: Ко.=703417.0/333786.2=2.11;
10. Період одного обороту обігових коштів (дні) за формулою 1.14
2005р.: Чо.=360/2.11=171;
11. Тривалість операційного циклу (дні) за формулою 1.15
2005р.: Чо.ц.=140+53=193;
12. Тривалість фінансового циклу (дні) за формулою 1.16
2005р.: Чф.ц.=193-581=-388;
13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу за формулою 1.17
2005р.:

 
 

Цікаве

Загрузка...