WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства - Дипломна робота

динаміки прибутку
Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток - це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції:
- оцінки підсумків діяльності підприємства;
- розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);
- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.
Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати формування, розподіл та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб'єктів (місцевих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків).
Одним з важливих етапів аналізу прибутку є вивчення динаміки та структури доходів та витрат підприємства.
Структуру витрат показано в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Аналіз структури витрат і відрахувань, тис. грн..
Показник За мин. рік За звітн. рік
Відхилення Темп зростання
Сума,
грн.. Питома вага, % Сума,
грн.. Питома вага, %
ПДВ 109821 14.5 140683 16.9 30862 128.1
Собівартість реалізованої продукції
543886
71.6
560303
67.5
16417
103.0
Адміністративні витрати 53800 7.0 54200 6.5 400 100.7
Витрати на збут 36580 4.8 43508 5.2 6928 118.9
Інші операційні витрати 2190 0.3 16311 2.0 14121 744.8
Фінансові витрати 11486 1.5 12825 1.5 1339 116.6
Податок на прибуток 2197 0.3 3254 0.4 1057 148.1
Усього витрат і відрахувань 759960 100 831084 100 71124 109.4
З-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції - 71,6% у 2004році, 67,5% у звітному році. Значну частку також становлять адміністративні витрати. Так, у 2004р. вони дорівнювали 7,0%, а у 2005р. трохи знизились до 6,5%, і в абсолютному значенні становлять 54200тис.грн.
Дані таблиці показують, що найбільшу частку відрахувань становлять податки на додану вартість (14,5% і 16,9%).
Виходячи з даних доходів і витрат прибуток підприємства має склад, показаний в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Прибуток підприємства, тис. грн.
Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення
Валовий прибуток 115039 143114 28075
Фінансовий результат від операційної діяльності 22469 29095 6626
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 10983 16270 5287
Фінансові результати від звичайної діяльності 8786
13016 4230
Чистий прибуток 8786 13016 4230
Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 28075тис. грн.
Прибуток від операційної діяльності у звітному році становить 16270тис.грн., що на 6626тис. грн. більше ніж у минулому році.
Прибуток до оподаткування теж зріс на 5287 тис. грн. і в звітному році становить 16270тис. грн.
У результаті чистий прибуток у звітному році становить 13016тис. грн., що на 4230тис. грн. більше ніж у минулому році.
Наступним етапом аналізу прибутку є аналіз звіту про фінансові результати по структурі, а також в динаміці.
Аналіз динаміки та структури Звіту про фінансові результати ТзОВ "Крона" наведено в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Аналіз динаміки та структури звіту про фінансові результати
Найменування статті Код ряд. Абсолютна величина (тис. грн.) Питома вага статті в виручці від реалізації %
Зміна (+;-)
%
1
2 2004
3 2005
4 2004
5 2005
6 7
4-3
8
6-5 9
4:3* 100
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
768746
844100
100
100
75354
-
109.8
ПДВ 015 109821 140683 0.14 0.17 30862 0.03 128.1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
035
658925
703417
0.86
0.83
44492
-0.03
106.8
Собівартість реалізованої продукції
040
543886
560303
0.71
0.66
16417
-0.05
103.0
Валовий прибуток 050 115039 143114 0.15 0.17 28075 0.02 124.4
Адміністративні витрати 070 53800 54200 0.07 0.06 400 -0.01 100.7
Витрати на збут 080 36580 43508 0.05 0.05 6928 0 118.9
Інші операційні витрати 090 2190 16311 0.001 0.019 14121 0.018 744.8
Фінансовий результат від операційної діяльності
100
22469
29095
0.03
0.03
6626
0
129.5
Фінансові витрати 140 11486 12825 0.01 0.02 1339 0.01 116.6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
170
10983
16270
0.01
0.02
5287
0.01
148.1
Податок на прибуток 180 2197 3254 0.003 0.004 1057 0.001 148.1
Фінансові результати від звичайної діяльності
190
8786
13016
0.01
0.02
4230
0.01
148.1
Чистий прибуток 220 8786 13016 0.01 0.02 4230 0.01 148.1
Аналіз динаміки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) показав, що реалізація продукції у 2005р. зросла на 75354тис.грн.,тобто на 9.8% порівняно з 2004роком. Відповідно чистий дохід від реалізації зріс на 44492тис. грн., тобто на 6.8%.
Собівартість реалізації продукції порівняно з 2004роком збільшилась на 16417тис. грн. (3%). Валовий прибуток 2005р. становив 143114тис. грн., що на 28075тис. грн. більше ніж у минулому році, тобто на 24.4%. Знизились адміністративні витрати і витрати на збут відповідно на 196000тис. грн. і 23072 тис. грн..
Чистий прибуток ТзОВ "Крона" в 2005р. становив 13016тис. грн., що на 4230тис. грн. (48.1%) більше ніж у 2004р.
Питома вага статей у доході (виручці) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з 2004роком суттєво не змінилась.
Знизилась питома вага таких статей : чистого доходу на 0.03, собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 0.05, адміністративних витрат на 0.01, витрат на збут на 0.03.
Збільшилась питома вага таких статей як, валовий прибуток на 0.02, фінансові витрати від звичайної діяльності на 0.01 і відповідно чистого прибутку на 0.01.
Динаміка обсягу реалізації продукції ТзОВ "Крона" за 2003-2005р. наведена на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 Динаміка обсягу реалізації продукції за 2003-2005р
Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.
Тому, в ході аналізу прибутку, важливим є дослідження обсягу реалізації продукції.
Аналіз реалізації продукції ТзОВ "Крона" за 2003-2005рр. наведено в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Аналіз реалізації продукції
Показник 2003 2004 2005 Відхилення Питома вага, %
Абсолютні, грн
04/03 05/03 05/04 2003 2004 2005
Обсяг реалізації 848595,0 768746,0 844100,0 -79849,0 -4495,0 75354 100 100 100
- продовольчі

 
 

Цікаве

Загрузка...